Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.07F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.07F Efecte ale opticii și cineticii cuantice în nanostructuri pentru informatică și biofotonica avansată

Tip : Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.07F, acronim - OPTICACUANTICA
Conducător : dr. hab., prof. Nicolae Enachi
Durata : 2015 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul Optica Cuantică și Procese Cinetice

Dirijarea și detectarea stărilor cuantice a ansamblului de radiatori corelați (puncte cuantice, impurități, atomi, nuclee, etc) la absorbție și emisie pot fi utilizate la procesarea și transmiterea optică a informației în circuitele opticii integrate si bioinformatică. Procesarea cuantică bazată pe fenomenul corpuscular-ondulatoriu pentru modurile colective de oscilații în interacțiune (atomi-fotoni, electron-fononi, rezonantă optică și magnetică, plazmoni, etc) va duce la hibridizarea acestor subsisteme si utilizarea lor de mai departe in diverse echipamente optice cu o vasta aplicare în tele-comunicare, securizarea informației si bioinformatică.

In baza efectelor deja existente in unele sisteme fizice ori biologice a fost dezvoltată o noua metodă de evidențiere a probabilitatilor evenimentelor cuantice (necesară in informatica), prin studiul funcțiilor de distribuție, entropiei, și concurenței cuantice. Baza acestor studii a fost axată pe aplicarea noțiunilor de măsură si etalon al corelațiilor de polarizare sau număr de particule (ori fază) la cuantificarea, transmiterea și dirijarea informației cu un înalt grad de siguranță, în circuite optice integrate.

Utilizarea cavităților optice, cristalelor fotonice și fibrelor optice în biomedicină deschide modalități noi de legătură dintre sistemele neorganice și biomolecule. De exemplu, contactul de suprafață dintre implanturi și celule poate fi nu doar realizat dar și dirijat prin supraveghere și decontaminare cu UV, transmitere de informație utilizând structurile optice menționate mai sus. Structura cuantificată a energiei cvasi-particulelor transmise de la un segment al ADN-ului la altul (sau la conexiunea microtuburilor proteice cuplate ale neuronilor) permite utilizarea noțiunii de funcție de distribuție ori tomografie cuantică a stărilor localizate în aplicarea și dezvoltarea de mai departe a efectelor cuantice în bioinformatică.

Efectele cooperative din optica și materia condensată pot sta la baza transmiterii și prelucrării informației de către țesutul celular prin zona intracelulară. Dezvoltarea modelelor nelineare de superradianță, feromagnetism și supraconductibilitate deschid posibilități noi în descrierea și diagnostica proceselor cooperative de colectivizare a ansamblului celular sub acțiunea factorului extern transmis sub formă de pulsuri prin neuronii sistemului nervos către sinapse.

report a bug close

Report a bug