Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Diviziunile stiintifice > Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor "Boris Lazarenco"
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice
de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko”

Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor Boris Lazarenko a fost format în a. 2013 în rezultatul contopirii Laboratorului Prelucrarea Electrochimică a Materialelor și a Laboratorului Prelucrarea Materialelor prin Electroeroziune și Protecția Anticorosivă. Laboratorul poartă numele fondatorului metodei electroerosive de prelucrare a materialelor Boris Romanovici Lazarenko.

Începutul conceptului de cercetări în domeniul prelucrării electrochimice a materialelor in Institutul de Fizică Aplicată e conectat cu numele primului lui director - academician B. R. Lazarenko (1910 . 1979). El a implicat ca șef al acestei direcții pe academicianul ASM Y. N. Petrov (1921-1980). Inițial cercetările și elaborările au fost legate de evaluarea metodelor bazate pe prelucrarea electrochimică dimensională a metalelor și obținerea învelișurilor galvanice rezistente la uzură, preponderent în baza metalelor grupei fierului. ìn prezent doctorul-habilitat, profesor, membru-corespondent Alexandr Dikusar este șeful laboratorului.

Șeful laboratorului:

    dr. Sergiu Ivașcu
    cab. 140
    tel. : + (373) 22
    fax : + (373) 22 738149

 

Activități:

 • Micro- și nanoprelucrarea electrochimică dimensională privind obținerea nanomaterialelor (învelișurilor, nanocompozitelor, nanotuburilor, etc.), cercetările proprietăților lor și elaborarea metodelor de utilizare ale lor.
 • Cercetarea proceselor electrochimice în condiții de îndepărtare considerabilă de starea de echilibru termodinamic.
 • Cercetări privind fenomenele ce însoțesc descărcările electrice în impulsuri la interacțiunea acestora cu suprafețele metalice și celor ce au loc la granița dintre metal și electrolit la trecerea curentului electric;
 • Transformările structirale și de fază în straturile superficiale ale metalelor supuse acțiunii descărcărilor în impulsuri și influența  factorilor energetici exteriori asupra acestor transformări;
 • Proprietățile fizico-chimice și de exploatare a straturilor superficiale ale metalelor obținute în rezultatul acțiunii descărcărilor electrice în impulsuri și a altor surse energetice;
 • Elaborarea de noi procedee de durificare a suprafețelor metlice pe baza rezultatelor obținute în urma acțiunii asupra acestora cu diverse surse energetice;
 • Elaborarea bazelor tehnologice și a utilajului de prelucrare complexă prin acțiunea concomitentă sau succesivă cu surse energetice asupra metalelor.

Realizări:

 • Elaborarea metodelor generale de calcul a câmpurilor de viteză, temperaturii, concentrațiilor, potențialelor pentru vitezele înalte la interfața de schimb. Cercetarea dependențelor cinetice dizolvării anodice cu viteza înaltă pentru diferite metale și aliaje în soluțiile concentrate a sărurilor anorganice și alcaliilor privitor condițiile prelucrării electrochimice dimensionale a metalelor.
 • Depistarea și cercetarea fenomenului instabilității cinetice a straturilor de suprafață . creșterea bruscă nestaționară a vitezei procesului electrochimic în condițiile influenței reciproce a degajării căldurii și vitezei reacției. S-a propus mecanisme de descriere a tranziției către instabilitate în dependența de natura limitelor cinetice a vitezei proceselor la electrod.
 • Cercetarea fenomenelor fizice în spațiul interelectrodic și la granița interfazică a dat posibilitatea de aplica regimurile cu impuls la prelucrarea electrochimică; au fost elaborate tehnologii noi a prelucrării dimensionale electrochimice a detaliilor cu profil complex, ștanțelor și pres-formelor, obținerea rugozității artificiale pe suprafața internă a țevilor, la polizarea electrochimică ș.a.
 • Stabilirea dependențelor ce dau posibilitatea de a dirija proprietățile acoperirilor în baza fierului. Elaborarea tehnologiilor noi de durificare electrochimică și de recondiționare a detaliilor de mașini.
 • Elaborarea utilajului pentru durificarea superficială a materialelor.

Laboratrul dispune de un șir de echipament performant/unicat, unele dintre aceastea sunt disponibile și pentru cercetători din afara IFA. De exemplu:

Componenţa laboratorului:

Stanislav Belevschi
dr.  
Cercetător științific coordonator
cab.: 234
tel.: +(373) 22 731725
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/sbelevschi
Janna Bobanova
dr., conf. 
Cercetător științific coordonator
cab.: 233
tel.: +(373) 22 739114
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/jbobanova
Valentin Mihailov
dr., conf. 
Cercetător științific coordonator
cab.: 129
tel.: +(373) 22 731736
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/vmihailov
Natalia Țînțaru
dr., conf. 
Cercetător științific coordonator
cab.: 128
tel.: +(373) 22 738178
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/ntsyntsaru
Serghei Baranov
dr., conf. 
Cercetător științific superior
cab.: 234
tel.: +(373) 22 731725
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/sbaranov
Tudor Borțoi
dr.  
Cercetător științific superior
cab.: 217
tel.: +(373) 22 739114
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/tbortzoi
Dumitru Croitoru
dr.  
Cercetător științific superior
cab.: 217
tel.: +(373) 22 739114
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/dkroitoru
Anatolii Cuharuc
dr.  
Cercetător științific superior
cab.:
tel.: +(373) 22 
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/acuharuc
Serghei Iușcenco
dr.  
Cercetător științific superior
cab.: 234
tel.: +(373) 22 731725
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/sushchenko
Aliona Nicolenco
dr.  
Cercetător științific superior
cab.: 128
tel.: +(373) 22 731725
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/anicolenco
Emil Pasincovschi
dr.  
Cercetător științific superior
cab.: 212
tel.: +(373) 22 738169
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/epasincovsky
Chirill Covalenco
   
Cercetător științific
cab.: 136
tel.: +(373) 22 739042
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/ccovalenco
Alexandru Covali
   
Cercetător științific
cab.: 148
tel.: +(373) 22 725890
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/acovali
Anatolie Ianachevici
   
Cercetător științific
cab.: 129
tel.: +(373) 22 731736
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/aianakevich
Vitali Crupnic
   
Cercetător științific stagiar
cab.: 100
tel.: +(373) 22 735534
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/vcrupnic
Spiridon Iațco
   
Cercetător științific stagiar
cab.: 207
tel.: +(373) 22 731736
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/siatco
Galina Cliucinicova
   
Inginer
cab.: 218
tel.: +(373) 22 731725
e-mail: [javascript protected email address]
www: /ro/personalpages/gcliucinicova

 

report a bug close

Report a bug