Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Premiul Iurii Simonov
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Premiul Memorial "Iurii Simonov":

Comunicat de presa
27 mai 2011

Având ca scop stimularea și susținerea cercetărilor științifice inovaționale în domeniul fizicii solidului, cristalografiei, cristalofizicii și cristalochimiei structurale în R. Moldova, Fundația Memorială "Iurii Simonov" și Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei anunță primul concurs de lucrări științifice în aceste domenii pentru Premiul Memorial "Iurii Simonov", care va include o remunerare în sumă de 1000 USD.

Iurii Simonov a jucat un rol crucial în dezvoltarea cristalografiei și cristalochimiei în Republica Moldova, activând fructuos timp de cincizeci de ani în Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului al Institutului de Fizică Aplicată. Contribuția Dumnealui la studiul structural al compușilor coordinativi, organici și supramoleculari a fost remarcabilă. Aproximativ 600 de lucrări științifice au fost publicate în reviste recunoscute pe plan internațional; încă peste șase sute au fost prezentate ca rezumate și rapoarte la conferințe ori ca articole științifice în reviste naționale. Activitatea științifică a Dlui Iu. Simonov s-a extins dincolo de frontierele naționale, deoarece Dumnealui a stabilit și dezvoltat o cooperare strânsă cu chimiștii, fizicienii și cristalografii dintr-un șir de țări din Europa, America de Nord și Asia.

Lucrările prezentate vor fi recenzate de către comisia de concurs:

Serghei M. Aldoșin - Vicepreședinte al Academiei de Științe din Rusia (AȘR), director al Institutului de Chimie Fizică din AȘR, președinte al Centrului științific din Chernogolovka al AȘR, șef al laboratorului Chimie Structurală al AȘR.

Ernest Arușanov - fizician experimentator din fosta Uniune Sovietică și din Moldova, academician al Academiei de Științe a Moldovei. Coleg și un bun prieten de al lui Iurii Simonov. A ținut cursuri la Universitatea din Konstanz (Germania), Universitatea Paul Sabatier din Toulouse și la Universitatea din Paris (Franța). Autor a circa 140 articole științifice.

Maria Gdaniec   - chimist și cristalograf polonez, a colaborat îndeaproape cu Yurii Simonov timp de aproape 20 de ani. Președinte al Comitetului Polonezde Cristalografie, profesor și șef al Departamentului de cristalografie la Universitatea Adam Mickiewicz din PoznaÅ„.

Victor Kravtsov - fizician experimentator. Licențiat al Facultății de Fizică a Universității de Stat din Moscova (1975), dr. în științe fizico-matematice, specialitatea cristalografie și cristalofizică (1982). În prezent a preluat de la dr. Iurii Simonov conducerea Laboratorului Metode Fzice de Studiere a Solidului "T.I. Malinowski" al Institutului de Fizică Aplicată. Autor a peste 170 de publicatii în reviste recenzate și a 6 brevete.

Janusz Lipkowski - membru corespondent al Academiei de Științe din Polonia, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, președinte al Societății de Chimie din Polonia, șef al Secției de Chimie Fizică a Combinațiilor Complexe Supramoleculare a Institutului de Chimie Fizică din Academia de Științe din Polonia.

Detaliile procedurii de solicitare a Premiului Memorial "Iurii Simonov" pot fi găsite pe adresa http://andreisimonov.com/YuriiSimonov/apply.php și pe site-ul Institutului de Fizică Aplicată https://ifa.md/ro/simonov_prize/apply.

Mai multe detalii despre Fundația Memorială "Iurii Simonov" pot fi găsite pe adresa http://andreisimonov.com/YuriiSimonov/

report a bug close

Report a bug