Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.09F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.09F Coerențe cuantice și nano-fotonică

Tip : Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 14.02.093F, acronim - QUANO
Conducător : dr. hab. Mihai Macovei
Durata : 2015 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul Fotonica Cuantică

Proiectul a fost dedicat studiului teoretic și modelării fenomenelor de coerență cuantica și a nanofotonicii. Scopul proiectului a fost elaborarea teoriilor, descrierea și prezicerea efectelor noi în diverse nano- și micro- sisteme ce interacționează intens cu radiația (in)coerentă și pot sta la baza diverselor aplicații.

Actual astfel de siteme, formate din atomi artificiali, sunt intens studiate teoretic și experimental. Progresele recente mari în fabricarea laserilor cu lungimi de undă mai mici decît cele ale domeniului vizibil (în special X-ray) permit, în timpul apropiat, aplicarea în practică a rezultatelor unor astfel de studii. Proiectul propus este la intersecția diferitor direcții de cercetare: corență cunatică (teoretic), materiale noi micro- și nano-structurate, atomi artificali, optoelectronică etc.

Studiile propuse au prevăzut elaborarea modelelor teoretice pentru descriere și modelări (simulări) ale următoarelor nano-sisteme fotonice/fononice/optomecan i ce:

  1. efecte noi în sisteme cu nano-rezonator optomecanic cuantic în interacțiune cu un câmp electric/magnetic/electromagnetic [e.g. răcirea cuantică, detectarea și corelarea vibrațiilor cu fotonii, detectarea semnalelor ultra-slabe etc.],
  2. efecte noi în sistemele de atomi artificiali (puncte cuantice, gropi cuantice etc.) în interacțiune cu un câmp acustic sau electromagnetic cu evidențierea interacțiunilor dintre particule, a coerențelor sau interferențelor cuantice, influența fononilor etc. [e.g. laserul fononic și statistica fononică cuantică, fluctuații fononice comprimate, etc],
  3. disipațiile cuantice și manipularea lor; cristale formate din fotoni; condensarea fotonilor etc.
  4. controlul și manipularea excitațiilor în rețele sau sisteme atomare cuantice, biomateriale sau microcavități optice/optomecanice,

etc.

report a bug close

Report a bug