Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.04A
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.04A Sintetizarea şi caracterizarea materialelor semiconductoare calcogenice multicomponente noi pentru aplicaţii în fotovoltaică şi fotonică

Tip : Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.04A, acronim - FOTOVOLTAICAFOTONICA
Conducător : acad. Ernest Arușanov
Durata : 2015 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

Principalele obiective ale proiectul au fost:

  1. Studiul proprietăţilor materialelor absorbante din familia Cu2Zn(Sn,Si,Ge)(S,Se)4 şi altor materiale calcogenice, cu perspectiva producerii celulelor solare cu straturi subţiri, ce conţin numai materiale ieftine, abundente şi ne toxice, ce va constitui o contribuţie în energetica alternativă. Studiul influenţei proprietăţilor optice ale atmosferei asupra radiaţiei solare incidente pe suprafaţa terestră.
  2. Elaborarea structurilor avansate multifuncţionale pentru aplicaţii în optoelectronică, investigarea şi dezvoltarea elementelor optice difracţionale (EOD) pe structuri nanometrice multistrat din sticle calcogenice (SC) şi straturi de azopolimeri (AZP), dezvoltarea metodelor existente de înregistrare cu fascicule laser/de electroni, elaborarea designului EOD în urma cercetărilor sistematice a structurilor din SC şi AZP.

Realizarea proiectului s-a finalizat cu rezultate relevante de obţinere a unor proprietăţi avantajoase ale materialelor, care pot fi folosite în senzori, medii de înregistrare, dispozitive optoelectronice şi fotovoltaice. Pentru atingerea obiectivelor au fost utilizate metode de obţinere a obiectelor de studiu şi de cercetare contemporane folosite şi apreciate în majoritatea centrelor ştiinţifice.

report a bug close

Report a bug