Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Premiul Iurii Simonov > Laureatii premiului 2012
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laureații Premiul Memorial "Iurii Simonov" 2012

Comunicat de presa
4 iunie 2012

Având ca scop stimularea și susținerea cercetărilor științifice inovaționale în domeniul fizicii solidului, cristalografiei, cristalofizicii și cristalochimiei structurale în R. Moldova, Fundația Memorială "Iurii Simonov" și Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei anunță primii laureați ai Premiului Memorial "Iurii Simonov".

Comitetul Științific și Consiliul au decis de a decerna în acest an două premii a câte 1000$ fiecare:

Premiul pentru cercetătorii cu experiență a fost decernat Dr. Paulina Bouroș (Institutul de Fizică Aplicată, Academia de Științe a Moldovei) și Prof. Mihail Revenco (Universitatea de Stat din Moldova) pentru un șir de publicații ce a format ciclul cu tema "Studii cristalografice pentru stabilirea reacțiilor chimice în sisteme complicate". Aplicând difracția cu raze X și tehnicile respective, d-nei Bouroș și dlui Revenco le-a reușit nu numai determinarea structurilor cristaline a unui șir de compuși noi cu aranjament nou al atomilor și al legăturlor chimice, ci și stabilirea modului de desfășurare a reacțiilor chimice respective, promovate de prezența ionilor de metal, rezultând în final materiale noi cu proprietăți utile.

Premiul pentru tineri cercetători a fost decernat Dr. Denis Prodius (Institutul de Chimie, Academia de Științe a Moldovei) pentru un șir de publicații întitulat "Sinteza și investigația carboxilaților polinucleari ai metalelor (s-, d- și f-) ca materiale moderne multifuncționale". Lucrarea Dr. Prodius este consacrată studiului clusterilor coordinativi cu interacțiuni neobișnuite magnetice și compușilor biologic activi. Studiul cu raze X a jucat un rol crucial la determinarea structurii moleculare a unor compuși noi. Mai evident acest lucru s-a observat în cercetările magneților moleculari, care prezintă o clasă aparte de clusteri metal-organici ce posedă proprietăți magnetice individuale, în care fiecare moleculă poate fi magnetizată individual. Denis Prodius a sintetizat un șir de clusteri diferiți în calitate de precursori pentru a obține mai târziu mai mult de 50 noi substanțe cristaline, 18 din care au fost deja analizate.

Iurii Simonov a jucat un rol crucial în dezvoltarea cristalografiei și cristalochimiei în Republica Moldova, activând fructuos timp de cincizeci de ani în Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului al Institutului de Fizică Aplicată. Contribuția Dumnealui la studiul structural al compușilor coordinativi, organici și supramoleculari a fost remarcabilă. Aproximativ 600 de lucrări științifice au fost publicate în reviste recunoscute pe plan internațional; încă peste șase sute au fost prezentate ca rezumate și rapoarte la conferințe ori ca articole științifice în reviste naționale. Activitatea științifică a Dlui Iu. Simonov s-a extins dincolo de frontierele naționale, deoarece Dumnealui a stabilit și dezvoltat o cooperare strânsă cu chimiștii, fizicienii și cristalografii dintr-un șir de țări din Europa, America de Nord și Asia.

Mai detaliat despre Fundația Memorială "Iurii Simonov" se poate găsi pe http://andreisimonov.com/YuriiSimonov/

report a bug close

Report a bug