Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Premiul Iurii Simonov > Laureatii premiului 2013
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laureații Premiul Memorial "Iurii Simonov" 2013

Premiul pentru tineri cercetători a fost decernat Dr. Lilia Croitor (Institutul de Fizică Aplicată, Academia de #o;tiințe a Moldovei) pentru un ciclu de publicații întitulat "Designul molecular și studiul cristalografic a compușilor coordinativi de Cu(II), Zn(II) și Cd(II) în calitate de gazde pentru includerea moleculelor mici". Obiectul de studiu al acestui ciclu de lucrări este reflectat prin designul dirijat și analiza cu raze X pe monocristale a dioximaților/dioximelor de Cu(II), Zn(II) și Cd(II) cu diverși liganzi ca familie nouă de materiale poroase cu proprietăți utile. A fost demonstrat că molecula voluminoasă de 1,2-ciclohexandiondioximă cu conformația flexibilă a inelelor sale de ciclohexil oferă compușilor slab împachetate posibilitatea să găzduiască molecule de tip „oaspete”. Astfel de sisteme oaspete-gazdă demonstrează un efect luminescent la includerea moleculelor „oaspete” (în majoritatea compușilor – la stingerea luminescenței).

report a bug close

Report a bug