Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Popularizarea științei > Publicații cu autori IFA
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Recomandam următoarele publicații cu autori din Institutul de Fizică Aplicată

2021

2020

2019

2018

 • Bologa, M.; Podlesnîi, I.; Dohotaru, L.; Moscalenco, S. Academicienii Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco: Aniversarea și comemorarea la 90 de ani. Chișinău: IFA AȘM, 2018. 172 pag. ISBN 978-9975-142-40-3.
 • Moscalenco, S.; Podlesnîi, I. Professor Yuliya S. Boyarskaya 90 years, commemoration. Chișinău: IFA AȘM, 2018. 79 pag.
 • Moscalenco, S. Știința și demnitatea, mai presus decât toate! Akademos. 2018, 4(51), 7‑10.
 • Bologa, M. Conferința astrală a fraților Moscalenco. Akademos. 2018, 4(51), 11‑12.
 • Moscalenco, S.A.; Podlesnîi, I.V.; Dumanov, E.V.; Bajireanu, V.M. Dezvoltarea fizicii în Republica Moldova. Fizica și Tehnologiile Moderne. 2018, 16(1-2), 5‑38.
 • Culiuc, L.; Tighineanu, I. Un savant împătimit de aproape patru decenii de miracolul fizicii și ingineriei supraconductorilor (academicianul Anatolie Sidorenko la 65 de ani). În: Academician Anatolie Sidorenko: Biobibliografie. Ed. I.V.Xenofontov, C.Manolache, Chişinău: Biblioteca Știinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2018, 7‑10 p. ISBN 978-9975-3183-7-2.
 • Грабко, Д.З. Профессор Юлия Станиславовна Боярская – основатель научной школы физики прочности и пластичности в Молдове. Электронная обработка материалов. 2018, 54(1), 80‑87.
 • Moscalenco, S. Noi mecanisme de deformare plastică a cristalelor. Akademos. 2018, 1(48), 41‑42.
 • Jitaru, R.P.; Palistrant, N.A.; Rahvalov, V.A.; Shikimaka, O.A. Mechanism of plastic deformation of crystals under microindentation. Akademos. 2018, 1(48), 43‑46.
 • Базнат, М. Памяти Константинa Гудимы. Электронная обработка материалов. 2018, 54(3), 74‑75.
 • Baznat, M. Constantin Gudima, un deschizător de drumuri. Akademos. 2018, 2(49), 166‑167.
 • Болога, М. Памяти академика Всеволода Москаленко. Электронная обработка материалов. 2018, 54(4), 65‑70.
 • Moskalenko, S. Leader in theoretical and mathematical physics developed in the Republic of Moldova. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, 17(1-2), 10‑11.
 • Palistrant, M.E.; Cebotari, I.D. On some achievements of Moldovan physics and on priorities in creation of modern directions of the condensed matter theory. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, 17(1-2), 12‑19.
 • Moskalenko, S.A.; Podlesny, I.V. In memory of professor Piotr Khadzhi. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, 17(1-2), 20‑35.
 • Baznat, M. In memoriam of Konstantin Gudima. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, 17(1-2), 36‑38.
 • Moskalenko, S.; Beloussov, I.; Podlesnyi, I.; Pavlenko, V.; Zubac, I. Doctor Igor Dobynde the devoted knight of science. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, 17(1-2), 39‑40.
 • Bologa, M. Un clasic al științei fizice. Akademos. 2018, 3(50), 150‑155.
 • Bologa, M. К 90-летию академика Святослава Анатольевича Москаленко. Электронная обработка материалов. 2018, 54(6), 76‑83.
 • Bologa, M. К 70-летию доктора наук Валерия Игоревича Иванова. Электронная обработка материалов. 2018, 54(6), 84.
 • Macovei, M.; Kulyuk, L. Brothers Moscalenco ‑ Inspiring generations. În: Abstracts MSCMP 2018. 9th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, September 25-28, 2018, Chisinau, Moldova, p. 25‑26. ISBN 978-9975-142-35-9.

