Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Popularizarea științei > Publicații cu autori IFA
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Recomandăm următoarele publicații cu autori din Institutul de Fizică Aplicată

2024

 • Bologa, M. Institutul de Fizică Aplicată - 60 de ani lider în domeniu. Academos. 2024, 1(72), 117—132. Doi:10.52673/18570461.24.1-72.13.
 • Болога, М.К. Институту прикладной физики МолдГУ 60 лет. Традиции и современность. Электронная обработка материалов. 2024, 60(1), 1—68. Doi:10.52577/eom.2024.60.1.001.
 • Иову, М.; Кожокару, И.  Академик Андрей Андриеш – основатель школы физики аморфных полупроводников в Молдове. Электронная обработка материалов. 2024, 60(1), 124—126.

2023

 • Kravtov, V.Ch. In Memoriam of colleague and friend Sofia Donu. Moldavian Journal of Physical Sciences. 2023, 1, 6—8.
 • Iovu, M.; Cojocaru, I. O viață dedicată științei: Academicianul Andrei Andrieș (1933-2012). Academos. 2023, 4(71), 129—134. Doi:10.52673/18570461.23.4-71.15.
 • Канаровский, Е.Ю. Памяти Элерланжа Петровича Синявского (01.07.1938 – 21.09.2023). Электронная обработка материалов. 2023, 59(6), 75—78.

2022

 • Podlesny, I.V.; Kiselyov, A.A. In memoriam academician Sveatoslav A. Moskalenko. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2022, 21(1), 7—10. ISSN 1810-648X.
 • Болога, М.К. К восьмидесятилетию Дикусара Александра Ивановича – ученого и педагога. Электронная обработка материалов. 2023, 58(5), 85—86. Doi: 10.52577/eom.2022.58.5.85.
 • Bologa, M. Sveatoslav și Vsevolod Moscalenco, nume care vor străluci în veci pe bolta universului științific. Revista de știință, inovare, cultură și artă ”Akademos”. 2022, 1(64), 65—69. Doi:10.52673/18570461.22.1-64.9.
 • Болога, М.К. Осиротел экситонный мир. Памяти Академика Святослава Москаленко. Электронная обработка материалов. 2023, 58(1), 101—113. Doi:10.52577/eom.2022.58.1.101.

2021

2020

2019

2018

 • Bologa, M.; Podlesnîi, I.; Dohotaru, L.; Moscalenco, S. Academicienii Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco: Aniversarea și comemorarea la 90 de ani. Chișinău: IFA AȘM, 2018. 172 pag. ISBN 978-9975-142-40-3.
 • Moscalenco, S.; Podlesnîi, I. Professor Yuliya S. Boyarskaya 90 years, commemoration. Chișinău: IFA AȘM, 2018. 79 pag.
 • Moscalenco, S. Știința și demnitatea, mai presus decât toate! Akademos. 2018, 4(51), 7-10.
 • Bologa, M. Conferința astrală a fraților Moscalenco. Akademos. 2018, 4(51), 11-12.
 • Moscalenco, S.A.; Podlesnîi, I.V.; Dumanov, E.V.; Bajireanu, V.M. Dezvoltarea fizicii în Republica Moldova. Fizica și Tehnologiile Moderne. 2018, 16(1-2), 5-38.
 • Culiuc, L.; Tighineanu, I. Un savant împătimit de aproape patru decenii de miracolul fizicii și ingineriei supraconductorilor (academicianul Anatolie Sidorenko la 65 de ani). În: Academician Anatolie Sidorenko: Biobibliografie. Ed. I.V.Xenofontov, C.Manolache, Chișinău: Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2018, 7-10 p. ISBN 978-9975-3183-7-2.
 • Грабко, Д.З. Профессор Юлия Станиславовна Боярская – основатель научной школы физики прочности и пластичности в Молдове. Электронная обработка материалов. 2018, 54(1), 80-87.
 • Moscalenco, S. Noi mecanisme de deformare plastică a cristalelor. Akademos. 2018, 1(48), 41-42.
 • Jitaru, R.P.; Palistrant, N.A.; Rahvalov, V.A.; Shikimaka, O.A. Mechanism of plastic deformation of crystals under microindentation. Akademos. 2018, 1(48), 43-46.
 • Базнат, М. Памяти Константинa Гудимы. Электронная обработка материалов. 2018, 54(3), 74-75.
 • Baznat, M. Constantin Gudima, un deschizător de drumuri. Akademos. 2018, 2(49), 166-167.
 • Болога, М. Памяти академика Всеволода Москаленко. Электронная обработка материалов. 2018, 54(4), 65-70.
 • Moskalenko, S. Leader in theoretical and mathematical physics developed in the Republic of Moldova. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, 17(1-2), 10-11.
 • Palistrant, M.E.; Cebotari, I.D. On some achievements of Moldovan physics and on priorities in creation of modern directions of the condensed matter theory. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, 17(1-2), 12-19.
 • Moskalenko, S.A.; Podlesny, I.V. In memory of professor Piotr Khadzhi. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, 17(1-2), 20-35.
 • Baznat, M. In memoriam of Konstantin Gudima. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, 17(1-2), 36-38.
 • Moskalenko, S.; Beloussov, I.; Podlesnyi, I.; Pavlenko, V.; Zubac, I. Doctor Igor Dobynde the devoted knight of science. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, 17(1-2), 39-40.
 • Bologa, M. Un clasic al științei fizice. Akademos. 2018, 3(50), 150-155.
 • Bologa, M. К 90-летию академика Святослава Анатольевича Москаленко. Электронная обработка материалов. 2018, 54(6), 76-83.
 • Bologa, M. К 70-летию доктора наук Валерия Игоревича Иванова. Электронная обработка материалов. 2018, 54(6), 84.
 • Macovei, M.; Kulyuk, L. Brothers Moscalenco - Inspiring generations. În: Abstracts MSCMP 2018. 9th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, September 25-28, 2018, Chisinau, Moldova, p. 25-26. ISBN 978-9975-142-35-9.

