Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Premiul Iurii Simonov > Laureatii premiului 2012
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laureaţii Premiul Memorial "Iurii Simonov" 2012

Comunicat de presa
4 iunie 2012

Având ca scop stimularea şi susţinerea cercetărilor ştiinţifice inovaţionale în domeniul fizicii solidului, cristalografiei, cristalofizicii şi cristalochimiei structurale în R. Moldova, Fundaţia Memorială "Iurii Simonov" şi Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă primii laureaţi ai Premiului Memorial "Iurii Simonov".

Comitetul Ştiinţific şi Consiliul au decis de a decerna în acest an două premii a câte 1000$ fiecare:

Premiul pentru cercetătorii cu experienţă a fost decernat Dr. Paulina Bouroş (Institutul de Fizică Aplicată, Academia de Ştiinţe a Moldovei) şi Prof. Mihail Revenco (Universitatea de Stat din Moldova) pentru un şir de publicaţii ce a format ciclul cu tema "Studii cristalografice pentru stabilirea reacţiilor chimice în sisteme complicate". Aplicând difracţia cu raze X şi tehnicile respective, d-nei Bouroş şi dlui Revenco le-a reuşit nu numai determinarea structurilor cristaline a unui şir de compuşi noi cu aranjament nou al atomilor şi al legăturlor chimice, ci şi stabilirea modului de desfăşurare a reacţiilor chimice respective, promovate de prezenţa ionilor de metal, rezultând în final materiale noi cu proprietăţi utile.

Premiul pentru tineri cercetători a fost decernat Dr. Denis Prodius (Institutul de Chimie, Academia de Ştiinţe a Moldovei) pentru un şir de publicaţii întitulat "Sinteza şi investigaţia carboxilaţilor polinucleari ai metalelor (s-, d- şi f-) ca materiale moderne multifuncţionale". Lucrarea Dr. Prodius este consacrată studiului clusterilor coordinativi cu interacţiuni neobişnuite magnetice şi compuşilor biologic activi. Studiul cu raze X a jucat un rol crucial la determinarea structurii moleculare a unor compuşi noi. Mai evident acest lucru s-a observat în cercetările magneţilor moleculari, care prezintă o clasă aparte de clusteri metal-organici ce posedă proprietăţi magnetice individuale, în care fiecare moleculă poate fi magnetizată individual. Denis Prodius a sintetizat un şir de clusteri diferiţi în calitate de precursori pentru a obţine mai târziu mai mult de 50 noi substanţe cristaline, 18 din care au fost deja analizate.

Iurii Simonov a jucat un rol crucial în dezvoltarea cristalografiei şi cristalochimiei în Republica Moldova, activând fructuos timp de cincizeci de ani în Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului al Institutului de Fizică Aplicată. Contribuţia Dumnealui la studiul structural al compuşilor coordinativi, organici şi supramoleculari a fost remarcabilă. Aproximativ 600 de lucrări ştiinţifice au fost publicate în reviste recunoscute pe plan internaţional; încă peste şase sute au fost prezentate ca rezumate şi rapoarte la conferinţe ori ca articole ştiinţifice în reviste naţionale. Activitatea ştiinţifică a Dlui Iu. Simonov s-a extins dincolo de frontierele naţionale, deoarece Dumnealui a stabilit şi dezvoltat o cooperare strânsă cu chimiştii, fizicienii şi cristalografii dintr-un şir de ţări din Europa, America de Nord şi Asia.

Mai detaliat despre Fundaţia Memorială "Iurii Simonov" se poate găsi pe http://andreisimonov.com/YuriiSimonov/

report a bug close

Report a bug