Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Despre IFA > Consiliul Științific
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Consiliul Ştiinţific al IFA

Consiliul Știinţific reprezintă organul de conducere consultativ al Institutului, ales, prin vot secret, pe un termen de 4 ani. Consiliul este format din 17 membri.

Directorul, directorul adjunct pe probleme de știință, secretarul științific, membrii titulari și membrii corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, angajați ai Institutului, câte un reprezentant al fondatorului, organizației sindicale primare și tinerilor savanți intră în componenţa Consiliului Știinţific din oficiu. Calitatea de preşedinte al Consiliului Ştiinţific revine directorului Institutului, cea de vicepreşedinte – directorului adjunct pe probleme de ştiinţă, iar cea de secretar ştiinţific al Consiliului - secretarului ştiinţific al Institutului.

Consiliului Știinţific îi revin următoarele atribuţii: stabileşte direcţiile strategice în sfera ştiinţei şi inovării; evaluează tematica activităţii Institutului, rezultatele activităţii desfăşurate de subdiviziunile şi colectivele ştiinţifice temporare, de fiecare cercetător ştiinţific, aprobă raportul de activitate al Institutului; alege în funcţie, prin concurs, personalul științific și de conducere a Institutului în conformitate cu Codul cu privire la ştiinţă şi inovare şi cu prezentul Statut; elaborează şi aprobă planurile în sfera ştiinţei şi inovării în funcţie de direcţiile strategice naţionale şi de tendinţele dezvoltării ştiinţei mondiale; aprobă tema tezelor de doctor/doctor habilitat, numeşte conducătorii şi consultanţii lor ştiinţifici; aprobă rezultatele atestării personalului științific; examinează problemele privind colaborarea ştiinţifică cu organizaţii naţionale şi internaţionale; alege redactorul-şef şi colegiul de redacţie al ediţiilor ştiinţifice, fondate de Institut; aprobă regulamentele subdiviziunilor Institutului, statutul și regulamentul structurilor economice, tehnologice şi inovaţionale, fondate de Institut sau cu participarea lui; intervine cu propuneri pentru prezentarea colaboratorilor Institutului la distincţii guvernamentale; înaintează lucrările ştiinţifice de valoare sau personalul științific pentru decernarea diferitor premii.

Componenţa actuală a Consiliul Ştiinţific al IFA:

 1. Dr.hab. Mihai Macovei - preşedinte al Consiliului (director IFA);
 2.  Alexei Meșalchin - vicepreşedinte al Consiliului (director adjunct IFA);
 3. Dr. Ion Cojocaru - secretar al Consiliului (secretar ştiinţific IFA);
 4. Dr.hab., acad. AȘM Ernest Aruşanov;
 5. Dr.hab., acad. AȘM  Mircea Bologa;
 6. Dr.hab. Sofia Clochişner;
 7. Dr.hab., acad. AȘM  Leonid Culiuc;
 8. Dr.hab., m.cor. AȘM  Alexandr Dicusar;
 9. Dr.hab. Mihail Iovu;
 10. Dr. Victor Kravţov;
 11. Dr.hab., acad. AȘM  Sveatoslav Moscalenco;
 12. Dr. Aliona Onofrei  (reprezentantul fondatorului);
 13. Dr. Marianna Roman (reprezentantului Consiliului Tinerilor Savanți IFA);  
 14. Dr. Oleg Reu (reprezentantul organizației sindicale primare);
 15. Dr.hab., acad. AȘM Alexei Simaşchevici;
 16. Dr.hab. Dormidont Șerban;
 17. Dr. Olga Șikimaka.
report a bug close

Report a bug