2017

 • Achimova E. Development of digital holographic microscopy in Moldova. Akademos. 2017, 4(47), 27-31.
 • Conunov, G.; Dicusar, A. Cartea de vizită a științei moldovenești în arealul informațional mondial. Akademos. 2017, 4(47), 32-34.
 • Moskalenko, S.; Tiginyanu, I. In memory of Leonid Keldysh, academician of the Russian Academy of Sciences. Akademos. 2017, 4(47), 35-38.
 • Cârlig, S.; Macovei, M.A. Dinamica rezonatorului nanomecanic cuantificat, cuplat cu un sistem de atomi artificiali. Akademos. 2017, 2(45), 33-35.
 • Dicusar, A. „Ceea ce am dat – îmi aparține”. Din amintirile despre tata (120 de ani de la nașterea acad. Ion G. Dicusar (1897–1973). Akademos. 2017, 2(45), 152-155.
 • Болога, М.К. Член-корреспонденту А. И. Дикусару – 75 лет. Электронная обработка материалов. 2017, 53(5), 73-74.
 • Macovei, M.A. Multidisciplinaritatea în știința Modernă pentru beneficiul societății. Akademos. 2017, 3(46), 20.
 • Simashkevich, A.V.; Iliasenco, O.K. Foundation of Moldovan school of experimental semiconductor physics. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2017, 16(1-2), 114-126.
 • Bologa, M. Polivalență și excelență. Membrul corespondent al AȘM Alexandru Dicusar la 75 de ani. Akademos. 2017, 3(46), 175-176.
 • Конунова, Г.А.; Дикусар, А.И. Журнал Surface Engineering and Applied Electrochemistry (Электронная обработка материалов) - визитная карточка молдавской науки в мировом информационном поле. Электронная обработка материалов. 2017, 53(6), 115-117.
 • Dicusar, A. Din amintiri despre tata (Către aniversarea a 120 de ani de la nașterea academicianului Ion G. Dicusar (1897-1973). În: Solul și îngrășămintele în agricultura contemporană. Culegere de articole științifice, red. T.Leah, Chișinău: CEP USM, 2017. Conferință Științifică Iinternațională consacarată aniversării a 120 de ani de la nașterea academicianului Ion Dicusar, 6-7 septembrie 2017, Chișinău, Republica Moldova, p. 10-18. ISBN: 978-9975-71-927-8.
 • Дикусар, А., Мельниченко, А., Кужба, Р. Динамика взаимосвязи процессов социально-экономического и научного (информационного) развития общества. În: Материалы симпозиума, Киев, 2017. Mеждународный симпозиум “Международные и национальные научные организации как фактор формирования глобального научного сообщества”, 15-17 мая 2017 г., Киев, Украина , p. 116-122. ISBN: 978-966-651-611-7.

