Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Despre IFA > Consiliul Științific
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Consiliul Științific al IFA

Consiliul Științific reprezintă organul de conducere consultativ al Institutului, ales, prin vot secret, pe un termen de 4 ani. Consiliul este format din 17 membri.

Directorul, directorul adjunct pe probleme de știință, secretarul științific, membrii titulari și membrii corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, angajați ai Institutului, câte un reprezentant al fondatorului, organizației sindicale primare și tinerilor savanți intră în componența Consiliului Științific din oficiu. Calitatea de președinte al Consiliului Științific revine directorului Institutului, cea de vicepreședinte – directorului adjunct pe probleme de știință, iar cea de secretar științific al Consiliului - secretarului științific al Institutului.

Consiliului Științific îi revin următoarele atribuții: stabilește direcțiile strategice în sfera științei și inovării; evaluează tematica activității Institutului, rezultatele activității desfășurate de subdiviziunile și colectivele științifice temporare, de fiecare cercetător științific, aprobă raportul de activitate al Institutului; alege în funcție, prin concurs, personalul științific și de conducere a Institutului în conformitate cu Codul cu privire la știință și inovare și cu prezentul Statut; elaborează și aprobă planurile în sfera științei și inovării în funcție de direcțiile strategice naționale și de tendințele dezvoltării științei mondiale; aprobă tema tezelor de doctor/doctor habilitat, numește conducătorii și consultanții lor științifici; aprobă rezultatele atestării personalului științific; examinează problemele privind colaborarea științifică cu organizații naționale și internaționale; alege redactorul-șef și colegiul de redacție al edițiilor științifice, fondate de Institut; aprobă regulamentele subdiviziunilor Institutului, statutul și regulamentul structurilor economice, tehnologice și inovaționale, fondate de Institut sau cu participarea lui; intervine cu propuneri pentru prezentarea colaboratorilor Institutului la distincții guvernamentale; înaintează lucrările științifice de valoare sau personalul științific pentru decernarea diferitor premii.

Componența actuală a Consiliul Științific al IFA:

 1. Dr.hab. Mihai Macovei - președinte al Consiliului (director IFA);
 2.  Alexei Meșalchin - vicepreședinte al Consiliului (director adjunct IFA);
 3. Dr. Ion Cojocaru - secretar al Consiliului (secretar științific IFA);
 4. Dr.hab., acad. AȘM Ernest Arușanov;
 5. Dr.hab., acad. AȘM  Mircea Bologa;
 6. Dr.hab. Sofia Clochișner;
 7. Dr.hab., acad. AȘM  Leonid Culiuc;
 8. Dr. Nicolai Curmei (reprezentantului Consiliului Tinerilor Savanți IFA);  
 9. Dr.hab., m.cor. AȘM  Alexandr Dicusar;
 10. Dr.hab. Mihail Iovu;
 11. Dr. Victor Kravțov;
 12. Dr. Valentin Mihailov;
 13. Dr. Aliona Onofrei  (reprezentantul fondatorului);
 14. Dr. Oleg Reu (reprezentantul organizației sindicale primare);
 15. Dr.hab., acad. AȘM Alexei Simașchevici;
 16. Dr.hab. Dormidont Șerban;
 17. Dr. Olga Șikimaka.
report a bug close

Report a bug