Ro
 

En
 My mail@ifa
>> State acquisitions
or


Contacts:
Institute of Applied Physics
5 Academiei str.
Chisinau, MD-2028
MOLDOVA (Rep. of)
phone: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
email: [javascript protected email address]
Sorry, you have been redirected:
page https://ifa.md/en/stateacquisitions is available only in Romanian.

Achiziții publice

 

Vezi: Planul de achiziții pe anul 2021.

 

A t e n ţ i e !

Institutul de Fizică Aplicată informează că, în contextul noilor reglementări în domeniul achizițiilor publice, privind utilizarea Sistemului informațional automatizat "Registrul de stat al achizițiilor publice", toate anunțurile de participare, inclusiv documentația de atribuire, la procedurile de achiziții publice sunt plasate în "Registrul de Stat al Achizițiilor Publice" (SIA RSAP MTender)

 

Anunțurile cu privire la achiziții

Data
publicării
Anunțurile și rezultatele concursurilor
 

 

report a bug close

Report a bug