Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT 16.80012.02.25F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 16.80012.02.25F Creşterea monocristalelor voluminoase a compusului FeCr2S4 cu structura de tip spinel. Caracterizarea proprietăților lor fizice.

Tip : Proiect pentru tineri cercetători, cod CSSDT 16.80012.02.25F, acronim - BAMS
Conducător : Stanislav Belevschi, dr.
Durata : 2017 - 2018
Laborator(~oare) : Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

Scopul principal al prezentului proiect de cercetare fundamentală a constat în obţinerea monocristalelor voluminoase şi calitative a compusului ferimagnetic de tip spinel FeCr2S4. Cercetarea probelor monocristaline obţinuţe a avut ca obiectiv elucidarea influenței tipului şi cantităţii agentului de transport asupra corelaţiilor dintre ordonarea magnetică și orbitală, și proprietăţile structurale şi electronice ale acestui compus.

Etapele proiectului:

  • utilizând metoda convenţională în fază solidă vor fi obţinute policristale stoichiometrice ale ferimagnetului FeCr2S4;
  • utilizând metoda reacţiilor chimice de transport vor fi obţinute monocristale voluminoase şi calitative ale compusului ternar FeCr2S4, utilizând diferite tipuri şi cantităţi de agent-transportor;
  • prin metoda difracţiei cu raze X va fi analizată compoziţia chimică și determinaţi parametrii structurali a cristalelor obţinute;
  • vor fi caracterizate proprietăţile magnetice utilizând magnetometria SQUID;
  • vor fi caracterizate proprietăţile de transport al sarcinii ale cristalelor prin măsurători galvanomagnetice;
  • vor fi stabilite corelaţiile dintre proprietăţile structurale și magnetice ale monocristalelor prin metoda propagării ultrasunetului;
  • va fi analizată influenţa tipului şi cantităţii agentului transportor asupra proprietăţilor fizice.

Rezultatele au importanţă atât pentru fizica sistemelor cu corelaţii electronice puternice, cât şi aplicativă datorită potenţialului sporit de aplicare a acestor materiale la designul dispozitivelor spintronice şi magneto-optice de generaţie nouă.

Executorii proiectului:

report a bug close

Report a bug