Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT 14.820.18.04.05/U
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 14.820.18.04.05/U Sinteza, proprietațile, structura moleculară și cristalină a liganzilor receptorilor benzdiazepinici și fibrinogenici

Tip : Proiect bilateral, finanțat de CSȘDT (ASM) și State Agency on Science, Innovations and Informatization of Ukraine, cu cifrul 14.820.18.04.05/U, acronim - SARBEFIR
Conducător : dr. Victor Kravțov
Durata : 2014 - 2015
Laborator : Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului “Tadeuș Malinowski”

      Scopul proiectului a constat în studiul corelaţiei “structura - proprietăţi – mecanismul molecular de acţiune” pentru noi liganzi potenţiali ai receptorilor benzodiazepinici şi fibrinogenici, care promit a fi remedii medicale neurotropice utilizate la prevenirea şi tratamentul tulburărilor psihoneurotice şi agenţi potenţiali antiagregativi pentru prevenirea şi tratament bolilor cardiovasculare. Echipele din Institutul de Fizică Aplicată AŞM şi din Institutul Fizico-Chimic “A.V. Bagatskii” ANŞU în cadrul proiectului au efectuat sinteze, studii ale particularităţilor structurale, conformaţionale, ale naturii interacţiunilor intermoleculare din cristal, ale afinităţii liganzilor noi ai receptorilor benzodiazepinici şi fibrinogenici şi ale proprietăţile lor farmacologice. Actualitatea proiectului este determinată de importanţa şi perspectivă de utilizare a derivaţilor dihidro-1,4-benzodiazepinei având substituenţi în poziţia 3 ca medicamente neurotropice şi psihotropice şi a liganzilor receptorilor fibrinogenici (integrin αIIbβ3) ca inhibitori la agegarea plachetară care pot fi folosiţi la prevenirea şi tratamentul bolilor periculoase cardiovasculare, aşa ca ateroscleroza, stenocardia, infarctul miocardic, accidentul vascular celebral şi tromboembolismul.

 

report a bug close

Report a bug