Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT 16.820.5007.02/ERA.Net
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 16.820.5007.02/ERA.Net Sensori TeraHertz pentru protecția sănătății

Tip : Proiect internațional în cadrul Programului ERA.Net Rus Plus, ID: 149. Acronim: TERASENS
Conducător : acad. Ernest Arușanov
Durata : 2016 - 2017
Laborator(~oare) : Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

Obiectivele principale ale proiectului au constat în obținerea monostraturi atomice de MoS2 pe substraturi din sticlă, SiO2 și GaN, analizate ulterior  prin metodele spectroscopiei optice (absorbția optică, proprietățile fololuminescente și procesele de relaxare la diferite temperaturi). Pentru stabilirea condițiilor optime de obținere a filmelor și atingerea unor rezultate scontate din punct de vedere ale proprietăților fizice, aceste sisteme au fost fabricate prin tehnologia depunerii straturilor atomice (ALD – Atomic Layer Deposition) și cea a depunerii chimice din fază de vapori (CVD – Chemical Vapor deposition). Deasemenea, au fost efectuate lucrări de optimizare a regimurilor tehnologe de obținere a filmelor ultrasubțiri de MoS2 corelate cu proprietățile optice, electrofizice și morfologice ale filmelor respective. Au fost studiate metodele de manipulare a grosimii straturilor și a unor parametri electrofizici a disulfurii de molibden pentru obținerea proprietăților necesare la fabricarea de senzori pentru detecția radiației cu frecvențe în domeniul terahertz (THz).

report a bug close

Report a bug