Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > ANCD 22.80013.5007.7BL
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul ANCD 22.80013.5007.7BL Tehnologie și utilaje de depunere a acoperirilor multicomponente și multifuncționale pe suprafețele metalice la interacțiunea plasmei descărcărilor în impuls de tensiune joasă cu materiale pulverulente

Tip : Proiect internațional bilareral în cadrul Acordului de ooperare Științifică și Tehnică între Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie al Republicii Belarus și Agenția NAțională de Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova
Conducător : Valentin Mihailov, dr.
Durata : 2022 - 2023
Laborator(~oare) : Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor “Boris Lazarenko”

Scopul prezentului proiect a fost elaborarea tehnologiei și a utilajului specializat de depunere a acoperirilor multicomponente și multifuncționale la interacțiunea plasmei descărcărilor în impulsuri de tensiune joasă cu materialele pulverulente (pulberi metalice și nemetalice).

Obiectivele proiectului:

1. Învestigații științifice în vederea stabilirii legităților de bază ale procesului interacțiunii plasmei descărcărilor în impuls cu materialele pulverulente metalice și nemetalice. Influența parametrilor energetici (energiei descărcării în impuls, frecvenței trecerii impulsurilor) și tehnologici (granulația particulelor, natura materialului particulelor, cantității de pulbere întrodusă în interstițiu într-o unitate de timp și a.) asupra grosimii și calității straturilor formate.

2. Formarea pe suprafețele de lucru a organelor de mașini a acoperirilor cu înalte proprietăți fizico-mecanice și de exploatare (duritate, rezistență la uzură și coroziune) în vederea creșterii fiabilității acestora. Testări privind rezistența acoperirilor la uzură și coroziune.

3. Elaborarea sistemelor de accelerare a plasmei în scopul intensificării proceselor micrometalurgice în zona de lucru și creșterii grosimii straturilor formate, precum și aderența acestora cu suportul-piesă.

4. Elaborarea recomandărilor tehnologice privind depunerea acoperirilor din materiale pulverulente cu ajutorul plasmei descărcărilor în impuls de tensiune joasă.

report a bug close

Report a bug