Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.04A
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.04A Sintetizarea și caracterizarea materialelor semiconductoare calcogenice multicomponente noi pentru aplicații în fotovoltaică și fotonică

Tip : Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.04A, acronim - FOTOVOLTAICAFOTONICA
Conducător : acad. Ernest Arușanov
Durata : 2015 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

Principalele obiective ale proiectul au fost:

  1. Studiul proprietăților materialelor absorbante din familia Cu2Zn(Sn,Si,Ge)(S,Se)4 și altor materiale calcogenice, cu perspectiva producerii celulelor solare cu straturi subțiri, ce conțin numai materiale ieftine, abundente și ne toxice, ce va constitui o contribuție în energetica alternativă. Studiul influenței proprietăților optice ale atmosferei asupra radiației solare incidente pe suprafața terestră.
  2. Elaborarea structurilor avansate multifuncționale pentru aplicații în optoelectronică, investigarea și dezvoltarea elementelor optice difracționale (EOD) pe structuri nanometrice multistrat din sticle calcogenice (SC) și straturi de azopolimeri (AZP), dezvoltarea metodelor existente de înregistrare cu fascicule laser/de electroni, elaborarea designului EOD în urma cercetărilor sistematice a structurilor din SC și AZP.

Realizarea proiectului s-a finalizat cu rezultate relevante de obținere a unor proprietăți avantajoase ale materialelor, care pot fi folosite în senzori, medii de înregistrare, dispozitive optoelectronice și fotovoltaice. Pentru atingerea obiectivelor au fost utilizate metode de obținere a obiectelor de studiu și de cercetare contemporane folosite și apreciate în majoritatea centrelor științifice.

report a bug close

Report a bug