Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Diviziunile stiintifice > Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenco”
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice
de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko”

Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor Boris Lazarenko a fost format în a. 2013 în rezultatul contopirii Laboratorului Prelucrarea Electrochimică a Materialelor și a Laboratorului Prelucrarea Materialelor prin Electroeroziune şi Protecţia Anticorosivă. Laboratorul poartă numele fondatorului metodei electroerosive de prelucrare a materialelor Boris Romanovici Lazarenko.

Începutul conceptului de cercetări în domeniul prelucrării electrochimice a materialelor in Institutul de Fizică Aplicată e conectat cu numele primului lui director - academician B. R. Lazarenko (1910 . 1979). El a implicat ca şef al acestei direcţii pe academicianul ASM Y. N. Petrov (1921-1980). Iniţial cercetările şi elaborările au fost legate de evaluarea metodelor bazate pe prelucrarea electrochimică dimensională a metalelor şi obţinerea învelişurilor galvanice rezistente la uzură, preponderent în baza metalelor grupei fierului. ìn prezent doctorul-habilitat, profesor, membru-corespondent Alexandr Dikusar este şeful laboratorului.

Șeful laboratorului:

    m. c. AȘM, prof., dr. hab. Alexandr Dicusar
    cab. 128
    tel. : + (373) 22 738178
    fax : + (373) 22 738149
    e-mail : [javascript protected email address]

 

Activităţi:

 • Micro- şi nanoprelucrarea electrochimică dimensională privind obţinerea nanomaterialelor (învelişurilor, nanocompozitelor, nanotuburilor, etc.), cercetările proprietăţilor lor şi elaborarea metodelor de utilizare ale lor.
 • Cercetarea proceselor electrochimice în condiţii de îndepărtare considerabilă de starea de echilibru termodinamic.
 • Cercetări privind fenomenele ce însoţesc descărcările electrice în impulsuri la interacţiunea acestora cu suprafeţele metalice şi celor ce au loc la graniţa dintre metal şi electrolit la trecerea curentului electric;
 • Transformările structirale şi de fază în straturile superficiale ale metalelor supuse acţiunii descărcărilor în impulsuri şi influenţa  factorilor energetici exteriori asupra acestor transformări;
 • Proprietăţile fizico-chimice şi de exploatare a straturilor superficiale ale metalelor obţinute în rezultatul acţiunii descărcărilor electrice în impulsuri şi a altor surse energetice;
 • Elaborarea de noi procedee de durificare a suprafeţelor metlice pe baza rezultatelor obţinute în urma acţiunii asupra acestora cu diverse surse energetice;
 • Elaborarea bazelor tehnologice şi a utilajului de prelucrare complexă prin acţiunea concomitentă sau succesivă cu surse energetice asupra metalelor.

Realizări:

 • Elaborarea metodelor generale de calcul a câmpurilor de viteză, temperaturii, concentraţiilor, potenţialelor pentru vitezele înalte la interfaţa de schimb. Cercetarea dependenţelor cinetice dizolvării anodice cu viteza înaltă pentru diferite metale şi aliaje în soluţiile concentrate a sărurilor anorganice şi alcaliilor privitor condiţiile prelucrării electrochimice dimensionale a metalelor.
 • Depistarea şi cercetarea fenomenului instabilităţii cinetice a straturilor de suprafaţă . creşterea bruscă nestaţionară a vitezei procesului electrochimic în condiţiile influenţei reciproce a degajării căldurii şi vitezei reacţiei. S-a propus mecanisme de descriere a tranziţiei către instabilitate în dependenţa de natura limitelor cinetice a vitezei proceselor la electrod.
 • Cercetarea fenomenelor fizice în spaţiul interelectrodic şi la graniţa interfazică a dat posibilitatea de aplica regimurile cu impuls la prelucrarea electrochimică; au fost elaborate tehnologii noi a prelucrării dimensionale electrochimice a detaliilor cu profil complex, ştanţelor şi pres-formelor, obţinerea rugozităţii artificiale pe suprafaţa internă a ţevilor, la polizarea electrochimică ş.a.
 • Stabilirea dependenţelor ce dau posibilitatea de a dirija proprietăţile acoperirilor în baza fierului. Elaborarea tehnologiilor noi de durificare electrochimică şi de recondiţionare a detaliilor de maşini.
 • Elaborarea utilajului pentru durificarea superficială a materialelor.

Laboratrul dispune de un șir de echipament performant/unicat, unele dintre aceastea sunt disponibile și pentru cercetători din afara IFA. De exemplu:

Componenţa laboratorului:

Alexandr Dicusar
dr. hab., prof., m. c. AȘM
Șef de laborator
cab.: 128
tel.: +(373) 22 738178
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/adikusar
Alexandr Dicusar
dr. hab., prof., m. c. AȘM
Cercetător științific principal
cab.: 128
tel.: +(373) 22 738178
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/adikusar
Stanislav Belevschi
dr.  
Cercetător științific coordonator
cab.: 234
tel.: +(373) 22 731725
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/sbelevschi
Natalia Țînțaru
dr., conf. 
Cercetător științific coordonator
cab.: 128
tel.: +(373) 22 738178
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/ntsyntsaru
Valentin Mihailov
dr., conf. 
Cercetător științific coordonator
cab.: 129
tel.: +(373) 22 731736
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/vmihailov
Vladimir Petrenko
dr., conf. 
Cercetător științific coordonator
cab.: 218
tel.: +(373) 22 731725
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/vpetrenko
Serghei Baranov
dr., conf. 
Cercetător științific superior
cab.: 234
tel.: +(373) 22 731725
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/sbaranov
Janna Bobanova
dr., conf. 
Cercetător științific superior
cab.: 233
tel.: +(373) 22 739114
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/jbobanova
Tudor Borțoi
dr.  
Cercetător științific superior
cab.: 217
tel.: +(373) 22 739114
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/tbortzoi
Dumitru Croitoru
dr.  
Cercetător științific superior
cab.: 217
tel.: +(373) 22 739114
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/dkroitoru
Serghei Iușcenco
dr.  
Cercetător științific superior
cab.: 234
tel.: +(373) 22 731725
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/sushchenko
Sergiu Ivașcu
dr.  
Cercetător științific superior
cab.:
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/sivascu
Aliona Nicolenco
dr.  
Cercetător științific superior
cab.: 128
tel.: +(373) 22 731725
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/anicolenco
Chirill Covalenco
   
Cercetător științific
cab.: 136
tel.: +(373) 22 739042
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/ccovalenco
Alexandru Covali
   
Cercetător științific
cab.: 148
tel.: +(373) 22 725890
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/acovali
Anatolie Ianachevici
   
Cercetător științific
cab.: 129
tel.: +(373) 22 731736
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/aianakevich
Natalia Kazak
   
Cercetător științific
cab.: 129
tel.: +(373) 22 731736
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/nkazak
Vitali Crupnic
   
Cercetător științific stagiar
cab.: 100
tel.: +(373) 22 735534
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/vcrupnic
Spiridon Iațco
   
Cercetător științific stagiar
cab.: 207
tel.: +(373) 22 731736
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/siatco
Galina Cliucinicova
   
Inginer
cab.: 218
tel.: +(373) 22 731725
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/gcliucinicova
Stanislav Pairele
   
Inginer
cab.:
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/spairele

 

report a bug close

Report a bug