Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.06A
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.06A Deformarea la nanoindentare pentru caracterizarea mecanică și inducerea unor structuri locale noi pentru materiale vitroase, polimerice și cristaline

Tip : Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.06A, acronim - NANOINMEC
Conducător : dr., conf. Olga Șikimaka
Durata : 2015 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor “Iulia Boiarskaia”

Proiectul a avut drept scop cercetarea proprietăților micro- și nanomecanice prin intermediul nanoindentarii dinamice a unor materiale avansate cu aplicații in optoelectronică, magneto-optică, medicina: sticle borofosfatice și aluminofosfatice dopate cu ioni de pămînturi rare (Dy, Tb), ioni de tranziție (Mn, Fe) și post-tranziție (Bi, Pb) de volum și bidimensionale, copolimerilor sticloși de stiren cu acid metilic si structurilor strat-substrat (ITO•SiO2/Si, Cu pe substraturi de Si, MgO și LiF). O direcție nouă și puțin studiată a constituit-o elucidarea mecanismelor principale de deformare a materialelor vitroase și polimere in micro- si nano-volume în dependență de structura, compoziția lor si regimurile de deformare, care prezintă interes atat din punct de vedere fundamental al particularităților de deformare plastică a materialelor amorfe, cat si din cel aplicativ, deoarece aceasta cunoașterea va deschide oportunități noi de obținere a unor materiale cu proprietăți mecanice prestabilite, ce va contribui la funcționarea sigură și durabilă a sistemelor si dispositivelor in baza lor.

În plus la aceasta, în proiectul dat metoda de nanoindentare a fost utilizată sub un aspect nou de inducere a unor structuri și proprietăți optice, mecanice, electrice local modificate in matricea de baza vitroasa la micro- și nano-scara prin acțiunea unor presiuni locale inalte (de ordinul 5-12 GPa) create la indentare. La fel, a fost utilizat si efectul de cristalizare locala a structurii vitroase prin tratamentul cu laser, ce își găsește aplicare ca o tehnică efectivă de fabricare a unor micro/nanostrucruri regulate (sisteme de doturi, linii, rețele). Au fost aplicate diferite regimuri de indentare, tratament termic și prelucrarea suprafețelor cu laser in combinație si separat pentru a gasi metodele optimale de micro- și nanostructurare a suprafețelor, ceea va permite dezvoltarea unor nanotehnologii eficiente noi in crearea unor sisteme integrate pentru micro-opto-electronică.

report a bug close

Report a bug