Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Premiul Iurii Simonov > Laureatii premiului 2013
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laureaţii Premiul Memorial "Iurii Simonov" 2013

Premiul pentru tineri cercetători a fost decernat Dr. Lilia Croitor (Institutul de Fizică Aplicată, Academia de #o;tiinţe a Moldovei) pentru un ciclu de publicaţii întitulat "Designul molecular şi studiul cristalografic a compuşilor coordinativi de Cu(II), Zn(II) şi Cd(II) în calitate de gazde pentru includerea moleculelor mici". Obiectul de studiu al acestui ciclu de lucrări este reflectat prin designul dirijat şi analiza cu raze X pe monocristale a dioximaţilor/dioximelor de Cu(II), Zn(II) şi Cd(II) cu diverşi liganzi ca familie nouă de materiale poroase cu proprietăţi utile. A fost demonstrat că molecula voluminoasă de 1,2-ciclohexandiondioximă cu conformaţia flexibilă a inelelor sale de ciclohexil oferă compuşilor slab împachetate posibilitatea să găzduiască molecule de tip „oaspete”. Astfel de sisteme oaspete-gazdă demonstrează un efect luminescent la includerea moleculelor „oaspete” (în majoritatea compuşilor – la stingerea luminescenţei).

report a bug close

Report a bug