Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.05F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.05F Condensarea Bose-Einstein a excitonilor și atomilor în nano și microstructuri sub influenta câmpurilor electromagnetice

Tip : Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.05F, acronim - CBECEM
Conducător : acad. Sveatoslav Moscalenco
Durata : 2015 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul Fizica Teoretică “Vsevolod Moscalenco”

Obiectivul principal al proiectului a fost studierea fenomenului de Condensare Bose-Einstein(CBE) intr-un sistem mixt materie-lumina format din excitoni magnetici bidimensionali si fotoni acumulați in rezonator, care aduce la crearea noilor cvasiparticule mixte numite polaritoni. A fost studiata CBE a polaritonilor bidimensionali pe ramura de jos cu vectorul de unda orientat in planul stratului kn egal cu zero. Au fosti studiate noi stări cuantice care apar in aceste condiții cum ar fi starea mixta de superpoziție coerenta a plasmonului acustic cu excitonul magnetic si cu fotonul de tip plasmoriton. CBE a atomilor si moleculelor in curse a fost studiata in prezenta tranzițiilor Raman bifotonice, luând in considerație tunelarea particulelor intre gropile potențiale ale curselor.

Ideea inițiala de condensare Bose-Einstein si suprafluiditate a excitonilor cu durata finita de viata poate fi realizata in semiconductori in condiții de cvasiechilibru, insa îndepărtate de echilibrul termodinamic, a fost formulata si intens studiata in ultimii 50 de ani de către colaboratorii Institutului de Fizica Aplicata ASM. In prezent aceasta posibilitate a fost experimental realizata in multe laboratoare ale lumii in varianta CBE a polaritonilor bidimensionali in microcavitati. Cercetările teoretice si experimentale in aceasta direcție au devenit o ramura actuala a fizicii stării condensate.

Au fost folosite metodele fizicii teoretice in special bazate pe introducerea funcțiilor lui Green si a tehnicii diagramatice a lui Feinman in procesul de studierea a excitațiilor colective elementare. A fost introducă starea coerenta macroscopica in cazul CBE a excitonilor in semiconductori folosind metoda elaborata de Keldâș, Kozlov si Kopaev. Studiile ai fosr bazate pe teoria gazului neideal Bose pe metodele de transformare u-v ale operatorilor de creare si anihilare ale lui Bogoliubov.

Au fost determinate frecventele Rabi care determina anvergura si despicarea ramurilor energetice ale polaritonilor magnetoexcitonici.

Au fost studiate excitatiile colective elementare in sistemul mixt de excitoni magnetici bidimensionali si de fotoni restrânși in rezonator in starea de CBE a polaritonilor in doua modele. Un model se bazează pe participarea
plasmonilor optici si acustici, excitonilor magnetici bidimensionali si a fotonilor restrânși in rezonator. Al doilea este modelul gazului Bose neideal compus din polaritoni maqnetoexcitonici bidimensionali.

report a bug close

Report a bug