Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > ANCD 22.80013.5007.5BL
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul ANCD 22.80013.5007.5BL Compuși Cu2ZnGeS4, Cu2CdGeS4 și soluțiile solide de Cu2ZnxCd1-xGeS4: sinteza, creștere și proprietăți fizico-chimice

Tip : Proiect internațional bilareral în cadrul Acordului de ooperare Științifică și Tehnică între Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie al Republicii Belarus și Agenția NAțională de Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova
Conducător : Ernest Arușanov, acad.
Durata : 2022 - 2023
Laborator(~oare) : Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

Obiectivele proiectului:

Scopul acestui proiect a constat în stabilirea regimurilor optime de creștere a compușilor omogeni de CZGeS, CCdGeS și ale soluțiilor solide CZCdGeS, precum și cercetarea detaliată a proprietăților fundamentale ale acestora, cu stabilirea corelației între acestea și condițiile tehnologice de obținere.

Pentru realizarea acestuia au fost stabilite următoarele obiective:

1. Trasarea diagramei de stare a sistemului Сu2ZnGeS4 - Cu2CdGeS4 și determinarea regimurilor optimale de sinteză și creștere a cristalelor soluțiilor solide Cu2ZnxCd1-xGeS4 prin metoda cristalizării orientate (metoda Bridgman) și din fază gazoasă (metoda transportului chimic de vapori).

2. Determinarea compoziției, structurii și a proprietăților mecanice ale compușilor Cu2ZnGeS4, Сu2CdGeS4 și a soluțiilor solide Cu2ZnxCd1-xGeS4.

3. Studiul spectrelor de transmisie, fotoluminescență și vibraționale ale compușilor din seria Cu2ZnxCd1-xGeS4.

4. Determinarea legității de schimbare a parametrilor celulei elementare, a densității, microdurității și a lățimii benzii interzise a compușilor sintetizați de compoziția x.

5. Studiul detaliat al proprietăților de transport ale cristalelor obținute într-un interval larg de temperaturi și în prezența câmpului magnetic.

report a bug close

Report a bug