Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT 14.820.18.04.05/U
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 14.820.18.04.05/U Sinteza, proprietațile, structura moleculară și cristalină a liganzilor receptorilor benzdiazepinici și fibrinogenici

Tip : Proiect bilateral, finanțat de CSȘDT (ASM) și State Agency on Science, Innovations and Informatization of Ukraine, cu cifrul 14.820.18.04.05/U, acronim - SARBEFIR
Conducător : dr. Victor Kravțov
Durata : 2014 - 2015
Laborator : Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului “Tadeuș Malinowski”

      Scopul proiectului a constat în studiul corelației “structura - proprietăți – mecanismul molecular de acțiune” pentru noi liganzi potențiali ai receptorilor benzodiazepinici și fibrinogenici, care promit a fi remedii medicale neurotropice utilizate la prevenirea și tratamentul tulburărilor psihoneurotice și agenți potențiali antiagregativi pentru prevenirea și tratament bolilor cardiovasculare. Echipele din Institutul de Fizică Aplicată AȘM și din Institutul Fizico-Chimic “A.V. Bagatskii” ANȘU în cadrul proiectului au efectuat sinteze, studii ale particularităților structurale, conformaționale, ale naturii interacțiunilor intermoleculare din cristal, ale afinității liganzilor noi ai receptorilor benzodiazepinici și fibrinogenici și ale proprietățile lor farmacologice. Actualitatea proiectului este determinată de importanța și perspectivă de utilizare a derivaților dihidro-1,4-benzodiazepinei având substituenți în poziția 3 ca medicamente neurotropice și psihotropice și a liganzilor receptorilor fibrinogenici (integrin αIIbβ3) ca inhibitori la agegarea plachetară care pot fi folosiți la prevenirea și tratamentul bolilor periculoase cardiovasculare, așa ca ateroscleroza, stenocardia, infarctul miocardic, accidentul vascular celebral și tromboembolismul.

 

report a bug close

Report a bug