Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte de cercetare > ANCD 20.80009.5007.06
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul ANCD 20.80009.5007.06 Intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpuri electrice, electromagnetice, cavitaționale; aplicativitatea

Tip :Proiect în cadrul Programelor de Stat finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova
Conducător :Mircea Bologa, dr. hab., prof., acad. AȘM
Durata :2020 - 2023
Laborator(~oare) :Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice

Proiectul cuprinde cercetări, analize și generalizări analitice, numerice, de similitudine privind intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpuri electrice, electromagnetice, cavitaționale/hidrodinamice, elaborări, soluții tehnice și tehnologice emergente (conform profilului IFA și HG 382/2019). Obiectivele prevăd argumentarea perfecționării proceselor în câmpuri de forță privind: intensificarea transferului de căldură electroconvectiv și la schimbarea stării de agregare în minicanale la refularea electrohidrodinamică (EHD) a agenților de lucru, generarea tensiunii înalte; electroizomerizarea lactozei în lactuloză cu obținerea simultană a concentratului proteic mineral cu proprietăți predeterminate, după caz, a acidului lactic din produse lactate secundare; electroplasmoliza cu scurgerea liberă a sucului și tratarea cu preparat fermentativ, extragerea cavitațională a substanțelor bioactive, deshidratarea materiei prime vegetale; activarea materialelor în câmp electromagnetic, degradarea nano-fotocatalitică a poluanților organici la acțiunea luminii solare.

Relevanța este motivată de necesitatea intensificării proceselor de transfer și procesare în baza fenomenelor electrofizice, electromagnetice, cavitaționale, care se evidențiază prin eficiență înaltă, ușor reglabilă. Rezultatele se vor evidenția prin cunoștințe noi, elaborări tehnologice emergente și tehnici de performanță. Cercetările vor asigura generarea cunoștințelor, analiza, modelarea proceselor și generalizarea rezultatelor, obținerea formulelor de calcul și optimizare a parametrilor proceselor studiate. Rezultatele vor cuprinde legități ale transferului de căldură și masă, caracteristici electrohidrodinamice, parametrii proceselor prevăzute, optimizări ale regimurilor de procesare, de obținere și aplicare a nanocompozitului TiO2/diatomit. Va fi determinată aplicativitatea rezultatelor, argumentate recomandări, elaborari pentru tehnici moderne și tehnologii emergente.

Executorii:

1. Mircea Bologa, dr. hab., prof., acad. AȘM

2. Fiodor Grosu, dr. hab., prof. 

3. Ion Cernica, dr., conf. 

4. Igor Kojevnikov, dr.  

5. Valeriu Gonciaruc, dr., conf. 

6. Oleg Motorin, dr.  

7. Elvira Vrabie, dr.  

8. Veaceslav Zelențov, dr., conf. 

9. Andrei Papcenco, dr.  

10. Sveatoslav Siutkin, dr.  

11. Tatiana Dațko, dr., conf. 

12. Tatiana Șemeacova, dr.  

13. Sergiu Solonari, dr.  

14. Anatolii Paramonov, dr.  

15. Tatiana Cubrițcaia, dr.  

16. Iurie Boșneaga  

17. Tudor Cuciuc

19. Albert Policarpov

20. Irina Vutcariova

21. Irina Paladii

22. Cătălina Sprincean

 

 

report a bug close

Report a bug