Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Premiul Iurii Simonov > Laureații premiului 2018
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laureatul Premiului Memorial "Iurii Simonov" 2018

 

Premiul Memorial Yurii Simonov din 2018 a fost acordat dr. Maxim Guc pentru lucrarea dedicată studiului și dezvoltării tehnologice a semiconductorilor multicomponenți de chalcogenide pentru dispozitivele fotovoltaice avansate, inclusiv cele bazate pe compuși de kesterite Cu2ZnSn(S, Se)4. Aceste tehnologii prezintă un interes deosebit din cauza potențialului lor de a dezvolta dispozitive cu celule solare de înaltă eficiență, cu costuri reduse de producție. Spre deosebire de alte tehnologii fotovoltaice de tip chalcogenide care au o stare tehnologică mult mai matură - ca cele bazate pe CIGS (Cu(In,Ga)(S,Se)2) - kesteritele sunt formate doar de elemente răspândite larg pe pământ, sunt deosebit de potrivite la scara industrială durabilă a producției lor până la nivelurile de producție în masă. În acest domeniu, dr. Guc a făcut mai multe contribuții relevante care permit o avansare semnificativă în cunoașterea proprietăților fundamentale ale acestor semiconductori, furnizând dovezi experimentale clare care permit identificarea structurii lor cristaline principale cu structura kesteritei din analiza profundă a proprietăților lor vibraționale . Acest lucru a fost, de asemenea, completat cu o analiză detaliată a proprietăților lor de transport. Cunoașterea acestor proprietăți fundamentale este foarte relevantă pentru dezvoltarea tehnologiei proceselor adecvate la sinteza absorbanților pentru dispozitive bazate pe kesterite. 

report a bug close

Report a bug