Ro
 

En
 My mail@phys
>> Popularizarea științei > Publicații cu autori IFA
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Recomandam următoarele publicații cu autori din Institutul de Fizică Aplicată

2021

 • Дикусар, А.И. О профессоре Павле Николаевиче Белкине. Электронная обработка материалов. 2021, 57(1), 82—83.

2020

2019

2018

2017

 • Achimova E. Development of digital holographic microscopy in Moldova. Akademos. 2017, 4(47), 27‑31.
 • Conunov, G.; Dicusar, A. Cartea de vizită a ştiinţei moldovenești în arealul informaţional mondial. Akademos. 2017, 4(47), 32‑34.
 • Moskalenko, S.; Tiginyanu, I. In memory of Leonid Keldysh, academician of the Russian Academy of Sciences. Akademos. 2017, 4(47), 35‑38.
 • Cârlig, S.; Macovei, M.A. Dinamica rezonatorului nanomecanic cuantificat, cuplat cu un sistem de atomi artificiali. Akademos. 2017, 2(45), 33‑35.
 • Dicusar, A. „Ceea ce am dat – îmi aparţine”. Din amintirile despre tata (120 de ani de la naşterea acad. Ion G. Dicusar (1897–1973). Akademos. 2017, 2(45), 152‑155.
 • Болога, М.К. Член-корреспонденту А. И. Дикусару – 75 лет. Электронная обработка материалов. 2017, 53(5), 73‑74.
 • Macovei, M.A. Multidisciplinaritatea în știința Modernă pentru beneficiul societății. Akademos. 2017, 3(46), 20.
 • Simashkevich, A.V.; Iliasenco, O.K. Foundation of Moldovan school of experimental semiconductor physics. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2017, 16(1-2), 114‑126.
 • Bologa, M. Polivalență și excelență. Membrul corespondent al AȘM Alexandru Dicusar la 75 de ani. Akademos. 2017, 3(46), 175‑176.
 • Конунова, Г.А.; Дикусар, А.И. Журнал Surface Engineering and Applied Electrochemistry (Электронная обработка материалов) ‑ визитная карточка молдавской науки в мировом информационном поле. Электронная обработка материалов. 2017, 53(6), 115‑117.
 • Dicusar, A. Din amintiri despre tata (Către aniversarea a 120 de ani de la nașterea academicianului Ion G. Dicusar (1897-1973). În: Solul și îngrășămintele în agricultura contemporană. Culegere de articole științifice, red. T.Leah, Chișinău: CEP USM, 2017. Conferință Științifică Iinternațională consacarată aniversării a 120 de ani de la nașterea academicianului Ion Dicusar, 6-7 septembrie 2017, Chișinău, Republica Moldova, p. 10‑18. ISBN: 978-9975-71-927-8.
 • Дикусар, А., Мельниченко, А., Кужба, Р. Динамика взаимосвязи процессов социально-экономического и научного (информационного) развития общества. În: Материалы симпозиума, Киев, 2017. Mеждународный симпозиум “Международные и национальные научные организации как фактор формирования глобального научного сообщества”, 15-17 мая 2017 г., Киев, Украина , p. 116‑122. ISBN: 978-966-651-611-7.

2016

 • Iliașenco, O.; Culiuc, L. On the 90th anniversary of academician Sergiu Radautsan. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2016, 15(3-4), 231‑233.
 • Cârlig, S. Cum (în)jură fizicienii. Chișinău: ProEdit, 2016. 64 pag. ISBN 978-9975-9733-8-0.
 • Кравцов, В. Кристаллография в Молдове. În: Запоздалый венок любви учителю и человеку. EdБорисов С.В., Новосибирск: ИНХ СО РАН, 2016. 206‑208 p. ISBN 978-5-90168-837-3.
 • Володина, Г.Ф. Я благодарна судьбе. În: Запоздалый венок любви учителю и человеку. EdБорисов С.В., Новосибирск: ИНХ СО РАН, 2016. 209‑210 p. ISBN 978-5-90168-837-3.
 • Кравцов, В. Мои самые яркие воспоминания. În: Запоздалый венок любви учителю и человеку. EdБорисов С.В., Новосибирск: ИНХ СО РАН, 2016. 211 p. ISBN 978-5-90168-837-3.
 • Moscalenco, S.; Tighineanu, I. Laserul polaritonic – triumf al cercetărilor fundamentale și tehnologiilor moderne. Akademos. 2016, 1(40), 43‑50.
 • Болога, М.К. К 70-летию академических исследований и 55-летию Академии наук Молдовы. Электронная обработка материалов. 2016, 52(3), p. I‑XLVII.
 • Moscalenco, S.; Podlenîi, I.; Dumanov, E.; Bajireanu, V. Dezvoltarea fizicii în Republica Moldova. Akademos. 2016, 3(42), 19‑29.
 • Bologa, M. Întâlniri cu președinții Academiei: Constatări și impresii. Akademos. 2016, 3(42), 65‑70.
 • Болога, М.К. (гл. ред.). К 75-летию доктора хабилитат Федора Петровича Гросу. Электронная обработка материалов. 2016, 52 (3), 94‑100.
 • Болога, М.К. (гл. ред.). Профессору Виорелу Филипповичу Гологану – 80 лет. Электронная обработка материалов. 2016, 52 (2), 100.
 • Cernica, I.M.; Malcoci, I.N. Istoria şi metodologia fizicii vidului. Partea I-a. Conceptul de vid în istoria ştiinţei şi filozofiei antice şi medievale. În: Materialele Conferinţei Internaţionale Multidisciplinare„Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, ediţia a XVI-a, 10-11 iunie 2016, Sebeş, România, p. 61‑74.
 • Cernica, I.M.; Malcoci, I.N. Istoria şi metodologia fizicii vidului. Partea a II-a. Descoperirea presiunii atmosferice şi prăbuşirea mitului „ororii de vid”. În: Materialele Conferinţei Internaţionale Multidisciplinare„Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, ediţia a XVI-a, 10-11 iunie 2016, Sebeş, România, p. 75‑88.
 • Cernica, I.M.; Malcoci, I.N. Istoria şi metodologia fizicii vidului. Partea a III-a. Fizica vidului de la descoperirea presiunii atmosferice încoace. În: Materialele Conferinţei Internaţionale Multidisciplinare„Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, ediţia a XVI-a, 10-11 iunie 2016, Sebeş, România, p. 89‑100.
 • Simashkevich, A.V.; Iliasenco, O.K. Foundation moldovan school of experimental semiconductor physics . În: 8th International Conference on Materials Science and Condenced Matter Physics MSCMP-2016, September 12-16, 2016.Chișinău, Moldova Republic. ABSTRACTS, p. 26‑27. ISBN: 978-9975-71-819-6.

2015

report a bug close

Report a bug