Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte de cercetare > ANCD 20.80009.5007.19
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul ANCD 20.80009.5007.19 Noi materiale uni-,bi- și tridimensionale cu proprietăți magnetice, optice și dielectrice dirijate pe baza metalelor de tranziție

Tip :Proiect în cadrul Programelor de Stat finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova
Conducător :Leonid Culiuc, dr.hab., prof., acad. AȘM
Durata :2020 - 2023
Laborator(~oare) :Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori “Sergiu Rădăuțan”

Proiectul este focalizat asupra obținerii, cercetării și modelării materialelor noi bi- și tridimensionale cu proprietăți magnetice, optice și dielectrice/semiconductoare dirijate, sintezate în baza metalelor de tranziție pentru aplicații în spintronică, opto- și nanoelectronică. Obiectele de studii sunt următoarele: (i) materialele magnetice polare cu structura spinel lacunară AB4X8 (A=Ga, Al, Ge; B=V, Nb, Ta; X=S, Se) cu obiecte spin-vortex de tip skyrmion cu dimensionalitate nanometrică; (ii) compușii polari Me2Mo3O8 (Me=Mn, Fe, Co) cu structura hexagonală; (iii) cristalele stratificate, nanolamelele exfoliate și filmele ultrasubțiri bidimensionale (2D) ale dicalcogenizilor metalelor de tranziție TX2 (T=Mo, W; X=S, Se), pure, dopate cu metale de tranzitie și intercalate cu molecule de halogeni, precum și heterostructurile semiconductoare lamelare de tip van der Waals, formate de nanofolii/filme 2D cu compozitie diferita; (iv) sistemele moleculare, care manifestă tranziții de spin sub acțiunea externă. Proprietățile monocristalelor perfecte masive (3D) ale compușilor magnetici și celor lamelari TX2, nanofoliilor cristaline și ale heterostructurilor van der Waals obținute vor fi studiate în vederea elucidării mecanismelor de formare a stărilor skyrmion, interacțiunilor de schimb magnetic, stărilor electronice fundamentale și ale celor excitate, ordonării orbitale și feroelectrice, originei memoriei Mott, excitonilor liberi și legați în nanofoliile 2D, proceselor de recombinare a purtătorilor de sarcină și a fenomenelor optice emergente la interfața sistemelor lamelare. Se vor aplica metode avansate de cercetare ca magnetometria SQUID, propagarea ultrasunetului în câmpuri magnetice puternice (până la 70T), împrăștierea neutronilor, microscopia atomică de forță, spectroscopiile: optică
(inclusiv în domeniile IR și THz), magneto-optică, Raman și fotoluminescentă, precum și tehnici de caracterizare optic-neliniare. Pentru descrierea proprietăților magnetice și spectroscopice ale materialelor obținute pe parcursul derulării proiectului vor fi elaborate modele teoretice generalizate, amplificate cu calcule DFT. La fel vor fi descrise proprietățile materialelor cu stări comutabile pe baza clusterilor mono-, tri- și tetranucleari ale metalelor de tranziție, care manifestă crossover de spin sau tranziții de spin induse de transfer de sarcină. Aceste modele vor lua în considerație transferul electronic, superschimbul, cuplajul vibronic și interacțiunile cooperative. Vor fi elucidate mecanismele de formare a efectelor de comutație. Proiectul va uni eforturile experimentatorilor și teoreticienilor, conduși de cercetători notorii în domeniile fizicii solidului și științei materialelor (inclusiv nanomaterialelor), în teoria interacțiunilor magnetice și vibronice, fenomenelor cooperative și calculelor mecanico-cuantice.

Executori:

1. Leonid Culiuc, dr. hab., prof., acad. 9. Oleg Reu, dr., conf.   
2. Sofia Clochișner, dr. hab., prof.  10. Olga Kulikova, dr., conf.   
3. Vladimir Țurcan, dr. hab., conf.  11. Anatolii Siminel, dr., conf.   
4. Serghei Ostrovschi, dr. hab., conf.  12. Constantin Sușchevici, dr.    
5. Irina Filippova, dr.   13. Mihail Nazarov, dr., conf.   
6. Marianna Roman, dr.   14. Vladimir Goremîchin     
7. Dorina Croitori, dr.   15. Alexandru Micu  
8. Lilian Prodan, dr.   16. Vitalie Nedelea     
  17. Nikita Siminel  

 

report a bug close

Report a bug