Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > STCU 6224
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul STCU 6224 roprietăţile fizice și fotelectrocatalitice ale compusului (Ag,Cu)2ZnSn(S,Se)4 pentru dispozitive fotovoltaice ecologice și fotoelectrocatalitice

Tip : Proiect internațional, finanțat de STCU, cu cifrul 6224
Conducător : Ernest Arușanov, acad.
Durata : 2017 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

Obiectivele de bază ale proiectului au fost:

  • Optimizarea condițiilor de creştere a cristalelor ACZTSSe și a straturilor ACZTSSe, obţinute prin post-selenizare și depuse prin pulverizare pirolitică.
  • Studiul proprietăţilor electronice de transport a straturilor şi cristalelor ACZTSSe. Vor fi determinate tipul şi concentraţia purtătorilor de sarcină, mobilitatea Hall şi conductivitatea, mecanismele de conductivitate şi împrăştiere. O atenţie majoră va fi acordată stabilirii dependenţei dintre aceste proprietăţi şi condițiile tehnologice.
  • Determinarea funcţiilor optice ale straturilor şi cristalelor ACZTSSe din măsurătorile coeficienţilor de absorbție şi reflecxie. Vor fi determinate valorile benzii interzise şi dependenţa acesteia de temperatură şi vor fi comparate cu modelele teoretice.
  • Studiul recombinării radiative in straturile şi cristalele ACZTSSe prin spectroscopia fotoluminescentă. Vor fi determinate banda interzisă optică şi energia optică de activare a nivelelor de defecte create. O atenţie majoră va fi acordată stabilirii relaţiilor dintre proprietăţile fotoluminescente a cristalelor şi straturilor şi condițiile de obţinere ale acestora.
  • Experimente transient-grating a straturilor și cristalelor ACZTSSe, determinarea coeficienţilor de difuzie şi a duratei de viaţă a purtătorilor de sarcină, aceștia fiind cei mai importanţi parametri ai materialelor pentru celulele solare.
  • Analiza împrăştierii Raman a cristalelor şi straturilor ACZTSSe. Analiza vibraţională va fi be corelată cu caracterizarea structurală şi compozițională pentru sistematizarea dependenţei modelor Raman de compoziţia materialelor studiate. Pînă în prezent lipsește o analiză sistematică de identificare a modelor vibraționale deși modele principale vibraționale sunt o caracteristică importantă a kesteritelor. Împrăştierea Raman va fi utilizată pentru identificarea neomogenităţilăor de structură, a fazelor secundare şi a politipilor în cristale şi straturi subţiri.
  • Elaborarea dispozitivelor fotovoltaice în baza straturilor ACZTSSe.
report a bug close

Report a bug