Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT 16.80012.02.25F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 16.80012.02.25F Creșterea monocristalelor voluminoase a compusului FeCr2S4 cu structura de tip spinel. Caracterizarea proprietăților lor fizice.

Tip : Proiect pentru tineri cercetători, cod CSSDT 16.80012.02.25F, acronim - BAMS
Conducător : Stanislav Belevschi, dr.
Durata : 2017 - 2018
Laborator(~oare) : Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

Scopul principal al prezentului proiect de cercetare fundamentală a constat în obținerea monocristalelor voluminoase și calitative a compusului ferimagnetic de tip spinel FeCr2S4. Cercetarea probelor monocristaline obținuțe a avut ca obiectiv elucidarea influenței tipului și cantității agentului de transport asupra corelațiilor dintre ordonarea magnetică și orbitală, și proprietățile structurale și electronice ale acestui compus.

Etapele proiectului:

  • utilizând metoda convențională în fază solidă vor fi obținute policristale stoichiometrice ale ferimagnetului FeCr2S4;
  • utilizând metoda reacțiilor chimice de transport vor fi obținute monocristale voluminoase și calitative ale compusului ternar FeCr2S4, utilizând diferite tipuri și cantități de agent-transportor;
  • prin metoda difracției cu raze X va fi analizată compoziția chimică și determinați parametrii structurali a cristalelor obținute;
  • vor fi caracterizate proprietățile magnetice utilizând magnetometria SQUID;
  • vor fi caracterizate proprietățile de transport al sarcinii ale cristalelor prin măsurători galvanomagnetice;
  • vor fi stabilite corelațiile dintre proprietățile structurale și magnetice ale monocristalelor prin metoda propagării ultrasunetului;
  • va fi analizată influența tipului și cantității agentului transportor asupra proprietăților fizice.

Rezultatele au importanță atât pentru fizica sistemelor cu corelații electronice puternice, cât și aplicativă datorită potențialului sporit de aplicare a acestor materiale la designul dispozitivelor spintronice și magneto-optice de generație nouă.

Executorii proiectului:

report a bug close

Report a bug