Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Despre IFA > Colaborare științifică
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Colaborări naționale și internaționale

În activitatea de cercetare-dezvoltare IFA acordă o atenție deosebită colaborării atât la nivel național, câ și internațional. IFA colaborează în mod regulat cu colegii de la institute de cercetare și universități din întreaga lume în realizarea proiectelor și acordurilor de cercetare bilaterale și multilaterale, publicarea rezultatelor științifice comune, brevetarea invențiilor, tranferuri tehnologice, organizarea și participarea la conferințe și seminare științifice, delegații și stagii la diferite centre științifice consacrate. Punctul nostru de vedere este ca această colaborare poate aduce beneficii atât intereselor oamenilor de știință și inginerilor, precum și de folos economiei naționale.

Orice întrebări și propuneri privind cooperarea națională și internațională rugăm a îndrepta secretarului științific IFA:

  • dr. Ion Cojocaru,
    cab. 230
    tel.: + (373) 22 723252
    fax: + (373) 22 738149
    e-mail: [javascript protected email address]

Code Title type Duration Head
H2020-MSCA-RISE-2017-777968 Cooperarea internațională pentru dezvoltarea celulelor solare rentabile de nouă generație tandem kesterit/c-Si de starturi subțiri Proiect internațional H2020-MSCA-RISE-2017, cu cifrul 777968, acronim - INFINITE-CELL 2017 - 2023 Ernest Arușanov, acad.
ANCD 21.80013.5007.1M Elemente optice difracționale polarizate în nanostructuri din filme subțiri din sticle calcogenice și azopolimeri: modelare și implementare Proiect internațional în cadrul Programului ERA.Net Rus Plus 2021 - 2023 Elena Achimova, dr.hab.
AERONET NASA/GFSC 618, USA Aerosol Robotic Network (AERONET) Proiect internațional, Aerosol Robotic Network (AERONET), finanțat de NASA/Goddard Space Flight Center (SUA), cu cifrul 618 2021 - 2030 dr. Alexandr Aculinin
ANCD 22.80013.5007.7BL Tehnologie și utilaje de depunere a acoperirilor multicomponente și multifuncționale pe suprafețele metalice la interacțiunea plasmei descărcărilor în impuls de tensiune joasă cu materiale pulverulente Proiect internațional bilareral în cadrul Acordului de ooperare Științifică și Tehnică între Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie al Republicii Belarus și Agenția NAțională de Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova 2022 - 2023 Valentin Mihailov, dr.
ANCD 22.80013.5007.6BL Materiale nanocompozite care conțin complexe de pământuri rare pentru utilizare în optoelectronică și energie solară Proiect internațional bilareral în cadrul Acordului de cooperare Științifică și Tehnică între Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie al Republicii Belarus și Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova 2022 - 2023 Victor Verlan, dr.
ANCD 22.80013.5007.5BL Compuși Cu2ZnGeS4, Cu2CdGeS4 și soluțiile solide de Cu2ZnxCd1-xGeS4: sinteza, creștere și proprietăți fizico-chimice Proiect internațional bilareral în cadrul Acordului de ooperare Științifică și Tehnică între Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie al Republicii Belarus și Agenția NAțională de Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova 2022 - 2023 Ernest Arușanov, acad.
ANCD 23.80013.5007.2TR Dezvoltarea biosenzorilor FET imprimați complet cu jet de cerneală folosind dicalcogenuri 2D ale metalelor de tranziție pentru detectarea bacteriilor E.coli Proiect internațional bilareral în cadrul Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Consiliul Tehnologic de Cercetare din Turcia (TUBITAK) și Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova 2023 - 2024 Leonid Culiuc, acad.

report a bug close

Report a bug