Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Diviziunile stiintifice > Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

 

Domeniile de activitate

  • Cercetări experimentale și teoretice în domeniile fizicii și fizico-chimiei a materialelor semiconductoare cristaline și ne cristaline, compuse din elemente chimice ecologic pure pe larg răspândite în natură.
  • Elaborarea tehnologiilor low-cost avansate de obținere a materialelor menționate și în baza lor a dispozitivelor multifuncționale fotovoltaice și fotonice.
  • Participarea activă în realizarea Programului național de valorificare a surselor renovabile de energie prin studiul radiației solare și a proprietăților optice ale variabilităților aerosolilor atmosferici într-un mediu urban (mun. Chișinău) și elaborarea design-ului și tehnologiilor noi simple și eficiente de obținere a elementelor fotovoltaice funcționale.
  • Elaborarea tehnologiilor noi de obținere a nano structurilor multistrat din sticle calcogenice de diverse compoziții, a structurilor azopolimerice și studiul proprietăților optice ale acestora. Studiul materialelor noi azopolimerice carbazolice și ne carbazolice pentru asigurarea înregistrării elementelor optice de difracție.

Șeful laboratorului:

    acad. AȘM, prof., dr. hab. Ernest Arușanov
    cab. 203
    tel. : + (373) 22 735531
    fax : + (373) 22 738149
    e-mail : [javascript protected email address]

 

Laboratrul dispune de un șir de echipament performant/unicat, unele dintre aceastea sunt disponibile și pentru cercetători din afara IFA. De exemplu:

 

 

Componenţa laboratorului:

Alexei Simașchevici
dr. hab., prof., acad. AȘM
Consultant stiintific
cab.: 215
tel.: +(373) 22 738054
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/asimashkevich
Elena Achimova
dr. hab., conf. 
Cercetător științific principal
cab.: 402
tel.: +(373) 22 737079
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/eachimova
Vladimir Abașkin
dr., conf. 
Cercetător științific coordonator
cab.: 402
tel.: +(373) 22 737079
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/vabaskin
Leonid Bruc
dr., conf. 
Cercetător științific coordonator
cab.: 127
tel.: +(373) 22 738054
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/lbruk
Maxim Guc
dr., conf. 
Cercetător științific coordonator
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/mguc
Constantin Lisunov
dr., conf. 
Cercetător științific coordonator
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/klisunov
Alexandr Nateprov
dr., conf. 
Cercetător științific coordonator
cab.: 137
tel.: +(373) 22 737186
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/anateprov
Nicolai Curmei
dr.  
Cercetător științific superior
cab.: 127
tel.: +(373) 22 738054
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/ncurmei
Elena Hajdeu-Chicaroș
dr.  
Cercetător științific superior
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/ehajdeu
Sergiu Levcenco
dr.  
Cercetător științific superior
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/slevcenco
Valentin Batîr
   
Cercetător științific
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/vbatir
Veronica Cazac
   
Cercetător științific
cab.: 202
tel.: +(373) 22 739042
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/vercazac
Ion Damaschin
dr., conf. 
Cercetător științific
cab.: 241
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/idamaskin
Lazari Dermenji
   
Cercetător științific
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/ldermenji
Constantin Loșmanschii
   
Cercetător științific
cab.: 001
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/closmanschii
Serghei Moldovanu
   
Cercetător științific
cab.: 244
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/smoldovanu
Alexandru Prisacar
   
Cercetător științific
cab.: 445
tel.: +(373) 22 739042
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/aprisacar
Ghennadi Triduh
   
Cercetător științific
cab.: 445
tel.: +(373) 22 739042
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/gtriduh
Victoria Rotaru
   
Cercetător științific stagiar
cab.: 110
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/vrotaru
Vladislav Botnari
   
Inginer superior
cab.: 001
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/vbotnari
Liudmila Epur
   
Inginer superior
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/lepur

 

Doctoranzii / masteranzii laboratorului:

Valentin Batîr
  
Doctorand
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/vbatir
Constantin Loșmanschii
  
Doctorand
cab.: 001
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/closmanschii

 

report a bug close

Report a bug