Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT 15.819.02.03F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.819.02.03F Elaborarea designului și fabricarea compușilor coordinative în baza metalelor 3d și liganzilor polidentați cu diverse seturi de atomi donori

Tip : Proiect pentru tineri cercetători, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.819.02.03F
Conducător : dr. Lilia Croitor
Durata : 2015 - 2016
Laborator(~oare) : Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului “Tadeuș Malinowski”

     Materialele metal-organice (MMO) și polimerii coordinativi (PC) sunt cele mai producătoare domenii de cercetare ale chimiei anorganice şi ingineriei cristalelor în ultimii 15 ani [1,2]. Interesul faţă de aceşti compuşi este într-o creştere ascendentă datorită arhitecturilor epatante şi proprietăţilor lor, cum ar fi porozitatea, adsorbţia, luminescenţa, magnetismul, cataliza, activitatea redox. Graţie modulării inerente, topologia dorită a PC şi MMO poate fi obţinută prin combinarea ionilor de metal (nod) cu molecule organice (linker). Liganzii folosiţi la construcţia PC trebuie să formeze o punte între ionii de metal. Pentru realizarea acestor obiecte, de obicei, sunt antrenaţi liganzi polidentaţi cu doi sau mai mulţi atomi donori. S-a stabilit, că combinarea grupurilor piridil şi carboxil într-un singur ligand de tip „punte” duce la obţinerea reţelelor bine conectate, care pot oferi unele posibilităţi atît la sporirea stabilităţii reţelei, cît şi la creşterea porozităţii acesteia [3,4].

      Scopul proiectului dat a fost în esență elaborarea designului dirijat şi modul de sinteză, fapt care ar face posibilă obţinerea unor compuşi coordinativi noi cu compoziţie, topologie arhitecturală şi proprietăţi specifice prognozate. Soluţionarea scopului a implicat realizarea următoarelor obiective:

  • Realizarea designului compuşilor coordinativi noi prin conectarea raţională a ionilor de metal prin linkeri – liganzi polidentaţi cu doi sau mai mulţi atomi donori, în care dimensiunea şi înconjurarea chimică a cavităţilor din cristal vor fi determinate de geometria şi funcţionalităţile unităţilor de structură.
  • Caracterizarea materialelor obţinute prin analize spectroscopice, determinarea structurii cristaline şi a omogenităţii materialelor în baza studiului cu raze X a monocristalelor.
  • Analiza factorilor responsabili de dimensiunea compuşilor coordinativi noi şi posibilitatea de aplicare la diversificarea obiectelor de cercetare.
  • Studiul corelaţiei structură–proprietăţi pentru compuşii noi cu aplicarea tehnicilor de investigaţie disponibile.

    Pentru realizarea obiectivelor date au fost efectuate lucrări de cercetare în baza compuşilor coordinativi care conţin un şir de metale de tranziție cu configuraţie electronică 3d, în calitate de linkeri organici – acizi dicarboxilici, amine aromatice, oxime şi derivaţi ai acestora, iar în calitate de liganzi auxiliari molecule organice cu funcţie ”punte”, ce posedă inclusiv activitate biologică.

report a bug close

Report a bug