Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Despre IFA > Colaborare științifică > Acorduri internaționale
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Colaborări naționale și internaţionale

În activitatea de cercetare-dezvoltare IFA acordă o atenție deosebită colaborării atât la nivel național, câ și internațional. IFA colaborează în mod regulat cu colegii de la institute de cercetare şi universităţi din întreaga lume în realizarea proiectelor și acordurilor de cercetare bilaterale şi multilaterale, publicarea rezultatelor ştiinţifice comune, brevetarea invențiilor, tranferuri tehnologice, organizarea şi participarea la conferinţe şi seminare ştiinţifice, delegații și stagii la diferite centre științifice consacrate. Punctul nostru de vedere este ca această colaborare poate aduce beneficii atât intereselor oamenilor de ştiinţă şi inginerilor, precum şi de folos economiei naţionale.

Orice întrebări şi propuneri privind cooperarea națională și internaţională rugăm a îndrepta secretarului științific IFA:

  • dr. Ion Cojocaru,
    cab. 230
    tel.: + (373) 22 723252
    fax: + (373) 22 738149
    e-mail: [javascript protected email address]

Pe durata exitenţei sale IFA a creat legături de colaborare atât cu cercetătorii individuali şi laboratoare, cât şi cu instituţii şi organizaţii din întreaga lume. Astfel, de exemplu, acum IFA are următoarele acorduri de colaborare cu diferite instituții de cercetare de peste hotare:

Denumirea

Instituția(ile) partener(e),
orașul, țara

Obiective Anul semnării, durata
Acord Institutul de Automatizare și Controlul Proceselor al Filialei din Orientul Îndepărtat al AȘR, Vladivostok, Rusia Creșterea și proprietățile heterostructurilor și nanomaterialelor semiconductoare; investigații experimentale și teoretice ale proprietăților fizice și fizico-chimice ale materialelor semiconductoare cristaline și necristaline; procese fizice în materiale fotovoltaice și fotonice; dezvoltarea metodelor fizice de investigare nedistructivă a proceselor în medii continue deformabile 2021-2026
Protocol de colaborare științifică Institutul Unit de Ccercetări Nucleare, Dubna, Rusia Cercetări științifice în domeniul tehnologiilor cuantice și utilizarea calculelor cuantice în fizica energiilor mari 2021-2023
Scrisoare de intenție Institutul de Chimie Fizică și Electrochimie, AȘR, Moscova, Rusia Colaborare pe mai multe subiecte importante care vizează atât aplicarea practică a rezultatelor obținute până în prezent, cât și investigațiile fundamentale ale depunerii electrochimice a aliajelor de metale feroase cu metale refractare 2021- 2026

Acord

NASA, SUA Cooperare în cadrul programului global Aerosol Robotic Network (AERONET) 2020-2030
Contract de colaborare Universitatea de Stat din Kostroma, Rusia Cercetări științifice în domeniul metodelor electrochimice de prelucrare a suprafețelor metalice, inclusiv metode tradiționale și netradiționale de modificare a metalelor și aliajelor 2020, nelimitat
Acord de colaborare Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Măgurele, România Activități comune de cercetre, inovare și transfer tehnologic; schimb și implementare de idei și informații; noi tehnologii 2020-2023
Acord de colaborare Asociația Română pentru Tehnologii Alternative, Sibiu, România Desfășurarea activităților de cercetare, inovare și transfer tehnologic în scopul promovării excelenței în cercetre și a inovațiilor 2019, nelimitat
Acord de cooperare Universitatea din Vilnius, Facultatea de Chimie și Geoștiințe, Lituania Dezvoltarea  de noi materiale și metode de investigație la macro-, micro- și nanoscară, inclusiv investigații tribologice și mecanice; studii morfologice și structurale; schimbul de cercetători pentru efectuarea lucrărilor de comun interes  2020- 2021
Acord de cooperare Universitatea Autonomă din Barselona, Spania Dezvoltarea de noi materiale și metode de investigație la macro-, micro- și nanoscară, inclusiv investigații tribologice și mecanice; studii morfologice și structurale; schimbul de cercetători pentru efectuarea lucrărilor de comun interes  2020-2023
Acord de colaborare științifică internațională Centrul Corelațiilor Electronice și Magnetizm, Fizica Experimentală 5, Universitatea din Augsburg, Germania Dezvoltarea tehnologiilor de sinteză și creștere a monocristalelor din noi materiale magnetice și supraconductoare. Investigații experimentale și teoretice ale materialelor elaborate pentru relevarea prorietăților magnetice, structurale, termodinamice, supraconductoare și conductive cu scopul controlului parametrilor macroscopici   2017-2022
Contract de colaborare științifico-tehnică Institutul de Probleme Chimico-Fizice al AȘR, Chernogolovka, Rusia Cercetări științifice findamentale și aplicative, elaborări tehnice comune 2016-2026
Acord de colaborare Institutul Național de Cercetare pentru Fizica și Ingineria Nucleară ”Horia Hulubei”, București-Măgurele, România Promovarea colaborării științifice în domeniul fizicii teoretice și domeniile conexe 2015-2021
Contract de colaborare științifico-tehnică Universitatea Națională de Medicină din Odesa, Ukraina Dezvoltarea de noi preparate farmaceutice sintetice cu conținut de fluor cu proprietăți anticarie și antibacteriene 2012, nelimitat
Acord de  colaborare în domeniul cercetării științifice Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, România Cercetări î n domeniul electrohidrodinamicii și tehnologiilor electrofizice de procesare a fluidelor și mediilor disperse gaz-lichid, gaz-solid, lichid-gaz, lichid-lichid; proceselor de captare și conversie a energiilor regenerabile; intensificării și dirijării proceselor tehnologice; reducerii emisiilor poluante 2012,  nelimitat
Contract de colaborare științifico-tehnică Universitatea Națională de Stat de Cercetare din Belgorod, Rusia Cercetări științifice fundamentale și aplicative, elaborări tehnice comune 2011, nelimitat
Acord  de colaborare Universitatea Națională de Științe și Tehnologii, Taipei, Taiwan Cercetări teoretice și experimentale de caracterizare optică a noi materiale semiconductoare pentru optoelectronică 2010, nelimitat
Acord de cooperare Universitatea de Tehnologie din Lappeenranta, Finlanda Studii teoretice și experimentale a proprietăților magnetice și de transport a noilor materiale și structuri pentru spintronică 2010, nelimitat

 

report a bug close

Report a bug