Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Despre IFA > Colaborare științifică
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Colaborări naționale și internaţionale

În activitatea de cercetare-dezvoltare IFA acordă o atenție deosebită colaborării atât la nivel național, câ și internațional. IFA colaborează în mod regulat cu colegii de la institute de cercetare şi universităţi din întreaga lume în realizarea proiectelor și acordurilor de cercetare bilaterale şi multilaterale, publicarea rezultatelor ştiinţifice comune, brevetarea invențiilor, tranferuri tehnologice, organizarea şi participarea la conferinţe şi seminare ştiinţifice, delegații și stagii la diferite centre științifice consacrate. Punctul nostru de vedere este ca această colaborare poate aduce beneficii atât intereselor oamenilor de ştiinţă şi inginerilor, precum şi de folos economiei naţionale.

Orice întrebări şi propuneri privind cooperarea națională și internaţională rugăm a îndrepta secretarului științific IFA:

  • dr. Ion Cojocaru,
    cab. 230
    tel.: + (373) 22 723252
    fax: + (373) 22 738149
    e-mail: [javascript protected email address]

Code Title type Duration Head
H2020-MSCA-RISE-2017-777968 Cooperarea internaţională pentru dezvoltarea celulelor solare rentabile de nouă generaţie tandem kesterit/c-Si de starturi subţiri Proiect internațional H2020-MSCA-RISE-2017, cu cifrul 777968, acronim - INFINITE-CELL 2017 - 2022 Ernest Arușanov, acad.
H2020-MSCA-RISE-2017-778357 Electrozi metalici și semiconductori inteligenți pentru procesarea electrochimica și dispozitivele electrochimice Proiect internațional H2020-MSCA-RISE-2017, cu cifrul 778357, acronim - SMARTELECTRODES 2018 - 2022 Natalia Țînțaru, dr.
ANCD 20.70086.16/COV Aplicarea biomedicală a microscopiei holografice digitale sensibilă la polarizarea luminii Proiect în cadrul ”Ofertei de soluții de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19” cu cifrul 20.70086.16, finanțat de ANCD a RM în cadrul Programului H2020 - acronim BIOHOLO 2020 - 2021 Elena Achimova, dr.hab.
ANCD 21.80013.5007.1M Elemente optice difracționale polarizate în nanostructuri din filme subțiri din sticle calcogenice și azopolimeri: modelare și implementare Proiect internațional în cadrul Programului ERA.Net Rus Plus 2021 - 2023 Elena Achimova, dr.hab.

report a bug close

Report a bug