Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Achiziții publice
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Achiziții publice

 

Planuri de achiziții

Vezi: Planul de achiziții pe anul 2019. (cu actualizări)
Vezi: Planul de achiziții pe anul 2020. (cu actualizări)
Vezi: Planul de achiziții pe anul 2021. (cu actualizări)

 

Rapoarte cu privire la monitorizarea contractelor

Vezi: Raport de monitorizare sem.1 a.2021.

 

A t e n ţ i e !

Institutul de Fizică Aplicată informează că, în contextul noilor reglementări în domeniul achizițiilor publice, privind utilizarea Sistemului informațional automatizat "Registrul de stat al achizițiilor publice", toate anunțurile de participare, inclusiv documentația de atribuire, la procedurile de achiziții publice sunt plasate în "Registrul de Stat al Achizițiilor Publice" (SIA RSAP MTender)

 

Anunțurile cu privire la achiziții

Data
publicării
Anunțurile și rezultatele concursurilor
 

 

report a bug close

Report a bug