Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte de cercetare > ANCD 20.80009.5007.18
sau

Dormidont Șerban
22.02.1939 - 26.08.2023

Alexandr Dicusar
28.08.1942 - 02.09.2023

Elerlanj Sineavschii
01.07.1938 - 21.09.2023


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul ANCD 20.80009.5007.18 Obținerea de noi materiale micro-și nano-structurate prin metode fizico-chimice și elaborarea tehnologiilor pe baza acestora

Tip :Proiect în cadrul Programelor de Stat finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova
Conducător :Alexandr Dicusar, dr.hab., prof., mem.-cor. AȘM
Durata :2020 - 2023
Laborator(~oare) :Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor “Boris Lazarenko”,
Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor “Iulia Boiarskaia”

Proiectul este orientat spre crearea bazelor științifice ale tehnologiilor de obținere și utilizare a noilor materiale și acoperirilor micro- și nanostructurate prin metode fizico-chimice (electrochimice, de electrodescărcare și combinate: deformarea plastică severă, pulverizare magnetron, ș.a.), inclusiv tehnologiile electrochimice prin electrodescărcare pentru prelucrarea dimensională. Vor fi efectuate lucrări de cercetare pentru elaborarea tehnologiei de electrodepunere a acoperirilor nanocristaline pe baza metalelor din grupul fierului cu wolframul din electroliți, care reduc semnificativ impactul negativ asupra mediului înconjurător. Proiectul include de asemenea elaborarea bazelor științifice ale tehnologiei de sintetizare a straturilor superficiale nanostructurate la interacțiunea plasmei descărcărilor in impuls cu materilele de aliere și suportul (piesă) și, ca rezultat, întocmirea recomandărilor concrete privind elaborarea utilajelor tehnologice cu eficiență sporită. Vor fi create bazele științifice ale tehnologiei de prelucrare electrochimică dimensională a pieselor complexe prin impulsuri cu diapazon de microsecundă (inclusiv paletele motoarelor cu turbină) pentru utilizarea la întreprinderile din Moldova. O altă direcție a proectului ține de biomateriale sintetice compatibile cu tesutul biologic și funcționalități speciale pentru inlocuirea și tratarea tesutului osos. Vor fi elaborate structuri acoperite în bază de oțel medicinal nanostructurat supeficial (substrat) și strat dublu hidroxiapatită-biosticlă (HA-BS) (acoperire) cu proprietăți biologice (biocompatibilitate, osteogeneză, proprietăți antibacteriale) și mecanice (adeziune, duritate, elasticitate) performante. Aspectul nou al acestor cercetări constă în obținerea și utilizarea în calitate de substrat a oțelului de o structură nanocristalină la suprafață, realizată prin metoda deformării plastice severe (extrudare), și acoperirea lui cu strat dublu de HA și BS, depuse prin metoda pilverizării magnetron. În rezultat, vor fi obținute bio-nano-sisteme acoperite BS/HA/oțel, care vor conține în calitate de strat superficial BS de compoziție boro-magnezio-siloco-fosfatică, cu dopanți speciali (Ce, Zn, ș.a.), având solubilitate înaltă în mediul fiziologic. Astfel de compoziție va fi benefică pentru restabilirea/tratarea țesutului osos din jurul implantului și va preveni apariția infecțiilor post-implantare. Astfel, proiectul presupune elaborarea tehnologiilor cu eficiență înaltă pentru obținerea acoperirilor durificatoare, anticorozive și biocompatibile, cu posibilitatea comercializării acestora, inclusiv prin integrarea în cadrul clusterului tehnico-științific Elchim-Moldova (SRL Topaz, Chișinău). Proiectul va contribui, la fel, la crearea de noi cunoștințe în domeniul tehnologiilor de obținere și utilizare a noilor materiale și acoperirilor micro- și nanostructurate în bază de metale din grupul Fe cu W,
hidroxiapatitiă, biosticlă și oțel medicinal cu aplicații potențiale în industria constructoare de mașini, microelectronică și implantologie ortopedică și dentară.

Executorii:

1. Alexandr Dicusar, dr. hab., prof., m. c. AȘM

2. Daria Grabco, dr. hab., prof. 

3. Stanislav Belevschi, dr.  

4. Valentin Mihailov, dr., conf. 

5. Vladimir Petrenko, dr., conf. 

6. Olga Șikimaka, dr., conf. 

7. Natalia Țînțaru, dr., conf. 

8. Colibaba Gleb, dr.

9. Serghei Baranov, dr., conf. 

10. Tudor Borțoi, dr.  

11. Dumitru Croitoru, dr.  

12. Evghenii Harea, dr., conf. 

13. Serghei Iușcenco, dr.  

14. Sergiu Ivașcu, dr.  

15. Aliona Nicolenco, dr.  

16. Fiodor Braniste, dr.  

17. Constantin Pîrțac, dr.  

18. Andrian Prisăcaru

19. Zinaida Barbos

20. Chirill Covalenco

21. Alexandru Covali

22. Anatolie Ianachevici

23. Natalia Kazak

24. Mihaela Bivol

25. Spoială Dorin

26. Vitali Crupnic

27. Rusnac Dumitru

28. Spiridon Iațco

 

 


 

report a bug close

Report a bug