Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD 18.80013.16.03.03/It
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 18.80013.16.03.03/It Materiale anorganice / organice hibride noi bazate pe ligandul triimidazol activ optoelectronic

Tip : Proiect bilateral, finanțat de CSȘDT (ASM) și Consiliul National pentru Cercetare din Italia (CNCI), cu cifrul 18.80013.16.03.03/It
Conducător : Marina Fonar, dr.
Durata : 2018 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului “Tadeuș Malinowski”

Proiectul a abordat mai întâi coordinarea ligandului triimidazol ciclic la halogenurile de Cu(I), cunoscute prin varietatea de structuri, formate prin simpla modificare a condițiilor de reacție. Vor fi evaluate diverse metode de sinteză inclusiv sinteza tradițională (cu diferiți solvenți, rapoarte molare, etc.), sintezele solvotermală și mecanochimică. Mai mult decât atât, datorită configurației electronice d10 a cuprului, proprietățile de emisie ale materialelor obținute pot fi afectate și de stimulenți externi, deaceea a fost investigat și comportamentul lor termocromic, vapocromic și mecanocromic. Modificarea chimică ulterioră a triimidazolului ciclic cu introducerea unor grupări funcționale, cum ar fi piridina sau bipiridina, este prevăzută în scopul de a oferi linkeri suplimentari utili pentru sinteza PC-vi sau MOF-rilor. În afară de Cu(I), proiectul a urmărit dezvoltarea și extinderea metodelor de sinteză ale materialelor organice/anorganice hibride pe baza metalelor de tranziție, cum ar fi Zn(II), Cd(II) și Ru(II) folosind ca ligand organic triimidazolul ciclic sau derivații funcționali ai acestuia. Sintezele au fost asociate cu evaluarea completă a proprietăților spectroscopice și structurale ale compușilor noi, împreună cu raționalizarea rezultatelor prin tehnici de calcul.

report a bug close

Report a bug