Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD 17.80013.8007.07Ua
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 17.80013.8007.07Ua inteza, proprietățile, structura moleculară și cristalină a liganzilor receptorilor benzdiazepinici și fibrinogenici (SARBEFIR)

Tip : Proiect bilateral, finanțat de CSȘDT (ASM) și State Agency on Science, Innovations and Informatization of Ukraine, cu cifrul 17.80013.8007.07Ua
Conducător : Victor Kravțov, dr.
Durata : 2017 - 2018
Laborator(~oare) : Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului “Tadeuș Malinowski”

Scopul proiectului înaintat a constat în studiul corelației “structura - proprietăți – mecanismul molecular de acțiune” pentru noi liganzi potențiali ai receptorilor benzodiazepinici și fibrinogenici, care promit a fi remedii medicale neurotropice utilizate la prevenirea și tratamentul tulburărilor psihoneurotice și agenți potențiali antiagregativi pentru prevenirea și tratament bolilor cardiovasculare.

Echipele din Institutul de Fizică Aplicată AȘM și din Institutul Fizico-Chimic “A.V. Bagatskii” ANȘU în cadrul proiectului au intenționat realizarea sintezei, studiului particularităților structurale, conformaționale, al naturii interacțiunilor intermoleculare din cristal, al afinității liganzilor noi ai receptorilor benzodiazepinici și fibrinogenici și al proprietățile lor farmacologice.

Actualitatea proiectului a fost determinată de importanța și perspectiva de utilizare a derivaților dihidro-1,4-benzodiazepinei având substituenți în poziția 3 ca medicamente neurotropice și psihotropice și a liganzilor receptorilor fibrinogenici (integrin αIIbβ3) ca inhibitori la agegarea plachetară care pot fi folosiți la prevenirea și tratamentul bolilor periculoase cardiovasculare, așa ca ateroscleroza, stenocardia, infarctul miocardic, accidentul vascular celebral și tromboembolismul.

Ca obiecte de studii au servit derivații noi ai 1,2-dihidro-1,4-benzodiazepinelor și noi antagoniști ai αIIbβ3 – derivați ai 1,2,3,4-tetrahidroisochinolinei, ftalimidinei și chinazolinei.

Particularitățile structurale și conformaționale și caracterul interacțiunilor intermoleculare au fost determinate în rezultatul studiului cu raze X și a calculelor distribuției potențialului electrostatic la suprafața moleculelor pentru cristalele compușilor, investigații efectuate de echipa din IFA. Sinteza și studiul afinității 1,2-dihidro-4-benzodiazepinelor la receptorii centrali benzodiazepinici și a derivaților 1,2,3,4-tetrahidroisochinolinei, chinazolinei și ftalimidinei la receptorii fibrinogenici αIIbβ3, realizarea dochingului molecular al acestor antagoniști la receptorii fibrinogenici și studiul farmacologic al compușilor a fost efectuat de echipa IF-C “A.V. Bagatskii”. Luând în considerație contribuția factorilor structurali la manifestarea afinității acestor compuși față de receptorii menționați a fost realizat designul molecular și sinteza compușilor cu o înaltă afinitate, care ar permite lărgirea remediilor medicamentoase, inclusiv pentru a substitui importul acestora.

 

Executorii proiectului (R. Moldova):

 

Partener din Ucraina - colectivul de crcetători din Secția de Chimie Medicinală a Institutului Fizico-Chimic „A.V. Bogatskii” al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (ANȘU) condus de Serhiy A. Andronati, acad. ANȘU.

report a bug close

Report a bug