Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > ANCD 20.80009.5007.18
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul ANCD 20.80009.5007.18 Obținerea de noi materiale micro-și nano-structurate prin metode fizico-chimice și elaborarea tehnologiilor pe baza acestora

Tip : Proiect în cadrul Programelor de Stat finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova
Conducător : Alexandr Dicusar, dr.hab., prof., mem.-cor. AȘM
Durata : 2020 - 2023
Laborator(~oare) : Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor “Iulia Boiarskaia”

Proiectul a fost orientat spre crearea bazelor științifice ale tehnologiilor de obținere și utilizare a noilor materiale și acoperirilor micro- și nanostructurate prin metode fizico-chimice (electrochimice, de electrodescărcare și combinate: deformarea plastică severă, pulverizare magnetron, ș.a.), inclusiv tehnologiile electrochimice prin electrodescărcare pentru prelucrarea dimensională. Au fost efectuate lucrări de cercetare pentru elaborarea tehnologiei de electrodepunere a acoperirilor nanocristaline pe baza metalelor din grupul fierului cu wolframul din electroliți, care reduc semnificativ impactul negativ asupra mediului înconjurător. Proiectul a inclus de asemenea elaborarea bazelor științifice ale tehnologiei de sintetizare a straturilor superficiale nanostructurate la interacțiunea plasmei descărcărilor in impuls cu materilele de aliere și suportul (piesă) și, ca rezultat, întocmirea recomandărilor concrete privind elaborarea utilajelor tehnologice cu eficiență sporită. Au fost create bazele științifice ale tehnologiei de prelucrare electrochimică dimensională a pieselor complexe prin impulsuri cu diapazon de microsecundă (inclusiv paletele motoarelor cu turbină) pentru utilizarea la întreprinderile din Moldova. O altă direcție a proectului a ținut de biomateriale sintetice compatibile cu tesutul biologic și funcționalități speciale pentru inlocuirea și tratarea tesutului osos. Au fost elaborate structuri acoperite în bază de oțel medicinal nanostructurat supeficial (substrat) și strat dublu hidroxiapatită-biosticlă (HA-BS) (acoperire) cu proprietăți biologice (biocompatibilitate, osteogeneză, proprietăți antibacteriale) și mecanice (adeziune, duritate, elasticitate) performante. Aspectul nou al acestor cercetări a constat în obținerea și utilizarea în calitate de substrat a oțelului de o structură nanocristalină la suprafață, realizată prin metoda deformării plastice severe (extrudare), și acoperirea lui cu strat dublu de HA și BS, depuse prin metoda pilverizării magnetron. În rezultat, au fost obținute bio-nano-sisteme acoperite BS/HA/oțel, care conțin în calitate de strat superficial BS de compoziție boro-magnezio-siloco-fosfatică, cu dopanți speciali (Ce, Zn, ș.a.), având solubilitate înaltă în mediul fiziologic. Astfel de compoziție va fi benefică pentru restabilirea/tratarea țesutului osos din jurul implantului și va preveni apariția infecțiilor post-implantare. Astfel, proiectul presupune elaborarea tehnologiilor cu eficiență înaltă pentru obținerea acoperirilor durificatoare, anticorozive și biocompatibile, cu posibilitatea comercializării acestora, inclusiv prin integrarea în cadrul clusterului tehnico-științific Elchim-Moldova (SRL Topaz, Chișinău). Proiectul a contribuit, la fel, la crearea de noi cunoștințe în domeniul tehnologiilor de obținere și utilizare a noilor materiale și acoperirilor micro- și nanostructurate în bază de metale din grupul Fe cu W,
hidroxiapatitiă, biosticlă și oțel medicinal cu aplicații potențiale în industria constructoare de mașini, microelectronică și implantologie ortopedică și dentară.

report a bug close

Report a bug