Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Premiul Iurii Simonov > Laureații premiului 2019
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laureatul Premiului Memorial "Iurii Simonov" 2019

 

Premiul Memorial Iurii Simonov pentru anul 2019 a fost acordat lui Vasilii Graur pentru contribuția sa în domeniul designului și sintezei compușilor coordinativi biologic activi ai metalelor 3d cu 4-alilchalcogensemicarbazone și derivații lor. Activitatea biologică a unor astfel de compuși este determinată în mare parte de natura substituenților din 4-aliltiosemicarbazidă, alchilarea atomului de sulf și substituția acestuia prin seleniu. Vasilii Graur a folosit cu îndemânare analiza fizico-chimică și difracția cu raze X pe monocristale pentru a stabili corelația dintre structură și proprietăți pentru această clasă decompuși, având ca scop obținerea substanțelor noi cu activitate selectivă împotriva celulelor canceroase și cu toxicitate redusă. Vasilii Graur îmbină cu succes activitatea de cercetare cu predarea la Universitatea de Stat din Moldova din Chișinău și pregătirea elevilor pentru olimpiadele internaționale chimice.

report a bug close

Report a bug