Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Premiul Iurii Simonov > Laureații premiului 2014
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laureatul Premiului Memorial "Iurii Simonov" 2014

 

Premiul Memorial Iurii Simonov pentru 2014 a fost acordat dr. hab. Veaceslav Ursachi (Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii "D.Ghițu" al AȘM) pentru un ciclu de publicații întitulat “Order disorder effects and pressure induced phase transitions in AIIBIII2XVI4 compounds". Acest ciclu de lucrări prezintă un tablou generalizat al structurilor compușilor cu S și Se ca X, cele mai stabile așa crescute, cu fazele lor de presiunea înaltă și structura lor la decompresie. A fost demonstrat că majoritatea tioindatelor sunt spineli cubici, iar selenoindate au o structură tetragonală sau una cu straturi romboedrale, în timp ce majoritatea galatelor și aluminatelor cristalizează în structuri tetragonale (așa numitul defect al calcopiritelor sau defectul stanitelor). A fost prezentată o viziune nouă pentru acest clas de compuși asupra proceselor de dereglare induse de presiune; schema tranzițiilor de fază induse de presiune a fost elucidată prin analize ale împrăștierii Raman,  experimente de difracție, măsurători optice la presiune hidrostatică. Ințălegerea raportului structura-proprietăți în materialele studiate poate avea a gamă vastă de aplicații practice în multe domenii, în special în vederea îmbunătățirii aplicațiilor lor în optoelectronică.

report a bug close

Report a bug