Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Despre IFA > Informație generală și istoria IFA
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Informație generală

Studii științifice în domeniul fizicii efectuate în cadrul filialei Moldovenești a Academiei de Științe a fostei URSS au început a fi efectuate pentru prima dată în Secția de Fizică și Matematică (f. 1957, sub conducerea lui T. Malinovschi, viitor academician al Academiei de Științe a Moldovei) și în Laboratorul de Fizică și Chimie a Semiconductorilor (f. 1960, sub conducerea lui S. Rădăuțan, de asemenea viitor academician al Academiei de Științe a Moldovei).

Științele tehnice s-au format în cadrul Secției de Electrificare a Gospodăriei Sătești (f. 1955, primul director -. dr. N. Romanenko) al filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS, mai târziu transformată în Secția de Cibernetică Energetică (f. 1958, director - G. Cealîi, viitor membru corespondent AȘM). Pe baza aceasteia, odată cu formarea Academiei de Științe a Moldovei a fost format Institutul de Energetică și Automatică (f. 1961, director - academicianul B. Lazarenko), mai apoi reorganizat în Institutul pentru Probleme Electrofizice (f. 1963).

Institutul de Fizică Aplicată (IFA) a fost înființat în 1964 în rezultatul unirii laboratoarelor cu profil de fizică ale Institutului de Fizică și Matematică și a laboratoarelor cu profil tehnic ale Institutului de Energetică și Automatică. Primul director al Institutului a fost academicianul Boris Lazarenco, laureat al premiului de stat al URSS, vice-președinte al AȘM, fondatorul Uzinei Experimentale a IFA și a Biroului Specializat de Construcție și Tehnologie în domeniul electronicii. În anii 70-80 ai secolului XX Uzina Experimentală a IFA a fost monopolist în URSS în producerea instalațiilor de prelucrare a metalelor prin electroeroziune, elaborate în acea perioadă exclusiv în IFA.

În anii 90 ai secolului trecut, în baza unor subunități ale institutului, au fost formate două centre de cercetare independente, cu statut de instituții științifice:

  • Centrul Laboratorul Internațional de Supraconductibilitate și Electronica Solidului,
  • Centrul de Optoelectronică,

care, împreună cu Institutul de Fizică Aplicată (în componența căruia intrau Centrul Știința Materialelor, Centrul Probleme Electrofizice și Centrul Fizica Teoretică) și împreună cu Biroul Specializat de Construcții și Tehnologii reprezintau instituțiile cu profil de fizică și tehnică ale Academiei de Științe a Moldovei.

În anul 2006 în componența Institutului de Fizică Aplicată au reintrat Centrul de Optoelectronică și două laboratoare ale Centrului: Laboratorul Internațional de Supraconductibilitate și Electronica Solidului.

Din anul 2018 Institutul de Fizică Aplicată are un nou fondator, trecând din jurisdicția Academiei de Științe a Moldovei la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, iar din anul 2021 în jurisdicția ministerului Educației și Cercetării. 

Timp de peste 40 de ani IFA, fiind singura instituție științifică din RM în domeniul fizicii, a adus un aport deosebit în dezvoltarea științei și culturii Republicii Moldova.

IFA este cunoscut comunității științifice mondiale prin cercetările sale fundamentale și aplicative. În cadrul Institutului s-au format și școli științifice în așa domenii ca: cristalografie (acad. T. Malinovschi), electrochimie (acad. Iu. Petrov), fizica materialelor semiconductoare (acad. S. Rădăuțan), fizica cinetică (acad. V. Covarschi), fizica materialelor necristaline (acad. A. Andrieș). Institutul nostru se mândrește și de școlile științifice ale acad. S. Moscalenco și acad. V. Moscalenco în domeniul teoriei corpului solid și a fizicii nucleare,  a acad. M. Bologa în domeniul intensificării transferului de căldură și masă, a acad. A. Simașchevici în domeniul materialelor semiconductoare II-VI și al heterostructurilor în baza lor; a acad. L. Culiuc în domeniul fizicii semiconductorilor; a acad. E.Arușanov în domeniul materialelor semiconductoare pentru fotovoltaică, a m. cor. A. Dicusar în domeniul prelucrării electrofizice și electrochimice materialelor.

Direcțiile principale ale cercetărilor științifice în IFA:

  • Cercetări teoretice și experimentale în domeniul fizicii și fizico-chimiei materiei condensate: materialelor cristaline, necristaline și nanostructurate, atomilor și nucleelor; electronica și optica cuantică, elaborarea tehnologiilor avansate și a dispozitivelor multifuncționale electronice, optoelectronice și fotonice.
  • Cercetări teoretice și experimentale de aplicare a electricității în scopul intensificării proceselor de transfer de căldură și masă, de cavitație, electroflotare și electroplasmoliză; modificarea suprafețelor materialelor prin metode electrofizice și electrochimice; elaborarea tehnologiilor și tehnicii avansate.
  • Studiul teoretic al tehnologiilor cuantice în sisteme de atomi artificiali sau reali și sisteme opto/nanomecanice, studiul coerențelor sau interferențelor cuantice, inseparabilității cuantice și controlul disipațiilor cuantice.

Profilul de acreditate 2017-2022 (Certificat de acreditare):

  • Fizica materiei condensate, atomilor și nucleelor, fotonica, știința materialelor, electrotehnologii.

Potențialul științific al Institutului (la data de 01.01.2022):

total personal - 189 persoane, inclusiv cercetători științifici – 134, membri titulari ai AȘM – 5, membri corespondenți ai AȘM – 1, doctori habilitați - 17, doctori în științe - 75, cercetători științifici cu vârsta de până la 35 ani - 29.

report a bug close

Report a bug