Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > STCU 6224
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul STCU 6224 roprietățile fizice și fotelectrocatalitice ale compusului (Ag,Cu)2ZnSn(S,Se)4 pentru dispozitive fotovoltaice ecologice și fotoelectrocatalitice

Tip : Proiect internațional, finanțat de STCU, cu cifrul 6224
Conducător : Ernest Arușanov, acad.
Durata : 2017 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

Obiectivele de bază ale proiectului au fost:

  • Optimizarea condițiilor de creștere a cristalelor ACZTSSe și a straturilor ACZTSSe, obținute prin post-selenizare și depuse prin pulverizare pirolitică.
  • Studiul proprietăților electronice de transport a straturilor și cristalelor ACZTSSe. Vor fi determinate tipul și concentrația purtătorilor de sarcină, mobilitatea Hall și conductivitatea, mecanismele de conductivitate și împrăștiere. O atenție majoră va fi acordată stabilirii dependenței dintre aceste proprietăți și condițiile tehnologice.
  • Determinarea funcțiilor optice ale straturilor și cristalelor ACZTSSe din măsurătorile coeficienților de absorbție și reflecxie. Vor fi determinate valorile benzii interzise și dependența acesteia de temperatură și vor fi comparate cu modelele teoretice.
  • Studiul recombinării radiative in straturile și cristalele ACZTSSe prin spectroscopia fotoluminescentă. Vor fi determinate banda interzisă optică și energia optică de activare a nivelelor de defecte create. O atenție majoră va fi acordată stabilirii relațiilor dintre proprietățile fotoluminescente a cristalelor și straturilor și condițiile de obținere ale acestora.
  • Experimente transient-grating a straturilor și cristalelor ACZTSSe, determinarea coeficienților de difuzie și a duratei de viață a purtătorilor de sarcină, aceștia fiind cei mai importanți parametri ai materialelor pentru celulele solare.
  • Analiza împrăștierii Raman a cristalelor și straturilor ACZTSSe. Analiza vibrațională va fi be corelată cu caracterizarea structurală și compozițională pentru sistematizarea dependenței modelor Raman de compoziția materialelor studiate. Pînă în prezent lipsește o analiză sistematică de identificare a modelor vibraționale deși modele principale vibraționale sunt o caracteristică importantă a kesteritelor. Împrăștierea Raman va fi utilizată pentru identificarea neomogenitățilăor de structură, a fazelor secundare și a politipilor în cristale și straturi subțiri.
  • Elaborarea dispozitivelor fotovoltaice în baza straturilor ACZTSSe.
report a bug close

Report a bug