Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte de cercetare > ANCD 20.80009.5007.14
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul ANCD 20.80009.5007.14 Nanocompozite hibride multifuncționale de diferită arhitectură din polimeri și emiconductori necristalini pentru aplicații în optoelectronică, fotonică și biomedicină

Tip :Proiect în cadrul Programelor de Stat finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova
Conducător :Mihail Iovu, dr.hab., prof.
Durata :2020 - 2023
Laborator(~oare) :Laboratorul de Optoelectronică “Andrei Andrieș”

Materialele nanocompozite pe baza de polimeri, cât şi semiconductorii multinari necristalini prezintă un interes deosebit atât din punct de vedere al ştiinţei fundamentale, cât şi aplicative, datorită potenţialului de utilizare în domenii de înaltă tehnologie, posibilitătii de procesare relativ simplă şi modificare a unităţilor de structură sau a morfologiei, realizate prin tehnici laser, plasmă sau radiaţii. Obiectivul general al proiectului constă în generarea de noi cunostinţe si tehnologii privind nanocompozite hibride multifunctionale de diferita arhitectura din polimeri si semiconductori necristalini pentru domenii de prioritate în optoelectronica, fotonica si biomedicina. Proiectul prevede elaborarea şi sinteza unor materiale nanocompozite avansate şi realizarea de structuri planare multistrat, a elementelor difracţionale prin metode holografice sau prin acţiunea fasciculului de electroni, a unor senzori performanţi pe substrat sau pe fibră optică nanostructurate pentru mediu şi biomedicină, a elementelor de fotoluminiscenţă şi electoluminescenţă cu randament sporit. Proiectul vizeaza inclusiv compuşi coordinativi cu ioni de pământuri rare, bionanocompozite, cât şi nanonocompozite pe bază de semiconductori necristalini multifuncţionali. Pentru caracterizarea materialelor şi structurilor studiate vor fi folosite metodele de spectroscopie optică (UV-VIS, IR, Raman, fotoluminiscenţă), microscopia AFM, SEM, TEM, difracţia de raze X, etc., vor fi studiate fenomenele foto- şi electronoinduse, cât şi fenomenele de transport a sarcinii electrice. Proiectul include si elaborarea de modele teoretice, analiza şi interpretarea datelor experimentale obţinute. Se va acorda atenţie studiului şi modelării teoretice a acţiunii câmpurilor externe asupra caracteristicilor optice şi cinetice a diverselor  nanostructuri şi nanocompozite. Vor fi studiate nanoclastere de tip „nucleu-înveliş”, cu aplicaţii în biomedicină, inclusiv biomarkere, cat şi materiale hibride multifuncţionale pentru ingineria celulară. Biocompozitele, la care se atribuie complecşii de citocrom c şi cardiolipin, vor fi modelate luând în consideraţie datele experimentale ale cineticii reacţiei procesului de pereoxidare a lipidelor. În baza materialelor nanocompozite şi a nanostructurilor obtinute vor fi elaborate dispozitive avansate pentru optoelectronică, fotonică şi biomedicină: structuri difracţionale, senzori performanţi pe substrat sau pe fibră optică nanostructurate (de exemplu folosind efectul SERS, rezonanţa plasmonică, etc.), elemente de fotoluminiscenţă şi electoluminescenţă cu randament sporit.

Executorii:

1. Mihail Iovu, dr. hab., prof. 

2. Elerlanj Sineavschii, dr. hab., prof. 

3. Ion Culeac, dr., conf. 

4. Andrian Nastas, dr.  

5. Serghei Sergheev, dr.  

6. Victor Verlan, dr., conf. 

7. Ion Cojocaru, dr.  

8. Oxana Iaseniuc, dr.  

9. Olga Ialtîcenco, dr.  

10. Diana Harea, dr.  

11. Olga Bordian

12. Evghenii Canarovschii

report a bug close

Report a bug