2017

 • Achimova E. Development of digital holographic microscopy in Moldova. Akademos. 2017, 4(47), 27‑31.
 • Conunov, G.; Dicusar, A. Cartea de vizită a ştiinţei moldovenești în arealul informaţional mondial. Akademos. 2017, 4(47), 32‑34.
 • Moskalenko, S.; Tiginyanu, I. In memory of Leonid Keldysh, academician of the Russian Academy of Sciences. Akademos. 2017, 4(47), 35‑38.
 • Cârlig, S.; Macovei, M.A. Dinamica rezonatorului nanomecanic cuantificat, cuplat cu un sistem de atomi artificiali. Akademos. 2017, 2(45), 33‑35.
 • Dicusar, A. „Ceea ce am dat – îmi aparţine”. Din amintirile despre tata (120 de ani de la naşterea acad. Ion G. Dicusar (1897–1973). Akademos. 2017, 2(45), 152‑155.
 • Болога, М.К. Член-корреспонденту А. И. Дикусару – 75 лет. Электронная обработка материалов. 2017, 53(5), 73‑74.
 • Macovei, M.A. Multidisciplinaritatea în știința Modernă pentru beneficiul societății. Akademos. 2017, 3(46), 20.
 • Simashkevich, A.V.; Iliasenco, O.K. Foundation of Moldovan school of experimental semiconductor physics. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2017, 16(1-2), 114‑126.
 • Bologa, M. Polivalență și excelență. Membrul corespondent al AȘM Alexandru Dicusar la 75 de ani. Akademos. 2017, 3(46), 175‑176.
 • Конунова, Г.А.; Дикусар, А.И. Журнал Surface Engineering and Applied Electrochemistry (Электронная обработка материалов) ‑ визитная карточка молдавской науки в мировом информационном поле. Электронная обработка материалов. 2017, 53(6), 115‑117.
 • Dicusar, A. Din amintiri despre tata (Către aniversarea a 120 de ani de la nașterea academicianului Ion G. Dicusar (1897-1973). În: Solul și îngrășămintele în agricultura contemporană. Culegere de articole științifice, red. T.Leah, Chișinău: CEP USM, 2017. Conferință Științifică Iinternațională consacarată aniversării a 120 de ani de la nașterea academicianului Ion Dicusar, 6-7 septembrie 2017, Chișinău, Republica Moldova, p. 10‑18. ISBN: 978-9975-71-927-8.
 • Дикусар, А., Мельниченко, А., Кужба, Р. Динамика взаимосвязи процессов социально-экономического и научного (информационного) развития общества. În: Материалы симпозиума, Киев, 2017. Mеждународный симпозиум “Международные и национальные научные организации как фактор формирования глобального научного сообщества”, 15-17 мая 2017 г., Киев, Украина , p. 116‑122. ISBN: 978-966-651-611-7.

