Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Despre IFA > Informație generală și istoria IFA
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Informaţie generală

Studii ştiinţifice în domeniul fizicii efectuate în cadrul filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a fostei URSS au început a fi efectuate pentru prima dată în Secţia de Fizică şi Matematică (f. 1957, sub conducerea lui T. Malinovschi, viitor academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei) şi în Laboratorul de Fizică şi Chimie a Semiconductorilor (f. 1960, sub conducerea lui S. Rădăuţan, de asemenea viitor academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei).

Ştiinţele tehnice s-au format în cadrul Secţiei de Electrificare a Gospodăriei Săteşti (f. 1955, primul director -. dr. N. Romanenko) al filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS, mai târziu transformată în Secţia de Cibernetică Energetică (f. 1958, director - G. Cealîi, viitor membru corespondent AŞM). Pe baza aceasteia, odată cu formarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost format Institutul de Energetică şi Automatică (f. 1961, director - academicianul B. Lazarenko), mai apoi reorganizat în Institutul pentru Probleme Electrofizice (f. 1963).

Institutul de Fizică Aplicată (IFA) a fost înfiinţat în 1964 în rezultatul unirii laboratoarelor cu profil de fizică ale Institutului de Fizică şi Matematică şi a laboratoarelor cu profil tehnic ale Institutului de Energetică şi Automatică. Primul director al Institutului a fost academicianul Boris Lazarenco, laureat al premiului de stat al URSS, vice-preşedinte al AŞM, fondatorul Uzinei Experimentale a IFA şi a Biroului Specializat de Construcţie şi Tehnologie în domeniul electronicii. În anii 70-80 ai secolului XX Uzina Experimentală a IFA a fost monopolist în URSS în producerea instalaţiilor de prelucrare a metalelor prin electroeroziune, elaborate în acea perioadă exclusiv în IFA.

În anii 90 ai secolului trecut, în baza unor subunităţi ale institutului, au fost formate două centre de cercetare independente, cu statut de instituţii ştiinţifice:

  • Centrul Laboratorul Internaţional de Supraconductibilitate şi Electronica Solidului,
  • Centrul de Optoelectronică,

care, împreună cu Institutul de Fizică Aplicată (în componenţa căruia intrau Centrul Ştiinţa Materialelor, Centrul Probleme Electrofizice şi Centrul Fizica Teoretică) şi împreună cu Biroul Specializat de Construcţii şi Tehnologii reprezintau instituţiile cu profil de fizică şi tehnică ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În anul 2006 în componenţa Institutului de Fizică Aplicată au reintrat Centrul de Optoelectronică şi două laboratoare ale Centrului: Laboratorul Internaţional de Supraconductibilitate şi Electronica Solidului.

Din anul 2018 Institutul de Fizică Aplicată are un nou fondator, trecând din jurisdicția Academiei de Științe a Moldovei la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

Timp de peste 40 de ani IFA, fiind singura instituţie ştiinţifică din RM în domeniul fizicii, a adus un aport deosebit în dezvoltarea ştiinţei şi culturii Republicii Moldova.

IFA este cunoscut comunităţii ştiinţifice mondiale prin cercetările sale fundamentale și aplicative. În cadrul Institutului s-au format şi şcoli ştiinţifice în aşa domenii ca: cristalografie (acad. T. Malinovschi), electrochimie (acad. Iu. Petrov), fizica materialelor semiconductoare (acad. S. Rădăuţan), fizica cinetică (acad. V. Covarschi), fizica materialelor necristaline (acad. A. Andrieș). Institutul nostru se mândreşte şi de şcolile ştiinţifice ale acad. S. Moscalenco şi acad. V. Moscalenco în domeniul teoriei corpului solid şi a fizicii nucleare,  a acad. M. Bologa în domeniul intensificării transferului de căldură şi masă, a acad. A. Simașchevici în domeniul materialelor semiconductoare II-VI şi al heterostructurilor în baza lor; a acad. L. Culiuc în domeniul fizicii semiconductorilor; a acad. E.Arușanov în domeniul materialelor semiconductoare pentru fotovoltaică, a m. cor. A. Dicusar în domeniul prelucrării electrofizice și electrochimice materialelor.

Direcţiile principale ale cercetărilor ştiinţifice în IFA:

  • Cercetări teoretice şi experimentale în domeniul fizicii şi fizico-chimiei materiei condensate: materialelor cristaline, necristaline şi nanostructurate, atomilor şi nucleelor; electronica şi optica cuantică, elaborarea tehnologiilor avansate şi a dispozitivelor multifuncţionale electronice, optoelectronice şi fotonice.
  • Cercetări teoretice şi experimentale de aplicare a electricităţii în scopul intensificării proceselor de transfer de căldură şi masă, de cavitaţie, electroflotare şi electroplasmoliză; modificarea suprafeţelor materialelor prin metode electrofizice şi electrochimice; elaborarea tehnologiilor şi tehnicii avansate.
  • Studiul teoretic al tehnologiilor cuantice în sisteme de atomi artificiali sau reali și sisteme opto/nanomecanice, studiul coerențelor sau interferențelor cuantice, inseparabilității cuantice și controlul disipațiilor cuantice.

Profilul de acreditate 2017-2022 (Certificat de acreditare):

  • Fizica materiei condensate, atomilor şi nucleelor, fotonica, ştiinţa materialelor, electrotehnologii.

Potenţialul ştiinţific al Institutului (la data de 01.01.2020):

total personal - 217 persoane, inclusiv cercetători ştiinţifici – 153, membri titulari ai AŞM – 5, membri corespondenţi ai AŞM – 1, doctori habilitaţi - 19, doctori în ştiinţe - 82, cercetători ştiinţifici cu vârsta de până la 35 ani - 53.

report a bug close

Report a bug