Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Premiul Iurii Simonov
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Premiul Memorial "Iurii Simonov":

Comunicat de presa
27 mai 2011

Având ca scop stimularea şi susţinerea cercetărilor ştiinţifice inovaţionale în domeniul fizicii solidului, cristalografiei, cristalofizicii şi cristalochimiei structurale în R. Moldova, Fundaţia Memorială "Iurii Simonov" şi Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă primul concurs de lucrări ştiinţifice în aceste domenii pentru Premiul Memorial "Iurii Simonov", care va include o remunerare în sumă de 1000 USD.

Iurii Simonov a jucat un rol crucial în dezvoltarea cristalografiei şi cristalochimiei în Republica Moldova, activând fructuos timp de cincizeci de ani în Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului al Institutului de Fizică Aplicată. Contribuţia Dumnealui la studiul structural al compuşilor coordinativi, organici şi supramoleculari a fost remarcabilă. Aproximativ 600 de lucrări ştiinţifice au fost publicate în reviste recunoscute pe plan internaţional; încă peste şase sute au fost prezentate ca rezumate şi rapoarte la conferinţe ori ca articole ştiinţifice în reviste naţionale. Activitatea ştiinţifică a Dlui Iu. Simonov s-a extins dincolo de frontierele naţionale, deoarece Dumnealui a stabilit şi dezvoltat o cooperare strânsă cu chimiştii, fizicienii şi cristalografii dintr-un şir de ţări din Europa, America de Nord şi Asia.

Lucrările prezentate vor fi recenzate de către comisia de concurs:

Serghei M. Aldoşin - Vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe din Rusia (AŞR), director al Institutului de Chimie Fizică din AŞR, preşedinte al Centrului ştiinţific din Chernogolovka al AŞR, şef al laboratorului Chimie Structurală al AŞR.

Ernest Aruşanov - fizician experimentator din fosta Uniune Sovietică şi din Moldova, academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Coleg şi un bun prieten de al lui Iurii Simonov. A ţinut cursuri la Universitatea din Konstanz (Germania), Universitatea Paul Sabatier din Toulouse şi la Universitatea din Paris (Franţa). Autor a circa 140 articole ştiinţifice.

Maria Gdaniec   - chimist și cristalograf polonez, a colaborat îndeaproape cu Yurii Simonov timp de aproape 20 de ani. Președinte al Comitetului Polonezde Cristalografie, profesor și șef al Departamentului de cristalografie la Universitatea Adam Mickiewicz din Poznań.

Victor Kravtsov - fizician experimentator. Licenţiat al Facultăţii de Fizică a Universităţii de Stat din Moscova (1975), dr. în ştiinţe fizico-matematice, specialitatea cristalografie şi cristalofizică (1982). În prezent a preluat de la dr. Iurii Simonov conducerea Laboratorului Metode Fzice de Studiere a Solidului "T.I. Malinowski" al Institutului de Fizică Aplicată. Autor a peste 170 de publicatii în reviste recenzate şi a 6 brevete.

Janusz Lipkowski - membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Polonia, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, preşedinte al Societăţii de Chimie din Polonia, şef al Secţiei de Chimie Fizică a Combinaţiilor Complexe Supramoleculare a Institutului de Chimie Fizică din Academia de Ştiinţe din Polonia.

Detaliile procedurii de solicitare a Premiului Memorial "Iurii Simonov" pot fi găsite pe adresa http://andreisimonov.com/YuriiSimonov/apply.php şi pe site-ul Institutului de Fizică Aplicată https://phys.asm.md/ro/simonov_prize/apply.

Mai multe detalii despre Fundaţia Memorială "Iurii Simonov" pot fi găsite pe adresa http://andreisimonov.com/YuriiSimonov/

report a bug close

Report a bug