2016

 • Iliașenco, O.; Culiuc, L. On the 90th anniversary of academician Sergiu Radautsan. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2016, 15(3-4), 231‑233.
 • Cârlig, S. Cum (în)jură fizicienii. Chișinău: ProEdit, 2016. 64 pag. ISBN 978-9975-9733-8-0.
 • Кравцов, В. Кристаллография в Молдове. În: Запоздалый венок любви учителю и человеку. EdБорисов С.В., Новосибирск: ИНХ СО РАН, 2016. 206‑208 p. ISBN 978-5-90168-837-3.
 • Володина, Г.Ф. Я благодарна судьбе. În: Запоздалый венок любви учителю и человеку. EdБорисов С.В., Новосибирск: ИНХ СО РАН, 2016. 209‑210 p. ISBN 978-5-90168-837-3.
 • Кравцов, В. Мои самые яркие воспоминания. În: Запоздалый венок любви учителю и человеку. EdБорисов С.В., Новосибирск: ИНХ СО РАН, 2016. 211 p. ISBN 978-5-90168-837-3.
 • Moscalenco, S.; Tighineanu, I. Laserul polaritonic – triumf al cercetărilor fundamentale și tehnologiilor moderne. Akademos. 2016, 1(40), 43‑50.
 • Болога, М.К. К 70-летию академических исследований и 55-летию Академии наук Молдовы. Электронная обработка материалов. 2016, 52(3), p. I‑XLVII.
 • Moscalenco, S.; Podlenîi, I.; Dumanov, E.; Bajireanu, V. Dezvoltarea fizicii în Republica Moldova. Akademos. 2016, 3(42), 19‑29.
 • Bologa, M. Întâlniri cu președinții Academiei: Constatări și impresii. Akademos. 2016, 3(42), 65‑70.
 • Болога, М.К. (гл. ред.). К 75-летию доктора хабилитат Федора Петровича Гросу. Электронная обработка материалов. 2016, 52 (3), 94‑100.
 • Болога, М.К. (гл. ред.). Профессору Виорелу Филипповичу Гологану – 80 лет. Электронная обработка материалов. 2016, 52 (2), 100.
 • Cernica, I.M.; Malcoci, I.N. Istoria şi metodologia fizicii vidului. Partea I-a. Conceptul de vid în istoria ştiinţei şi filozofiei antice şi medievale. În: Materialele Conferinţei Internaţionale Multidisciplinare„Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, ediţia a XVI-a, 10-11 iunie 2016, Sebeş, România, p. 61‑74.
 • Cernica, I.M.; Malcoci, I.N. Istoria şi metodologia fizicii vidului. Partea a II-a. Descoperirea presiunii atmosferice şi prăbuşirea mitului „ororii de vid”. În: Materialele Conferinţei Internaţionale Multidisciplinare„Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, ediţia a XVI-a, 10-11 iunie 2016, Sebeş, România, p. 75‑88.
 • Cernica, I.M.; Malcoci, I.N. Istoria şi metodologia fizicii vidului. Partea a III-a. Fizica vidului de la descoperirea presiunii atmosferice încoace. În: Materialele Conferinţei Internaţionale Multidisciplinare„Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, ediţia a XVI-a, 10-11 iunie 2016, Sebeş, România, p. 89‑100.
 • Simashkevich, A.V.; Iliasenco, O.K. Foundation moldovan school of experimental semiconductor physics . În: 8th International Conference on Materials Science and Condenced Matter Physics MSCMP-2016, September 12-16, 2016.Chișinău, Moldova Republic. ABSTRACTS, p. 26‑27. ISBN: 978-9975-71-819-6.

2015

 • Cârlig, S.; Ceban, V.; Macovei, M.A. Sistemele opto-mecanice ‑ puntea între nano și microlume. Akademos. 2015, 4(39), 21‑27.
 • Baznat, M.; Gudima, K. IUCN-Dubna, un centru internațional de cercetare pentru științele nucleare. Akademos. 2015, 4(39), 28‑32.
 • Kravtsov, V.; Fonari, M. On the occasion of the 80th birthday of Galina Fedorovna Volodina. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2015, 14(3-4), 139‑140.
 • Bologa, M. Petru Dumitras. A recognized expert in cavitation technologies (on the occasion of the 70th anniversary). Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2015, 14(3-4), 141‑142.
 • Bologa, M. 50-Year jubilee of the journal “Elektronnaya Obrabotka Materialov”. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2015, 51(1), 1‑2. Doi: 10.3103/S1068375515010159.
 • Dikusar, A.; Cujba, R. Interdependența dintre știința și dezvoltarea economico-socială: UE, CSI, Republica Moldova. Akademos. 2015, 1(36), 8‑12.
 • Moscalneco, S.; Dumanov, E.; Bajireanu, V. Despre aplicarea în practică a fenomenului de condensare Bose-Einstein a polarităților în microcavități. Akademos. 2015, 1(36), 63‑67.
 • Bologa, M. 50-Year jubilee of the Journal ”Elektronnaya Obrabotka Materialov”. Akademos. 2015, 1(36), 170‑171.
 • Bologa, M.; Moscalenco, S.; Moscalenco, V. Mână-n mână cu succesul. Academicianul Ion Tighineanu la 60 de ani. Akademos. 2015, 1(36), 176‑178.
 • Bologa, M. Amintiri și speranțe. Akademos. 2015, 2(37), 182‑184.
report a bug close

Report a bug