Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT 15.819.02.03F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.819.02.03F Elaborarea designului și fabricarea compușilor coordinative în baza metalelor 3d și liganzilor polidentați cu diverse seturi de atomi donori

Tip : Proiect pentru tineri cercetători, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.819.02.03F
Conducător : dr. Lilia Croitor
Durata : 2015 - 2016
Laborator(~oare) : Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului “Tadeuș Malinowski”

     Materialele metal-organice (MMO) și polimerii coordinativi (PC) sunt cele mai producătoare domenii de cercetare ale chimiei anorganice și ingineriei cristalelor în ultimii 15 ani [1,2]. Interesul față de acești compuși este într-o creștere ascendentă datorită arhitecturilor epatante și proprietăților lor, cum ar fi porozitatea, adsorbția, luminescența, magnetismul, cataliza, activitatea redox. Grație modulării inerente, topologia dorită a PC și MMO poate fi obținută prin combinarea ionilor de metal (nod) cu molecule organice (linker). Liganzii folosiți la construcția PC trebuie să formeze o punte între ionii de metal. Pentru realizarea acestor obiecte, de obicei, sunt antrenați liganzi polidentați cu doi sau mai mulți atomi donori. S-a stabilit, că combinarea grupurilor piridil și carboxil într-un singur ligand de tip „punte” duce la obținerea rețelelor bine conectate, care pot oferi unele posibilități atît la sporirea stabilității rețelei, cît și la creșterea porozității acesteia [3,4].

      Scopul proiectului dat a fost în esență elaborarea designului dirijat și modul de sinteză, fapt care ar face posibilă obținerea unor compuși coordinativi noi cu compoziție, topologie arhitecturală și proprietăți specifice prognozate. Soluționarea scopului a implicat realizarea următoarelor obiective:

  • Realizarea designului compușilor coordinativi noi prin conectarea rațională a ionilor de metal prin linkeri – liganzi polidentați cu doi sau mai mulți atomi donori, în care dimensiunea și înconjurarea chimică a cavităților din cristal vor fi determinate de geometria și funcționalitățile unităților de structură.
  • Caracterizarea materialelor obținute prin analize spectroscopice, determinarea structurii cristaline și a omogenității materialelor în baza studiului cu raze X a monocristalelor.
  • Analiza factorilor responsabili de dimensiunea compușilor coordinativi noi și posibilitatea de aplicare la diversificarea obiectelor de cercetare.
  • Studiul corelației structură–proprietăți pentru compușii noi cu aplicarea tehnicilor de investigație disponibile.

    Pentru realizarea obiectivelor date au fost efectuate lucrări de cercetare în baza compușilor coordinativi care conțin un șir de metale de tranziție cu configurație electronică 3d, în calitate de linkeri organici – acizi dicarboxilici, amine aromatice, oxime și derivați ai acestora, iar în calitate de liganzi auxiliari molecule organice cu funcție ”punte”, ce posedă inclusiv activitate biologică.

report a bug close

Report a bug