Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.08F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.08F Metode cuantice, statistice şi cinetice pentru studiul sistemelor cu multe particule. Aplicaţii la materia condensată şi nucleară

Tip : Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.08F, acronim - MECUSTCI
Conducător : dr. Mircea Baznat
Durata : 2015 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul Fizica Teoretică “Vsevolod Moscalenco”

În proiect au fost dezvoltate în continuare metode noi teoretice de descriere a sistemelor electronice puternic corelate. Se are în vedere generalizarea teoremei lui Wick propusă de unul din autorii proiectului în 1990 şi publicată în revista TMF. Ea conţine elemente noi de tipul cumulanţilor lui Kubo, funcţii ireductibile şi funcţii corelative. O generalizare analogică a fost propusă de Metzner în PRB. în baza acestor idei noi au fost studiate modelele de bază cum ar fi modelele Hubbard şi Anderson cât şi cel a lui Holstein, care descriu interacţiunile electronică cu vibraţiile reţelei cristaline. În proiect a fost studiată dinamica norilor de fononi ce înconjoară polaronii puternic corelaţi în cadrul modelelor Anderson-Holstein, au fost formulate ecuaţiile de bază ale stării de neechilibru a modelului Anderson. A fost investigat modelul Anderson cu două centre de impurităţi puternic corelate, ceea ce duce la schimbul de fluctuaţii cuantice şi la renormalizarea interacţiunii lor. A fost generalizată tehnica diagramatică a lui Keldysh care descrie procesele de neechilibru în presenţa corelaţiilor puternice.

A fost dezvoltat modelul Hubbard perfecţionat care descrie sistemele supraconductibile cvazibidimensionale cu două benzi, luând în consideraţie abaterea distribuirii electronilor de la mijlocul benzii cât şi prezenţa perechilor Cooper şi anizotropia spectrului energetic. A fost elaborată teoria tranziţiilor de fază inclusiv tranziţia dielectric-semimetal legată cu procesele de împrăştiere umklap, au fost determinaţi paramerii care împreună cu deformaţia suprafeţei Fermi aduc la formarea stării mixte a undei densităţii de spin şi a supraconductibilităţii, la valori maximale ale temperaturii de tranziţie în stare de supraconductibilitate a sistemului magnetic şi determină dependenţa unor caracteristici fizice de temperatură şi de concentraţia impurităţilor.

A fost dezvoltat în continuare modelul cu strune quark-gluonice elaborat pentru studierea reacţiilor nucleare iniţiate de hadroni şi ioni grei la energii intermediare şi relativiste. Codurile de calcul au fost extinse pentru a lua în calcul efecte noi ale materiei nucleare create la ciocnirile ionilor grei la densităţi şi temperaturi extremale când se formează condiţii de tranziţii de fază în starea de plasmă quark-gluonică, când apar efecte hidrodinamice de tip vorticity şi helicity cât şi polarizarea particulelor nou create. Rezultatele obţinute au fost comparate cu datele experimentale.

report a bug close

Report a bug