Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > ANCD 19.80013.50.07.06A/BL
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul ANCD 19.80013.50.07.06A/BL Tehnologie de sintetizare a carburilor și a nanostructurilor la alierea prin scântei electrice cu electrozi din grafit, Ti și W și studierea influenței lor asupra proprietăților suprafețelor metalice

Tip : Proiect internațional bilateral, finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Rebublicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Stiință și Tehnologie al Republicii Belarus
Conducător : Valentin Mihailov, dr.
Durata : 2019 - 2020
Laborator(~oare) : Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor “Boris Lazarenko”

1. Elaborarea procesului tehnologic de aliere prin scantei electrice a suprafețelor metalice cu electrozi din titan, wolfram și grafit în vederea obținerii în straturile superficiale ale metalelor de carburi și a fazelor nanostructurate;

2. Elaborarea și confecționarea machetelor experimentale a generatoarelor de impulsuri electruice și a aplicatoareloer de realizare a procesului cu posibilități de variere într-un diapazon larg a regimurilor energetice și tehnologice;

3. Stabilirea legităților procesului alierii prin scântei electrice cu electrozi din titan, wolfram și grafit și optimizarea parametrilor energetici (energia descărcărilor în impuls, frecvența și durata acestora) și tehnologici (forma mișcării electrozilor: vibrații sau rotații) în vederea obținerii acoperirilor cu proprietăți fizico-mecanice înalte;

4. Studiul transformărilor structurale și de fază în straturile superficiale formate în procesul alierii prin scântei electrice cu electrozi din titan, wolfram și grafit;

5. Studierea proprietăților fizico-mecanice a straturilor formate la alierea prin scântei electrice cu electrozi din titan, wolfram și grafit: a) duritatea și b) rezistența la uzare;

6. Elaborarea bazelor tehnologice ale procesului de aliere prin scântei electrice cu electrozi de prelucrardin titan, wolfram și grafit;

7. Elaborarea recomandărilor privind construcția utilajului tehnologic de aliere prin scântei electrice cu electrozi din titan, wolfram și grafit: capacitatea bateriei de acumulare a energiei electrice, frecvența impulsurilor electrice și durata lor, amplitudinea curentului de descărcare, frecvența de rotații sau vibrații a electrozilor de prelucrare, forma geometrică și dimensiunile acestora.

report a bug close

Report a bug