Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > ANCD 20.80009.5007.06
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul ANCD 20.80009.5007.06 Intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpuri electrice, electromagnetice, cavitaționale; aplicativitatea

Tip : Proiect în cadrul Programelor de Stat finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova
Conducător : Mircea Bologa, dr. hab., prof., acad. AȘM
Durata : 2020 - 2023
Laborator(~oare) : Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice

Proiectul a cuprins cercetări, analize și generalizări analitice, numerice, de similitudine privind intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpuri electrice, electromagnetice, cavitaționale/hidrodinamice, elaborări, soluții tehnice și tehnologice emergente (conform profilului IFA și HG 382/2019). Obiectivele au prevăzut argumentarea perfecționării proceselor în câmpuri de forță privind: intensificarea transferului de căldură electroconvectiv și la schimbarea stării de agregare în minicanale la refularea electrohidrodinamică (EHD) a agenților de lucru, generarea tensiunii înalte; electroizomerizarea lactozei în lactuloză cu obținerea simultană a concentratului proteic mineral cu proprietăți predeterminate, după caz, a acidului lactic din produse lactate secundare; electroplasmoliza cu scurgerea liberă a sucului și tratarea cu preparat fermentativ, extragerea cavitațională a substanțelor bioactive, deshidratarea materiei prime vegetale; activarea materialelor în câmp electromagnetic, degradarea nano-fotocatalitică a poluanților organici la acțiunea luminii solare.

Relevanța a fost motivată de necesitatea intensificării proceselor de transfer și procesare în baza fenomenelor electrofizice, electromagnetice, cavitaționale, care se evidențiază prin eficiență înaltă, ușor reglabilă. Rezultatele au fost evidențiate prin cunoștințe noi, elaborări tehnologice emergente și tehnici de performanță. Cercetările au asigurat generarea cunoștințelor, analiza, modelarea proceselor și generalizarea rezultatelor, obținerea formulelor de calcul și optimizare a parametrilor proceselor studiate. Rezultatele au cuprins legități ale transferului de căldură și masă, caracteristici electrohidrodinamice, parametrii proceselor prevăzute, optimizări ale regimurilor de procesare, de obținere și aplicare a nanocompozitului TiO2/diatomit. A fost determinată aplicativitatea rezultatelor, argumentate recomandări, elaborari pentru tehnici moderne și tehnologii emergente.

report a bug close

Report a bug