Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT 16.80012.02.05F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 16.80012.02.05F Designul, prepararea și studiul materialelor metalorganice în baza metalelor de tranziție și liganzilor micști și polidentați cu proprietăți utile

Tip : Proiect pentru tineri cercetători, cod CSSDT 16.80012.02.05F, acronim - DESMMOLIGMIXT
Conducător : Lilia Croitor, dr.
Durata : 2017 - 2018
Laborator(~oare) : Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului “Tadeuș Malinowski”

Știința materialelor a elaborat familii fascinante de materiale metalorganice (MMO), cum ar fi sistemele poliedrice discrete și polimerii coordinativi (PC), în care fragmentele metalice (ioni sau clusteri) sunt coordinați prin intermediul linkerilor polidentați organici, ce duc la asamblarea materialelor de diferite dimensiuni și caracteristici geometrice: 0D (poliedre discrete), 1D (lanțuri, scări și benzi), 2D (straturi) și 3D (rețele extinse) [1]. Este bine cunoscut faptul că liganzii punte multi-topici cu implicarea a două sau mai multe grupe funcționale ale N, S, P, și/sau O pot manifesta diferite capacități de coordinare la ionii de metal și astfel pot fi aplicați în calitate de materie primă eficientă pentru construirea diverselor MMO cu proprietăți utile, cum ar fi adsorbția gazelor, separarea moleculară /ionică, optică, electricitate, magnetism, chiralitate, cataliză, livrarea medicamentelor, etc [2]. Scopul proiectului are la bază elaborarea designului și sinteza MMO-lor noi cu compoziție, topologie arhitecturală și proprietăți specifice prognozate. Soluționarea scopului solicită stabilirea următoarelor obiective: 1. Realizarea designului MMO-lor de perspectivă cu o combinație de proprietăți utile – absorbția, luminiscența, cataliză, magnetism, activitate biologică [3-5]. 2. Utilizarea liganzilor polidentați cu doi sau mai mulți atomi donori și metalelor de tranziție la elaborarea designului. 3. Caracterizarea materialelor obținute prin analize spectroscopice, determinarea structurii cristaline și a omogenității materialelor în baza studiului cu raze X a monocristalelor și pulberilor. 4. Studiul corelației structură–proprietăți pentru compușii noi cu aplicarea tehnicilor și metodelor de investigație disponibile. Pentru realizarea acestor obiective au fost fi efectuate lucrări de cercetare în baza compușilor coordinativi care conțin un șir de metale de tranziție cu configurație electronică 3d, în calitate de linkeri organici – acizi mono- și dicarboxilici, nicotinamida și derivații ei, derivați ai chinolinei, furfurol, piridine și derivații acesteia, ce posedă inclusiv activitate biologică.

Executorii proiectului:

report a bug close

Report a bug