Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.03A
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.03A Elaborarea de noi materiale optice nanostructurate din nanocompozite în baza de polimeri-semiconductori anorganici cu aplicaţii practice

Tip : Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.03A, acronim - MONPSA-MMXV
Conducător : dr. hab., conf. Mihail Iovu
Durata : 2015 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul de Optoelectronică “Andrei Andrieș”

Materialele nanocompozite din sticle calcogenice şi polimeri organici-semiconductori anorganici sunt atractive pentru diverse aplicaţii practice datorită low-costului, procesării simple, durității mecanice, varierii compoziţiei chimice cu utilizarea elementelor chimice comerciale. Obiectivul major al proiectului a fost elaborarea de noi materiale optice nanostructurate din sticle calcogenice şi nanocompozite în baza de polimeri-semiconductori anorganici cu indici de refracţie înalți (n≥1.8) pentru fabricarea elementelor difracţionale cu aplicaţii practice în fotonică şi optoelectronică. Elementele difracţionale, aşa ca reţele de difracţie, micro-lentile, filtre selective, divizori de fascicule, etc., stau la baza dispozitivelor optoelectronicii moderne. Lucrările рroiectului au inclus sinteza de noi materiale optice nanostructurate din sticle calcogenice dopate cu metale (As-S-Se:Me), a nanocompozitelor din polimeri-semiconductori anorganici (CdS, CdSe), a compuşilor organici coordonativi cu ioni de pământuri rare (Eu3+, Tb3+), studiul proprietăţilor optice, fotoluminescente şi a fenomenelor foto-induse şi electrono-induse. Proiectul de asemenea a inclus calculele teoretice şi analiza caracteristicelor spectrale ale nanostructurilor şi a materialelor nanocompozite (coeficientul de absorbţie optică, intensitatea fotoluminescenţei, forma liniilor spectrale), studiul efectelor cuantice cauzate de confinementul dimensiunilor particulelor în materiale. A fost efectuată simularea computaţională şi proiectarea tablourilor de difracţie, înregistrarea elementelor difracţionale prin metode holografice şi cu ajutorul fasciculului de electroni, inclusiv şi prin combinarea acestor procedee prin metode de nano-litografie. În baza materialelor nanocompozite şi a nanostructurilor investigate au fost elaborate elemente difracţionale şi dispozitive optoelectronice, care vor avea impact pozitiv pentru economia naţională, aşa ca utilizarea lor în calitate de sensori pentru securitatea obiectelor strategice, ca mărci de protecţie a produselor alimentare, producţiei farmaceutice, a documentelor, etc.

report a bug close

Report a bug