Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD 17.80013.5007.03Ua
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 17.80013.5007.03Ua Noi materiale și structuri compozite functionale pe baza de sticle calcogenice și fotopolimeri pentru aplicatii optice si optoelectronice (CHALCOPOLIMAT)

Tip : Proiect bilateral, finanțat de CSȘDT (ASM) și State Agency on Science, Innovations and Informatization of Ukraine, cu cifrul 17.80013.5007.03Ua
Conducător : Elena Achimova, dr.
Durata : 2017 - 2018
Laborator(~oare) : Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

Obiectul principal al proiectului a constat în R&D principiilor fundamentali pentru crearea a noi media de înregistrare pe baza unor noi materiale compozite și straturi subțiri, aplicabile în optoelectronica. Cercetările au fosti îndreptate spre dezvoltarea compozitelor și modificarilor sticlelor calcogenice (SG), precum și cercetarea nanostructurilor cu mai multe straturi construite din SG și straturilor subțiri din polimeri fotosensibili (PF). Au fost studiate diverse procese fizico-chimice care apar ca rezultat al interacțiunii acestor materiale și structuri cu radiația electromagnetică dar și cu alți factori externi. Introducerea diferitor modificatori (Mn, Cr, Bi, Ge,-pământuri rare elemente, coloranții azoici), ofera posibilitatea de schimbare controlată a caracteristicilor optice, structurale, magnetice și a luminiscenței SG și a PF. Aceste oportunități sunt relevante pentru tendințele recente ale nanotehnologiilor.

Pe baza acestor materiale au fost planificate elaborarea nanostraturilor cu mai multe straturi dar și a straturilor subțiri ce vor fi folosite pentru elaborarea noilor elemente de difracție optică (EO), medii pentru înregistrare optică a informației, senzori etc. EO au fost proiectate pe baza unor studii sistematice a capacității SG și a micro/nanostraturi ai PF, compozitele și SG-uri modificate și structurate prin metoda înregistrării cu laser sau prin expunerea la un fascicul de electroni. Metodele de înregistrare existente (laser/e-fascicul) au fost dezvoltate pentru înregistrare digitală directă pe suprafața structurilor. Au fost studiate perspectivele și limitările mediilor cercetate și metodelor aplicate pentru obținerea micro și nanostructurilor. Acest lucru va permite optimizarea și dezvoltarea unei game largi de aplicații în diferite domenii tehnice (optica de difracție, senzori, cristale fotonice, elemente de contrafacere etc.). Au fost date exemple concrete de aplicare a tehnologiei optimizate pentru fabricarea de microelemente optice funcționale.

Cu referință la cercetarea de bază, proiectul va contribui la o mai bună înțelegere a fenomenelor în SC și PF, datorate diverselor tipuri de excitație (laser/fascicul de electroni).

 

Rezultate preconizate:

  • Noi structuri bazate pe SG, cu modificatori și PF dopați pentru înregistrarea a EO;
  • Exemple practice de EO implementate pe SG, SG modificate, și PF dopați.

 

Executorii proiectului (R. Moldova):

 

Partener din Ucraina - colectivul de crcetători din Department of Physics of Optoelectronic Devices (V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of the NAS of Ukraine) condus de prof. Alexander Stronski.

report a bug close

Report a bug