Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte de cercetare > ANCD 20.80009.5007.03
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul ANCD 20.80009.5007.03 Dispozitive fotovoltaice și fotonice cu elemente active din noi materiale calcogenice obținute prin tehnologii economic accesibile

Tip :Proiect în cadrul Programelor de Stat finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova
Conducător :Ernest Arușanov, dr.hab., prof., acad. AȘM
Durata :2020 - 2023
Laborator(~oare) :Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

Creșterea rentabilității și minimizarea efectelor negative ale tehnologiilor inovaționale asupra ecologiei, simplificarea metodelor de producere și păstrarea unui raport preț-calitate competitiv, sunt doar câteva dintre obiectivele generale ale cercetătorilor și inginerilor în contextul evoluției continue a societății. În acest sens, combinarea mai multor materiale semiconductoare în structuri fotovoltaice (FV) tandem a devenit o temă actuală și destul de promițătoare în scopul eficientizării sectorului energiei regenerabile. Eficiența a astfel de structuri este sporită, deoarece în conversia FV participă două joncțiuni cu eficiență optimală în regiunea sa de sensibilitate. În cadrul acestui proiect, în calitate de joncțiuni cu banda interzisă (Eg) largă, funcționale în regiunea undelor scurte, vor fi utilizate cele în baza straturilor subțiri de tip kesterit, care au atins o eficiență de până la 12,6 % în celule solare cu o singură joncțiune. Astfel de materiale sunt reprezentate prin compușii cuaternari cu formula generală Cu(Ag)2AIIBIVX4, unde A=Zn, Cd; ВIV=Si, Ge, Sn și X=S, Se, care formează o clasă largă de compuși cu structuri înrudite. Aceștia se caracterizează prin benzi cu tranziții directe, coeficient de absorbție înalt (>104 cm-1) și o Eg cu lățimea ajustabilă între 1.0 și 2.5 eV. Pe de altă parte, componenta cu Eg de 1.1 eV (joncțiunea secundă în tandem) va fi joncțiunea formată prin depunerea pe placheta de siliciu (Si) a stratului subțire de oxid de indiu și staniu (ITO). Placheta de siliciu va servi și ca suport a carcasei structurii tandem formate. Pentru aprecierea potențialului utilizării energiei solare în țara noastră și studiul influenței proprietăților optice ale atmosferei asupra radiației solare incidente pe suprafața terestră, va fi utilizată stațiunea terestră pentru efectuarea măsurătorilor radiației solare, care este înzestrată cu cel mai modern echipament electronic și senzori radiometrici. De asemenea, dezvoltarea nanostructurilor în sticle calcogenice și straturi subțiri de azopolimeri cu proprietăți specifice de polarizare, precum și a metodelor de micro– și nano– structurizare ale elementelor optice de difracție (EOD) în aceste materiale reprezintă o perspectivă promițătoare de a extinde aplicarea lor în așa domenii ca nanotehnologii, fotonică și biomedicină. Acestea vor putea fi  utilizate în medii de înregistrare și vizualizare optică a imaginilor, în fotonică și pentru diferiți senzori. Astfel, scopul principal al acestui proiect constă în obținerea de noi materiale și dezvoltarea unor noi tehnologii performante pentru FV și fotonică în beneficiul societății.

Executorii:

1. Ernest Arușanov, dr. hab., prof., acad. AȘM

2. Alexei Simașchevici, dr. hab., prof., acad. AȘM

3. Dormidont Șerban, dr. hab., prof. 

4. Elena Achimova, dr. hab., conf. 

5. Vladimir Abașkin, dr., conf. 

6. Alexandr Aculinin, dr., conf. 

7. Leonid Bruc, dr., conf. 

8. Alexandr Nateprov, dr., conf. 

9. Constantin Lisunov, dr., conf. 

10. Maxim Guc, dr.  

11. Nicolai Curmei, dr.  

12. Elena Hajdeu-Chicaroș, dr.  

13. Sergiu Levcenco, dr.  

14. Alexei Meșalchin

15. Ion Damaschin, dr., conf. 

16. Alexandru Prisacar

17. Vladimir Smîcov

18. Ghennadi Triduh

19. Lazar Dermenji

20. Valentin Batîr

21. Veronica Cazac

22. Constantin Loșmanschii

23. Ivan Slepnev

24. Aliona Petco

25. Victoria Rotaru

 

 


 

report a bug close

Report a bug