Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.03A
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.03A Elaborarea de noi materiale optice nanostructurate din nanocompozite în baza de polimeri-semiconductori anorganici cu aplicații practice

Tip : Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.03A, acronim - MONPSA-MMXV
Conducător : dr. hab., conf. Mihail Iovu
Durata : 2015 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul de Optoelectronică “Andrei Andrieș”

Materialele nanocompozite din sticle calcogenice și polimeri organici-semiconductori anorganici sunt atractive pentru diverse aplicații practice datorită low-costului, procesării simple, durității mecanice, varierii compoziției chimice cu utilizarea elementelor chimice comerciale. Obiectivul major al proiectului a fost elaborarea de noi materiale optice nanostructurate din sticle calcogenice și nanocompozite în baza de polimeri-semiconductori anorganici cu indici de refracție înalți (n≥1.8) pentru fabricarea elementelor difracționale cu aplicații practice în fotonică și optoelectronică. Elementele difracționale, așa ca rețele de difracție, micro-lentile, filtre selective, divizori de fascicule, etc., stau la baza dispozitivelor optoelectronicii moderne. Lucrările рroiectului au inclus sinteza de noi materiale optice nanostructurate din sticle calcogenice dopate cu metale (As-S-Se:Me), a nanocompozitelor din polimeri-semiconductori anorganici (CdS, CdSe), a compușilor organici coordonativi cu ioni de pământuri rare (Eu3+, Tb3+), studiul proprietăților optice, fotoluminescente și a fenomenelor foto-induse și electrono-induse. Proiectul de asemenea a inclus calculele teoretice și analiza caracteristicelor spectrale ale nanostructurilor și a materialelor nanocompozite (coeficientul de absorbție optică, intensitatea fotoluminescenței, forma liniilor spectrale), studiul efectelor cuantice cauzate de confinementul dimensiunilor particulelor în materiale. A fost efectuată simularea computațională și proiectarea tablourilor de difracție, înregistrarea elementelor difracționale prin metode holografice și cu ajutorul fasciculului de electroni, inclusiv și prin combinarea acestor procedee prin metode de nano-litografie. În baza materialelor nanocompozite și a nanostructurilor investigate au fost elaborate elemente difracționale și dispozitive optoelectronice, care vor avea impact pozitiv pentru economia națională, așa ca utilizarea lor în calitate de sensori pentru securitatea obiectelor strategice, ca mărci de protecție a produselor alimentare, producției farmaceutice, a documentelor, etc.

report a bug close

Report a bug