Ro
 

En
 My mail@ifa
>> State acquisitions
or


Contacts:
Institute of Applied Physics
5 Academiei str.
Chisinau, MD-2028
MOLDOVA (Rep. of)
phone: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
email: [javascript protected email address]
Sorry, you have been redirected:
page /en/stateacquisitions is available only in Romanian.

Achiziții publice

 

Planuri de achiziții

Vezi: Planul de achiziții pe anul 2019. (cu actualizări)

Vezi: Planul de achiziții pe anul 2020. (cu actualizări)

Vezi: Planul de achiziții pe anul 2021. (cu actualizări)

Vezi: Planul de achiziții pe anul 2022.
          1. Modificări #1 la planul de achiziții pentru anul 2022 (23.03.2022)
          2. Modificări #2 la planul de achiziții pentru anul 2022 (31.03.2022)
          3. Modificări #3 la planul de achiziții pentru anul 2022 (11.04.2022)
          4. Modificări #4 la planul de achiziții pentru anul 2022 (14.04.2022)
Vezi: Planul actualizat (modificat 13.05.2022) de achiziții pe anul 2022.
          5. Modificări #5 la planul actualizat de achiziții pentru anul 2022 (25.05.2022)
          6. Modificări #6 la planul actualizat de achiziții pentru anul 2022 (18.07.2022)
Vezi: Planul actualizat (modificat 25.07.2022) de achiziții pe anul 2022.
Vezi: Planul actualizat (modificat 03.08.2022) de achiziții pe anul 2022.
Vezi: Planul actualizat (modificat 23.08.2022) de achiziții pe anul 2022.
Vezi: Planul actualizat (modificat 29.08.2022) de achiziții pe anul 2022.
Vezi: Planul actualizat (modificat 27.09.2022) de achiziții pe anul 2022.
Vezi: Planul actualizat (modificat 31.10.2022) de achiziții pe anul 2022.

 

Rapoarte cu privire la monitorizarea contractelor

Vezi: Raport de monitorizare sem. 1 a.2021.
Vezi: Raport de monitorizare sem. 2 a.2021.
Vezi: Raport de monitorizare sem. 1 a.2022.
Vezi: Raport de monitorizare sem. 2 a.2022.

 

A t e n ț i e !

Institutul de Fizică Aplicată informează că, în contextul noilor reglementări în domeniul achizițiilor publice, privind utilizarea Sistemului informațional automatizat "Registrul de stat al achizițiilor publice", toate anunțurile de participare, inclusiv documentația de atribuire, la procedurile de achiziții publice sunt plasate în "Registrul de Stat al Achizițiilor Publice" (SIA RSAP MTender)

 

Anunțurile cu privire la achiziții

Data
publicării
Anunțurile și rezultatele concursurilor
 

 

 

report a bug close

Report a bug