2016

 • Iliașenco, O.; Culiuc, L. On the 90th anniversary of academician Sergiu Radautsan. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2016, 15(3-4), 231-233.
 • Cârlig, S. Cum (în)jură fizicienii. Chișinău: ProEdit, 2016. 64 pag. ISBN 978-9975-9733-8-0.
 • Кравцов, В. Кристаллография в Молдове. În: Запоздалый венок любви учителю и человеку. EdБорисов С.В., Новосибирск: ИНХ СО Ð АН, 2016. 206-208 p. ISBN 978-5-90168-837-3.
 • Володина, Г.Ф. Я благодарна судьбе. În: Запоздалый венок любви учителю и человеку. EdБорисов С.В., Новосибирск: ИНХ СО Ð АН, 2016. 209-210 p. ISBN 978-5-90168-837-3.
 • Кравцов, В. Мои самые яркие воспоминания. În: Запоздалый венок любви учителю и человеку. EdБорисов С.В., Новосибирск: ИНХ СО Ð АН, 2016. 211 p. ISBN 978-5-90168-837-3.
 • Moscalenco, S.; Tighineanu, I. Laserul polaritonic – triumf al cercetărilor fundamentale și tehnologiilor moderne. Akademos. 2016, 1(40), 43-50.
 • Болога, М.К. К 70-летию академических исследований и 55-летию Академии наук Молдовы. Электронная обработка материалов. 2016, 52(3), p. I-XLVII.
 • Moscalenco, S.; Podlenîi, I.; Dumanov, E.; Bajireanu, V. Dezvoltarea fizicii în Republica Moldova. Akademos. 2016, 3(42), 19-29.
 • Bologa, M. Întâlniri cu președinții Academiei: Constatări și impresii. Akademos. 2016, 3(42), 65-70.
 • Болога, М.К. (гл. ред.). К 75-летию доктора хабилитат Федора Петровича Гросу. Электронная обработка материалов. 2016, 52 (3), 94-100.
 • Болога, М.К. (гл. ред.). Профессору Виорелу Филипповичу Гологану – 80 лет. Электронная обработка материалов. 2016, 52 (2), 100.
 • Cernica, I.M.; Malcoci, I.N. Istoria și metodologia fizicii vidului. Partea I-a. Conceptul de vid în istoria științei și filozofiei antice și medievale. În: Materialele Conferinței Internaționale Multidisciplinare„Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românești”, ediția a XVI-a, 10-11 iunie 2016, Sebeș, România, p. 61-74.
 • Cernica, I.M.; Malcoci, I.N. Istoria și metodologia fizicii vidului. Partea a II-a. Descoperirea presiunii atmosferice și prăbușirea mitului „ororii de vid”. În: Materialele Conferinței Internaționale Multidisciplinare„Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românești”, ediția a XVI-a, 10-11 iunie 2016, Sebeș, România, p. 75-88.
 • Cernica, I.M.; Malcoci, I.N. Istoria și metodologia fizicii vidului. Partea a III-a. Fizica vidului de la descoperirea presiunii atmosferice încoace. În: Materialele Conferinței Internaționale Multidisciplinare„Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românești”, ediția a XVI-a, 10-11 iunie 2016, Sebeș, România, p. 89-100.
 • Simashkevich, A.V.; Iliasenco, O.K. Foundation moldovan school of experimental semiconductor physics . În: 8th International Conference on Materials Science and Condenced Matter Physics MSCMP-2016, September 12-16, 2016.Chișinău, Moldova Republic. ABSTRACTS, p. 26-27. ISBN: 978-9975-71-819-6.

2015

 • Cârlig, S.; Ceban, V.; Macovei, M.A. Sistemele opto-mecanice - puntea între nano și microlume. Akademos. 2015, 4(39), 21-27.
 • Baznat, M.; Gudima, K. IUCN-Dubna, un centru internațional de cercetare pentru științele nucleare. Akademos. 2015, 4(39), 28-32.
 • Kravtsov, V.; Fonari, M. On the occasion of the 80th birthday of Galina Fedorovna Volodina. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2015, 14(3-4), 139-140.
 • Bologa, M. Petru Dumitras. A recognized expert in cavitation technologies (on the occasion of the 70th anniversary). Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2015, 14(3-4), 141-142.
 • Bologa, M. 50-Year jubilee of the journal “Elektronnaya Obrabotka Materialov”. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2015, 51(1), 1-2. Doi: 10.3103/S1068375515010159.
 • Dikusar, A.; Cujba, R. Interdependența dintre știința și dezvoltarea economico-socială: UE, CSI, Republica Moldova. Akademos. 2015, 1(36), 8-12.
 • Moscalneco, S.; Dumanov, E.; Bajireanu, V. Despre aplicarea în practică a fenomenului de condensare Bose-Einstein a polarităților în microcavități. Akademos. 2015, 1(36), 63-67.
 • Bologa, M. 50-Year jubilee of the Journal ”Elektronnaya Obrabotka Materialov”. Akademos. 2015, 1(36), 170-171.
 • Bologa, M.; Moscalenco, S.; Moscalenco, V. Mână-n mână cu succesul. Academicianul Ion Tighineanu la 60 de ani. Akademos. 2015, 1(36), 176-178.
 • Bologa, M. Amintiri și speranțe. Akademos. 2015, 2(37), 182-184.
report a bug close

Report a bug