Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Facilități disponibile
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Institutul de Fizică Aplicată deține echipament și facilități de cercetare performante și de unicat pentru Moldova. Unele dintre acestea sunt puse în uz public.

Pentru informații suplimentare cu privire la acest echipament și a modului de obținere a accesului la el accesați fișele echipamentului din tabelul de mai jos.

Echipamentul Destinația Responsabil de exploatare
Analizator de fluorescență AFRX Estimarea compoziției chimice a diferitor materiale

   Lazar Dermenji
[javascript protected email address]

Difractometru automatizat X-Calibur E

Determimarea structurii materialelor monocristaline

dr. Victor Kravțov
[javascript protected email address]

Difractometru MiniFlex 600 Determeniarea structurii materialelor policristaline

dr. Victor Kravțov
[javascript protected email address]

Aparat de măsură a parametrilor celulelor solare

Testarea celulelor solare

dr. Leonid Bruc
[javascript protected email address]

Instalație pentru înregistrarea fotoluminescenței

Înregistrarea spectrelor de fotoluminescență și a cineticii de relaxare a luminescenței dr. Ion Culeac
[javascript protected email address]

Aparat de nano- microindentare Nanotester PMT-3NI-02

Testarea mecanică a solidelor

dr. Constantin Pîrțac 
[javascript protected email address]

Camera rapidă de luat vederi PHANTOM V4.2

Inregistrarea fenomenelor rapide dr. Tatiana Șemeacova
[javascript protected email address]
Microscop holografic digital Vizualizarea 3D a obiectelor micrometrice transparente dr. Vladimir Abașkin
[javascript protected email address]

Instalație automată ultrasonoră de acoperire prin pulverizare pirolitică

Depuneri de straturi subțiri prin pulverizare pirolitică

dr. Nicolai Curmei
[javascript protected email address]

Potențiostat/galvanostat Autolab/PGSTAT 302N

Investigarea mecanismelor reacțiilor electrochimice

dr. Serghei Iușcenco
[javascript protected email address]

Spectrofotometru SPECORD UV-VIS dublu-fascicul

Înregistrarea spectrelor de transmisie și reflexie în domeniul 200-800 nm

 Constantin Loșmanschii
[javascript protected email address]

Polarimetru digital P3000

Măsurarea automată a unghiului de rotație optică,  permite determinarea activității optice sau rotația optică a unei substanțe chimice

dr. Elvira Vrabie
[javascript protected email address]

Microscop de Forță Atomică Park XE7

Studiul topografiei, structurii și a proprietăților nanomecanice ale suprafețelor la scară nanometrică

dr. Constantin Pîrțac 
[javascript protected email address]

Microscop electronic cu baleiaj (SEM) TESCAN VEGA

Studiul suprafețelor diferitor materiale organice, neorganice, semiconductoare sau metalice. Susține tehnologiile SE , BSE, EDX, EBL

Moldovanu Serghei

[javascript protected email address]

[javascript protected email address]

report a bug close

Report a bug