Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > ANCD 19.80013.50.07.06A/BL
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul ANCD 19.80013.50.07.06A/BL Tehnologie de sintetizare a carburilor și a nanostructurilor la alierea prin scântei electrice cu electrozi din grafit, Ti și W și studierea influenței lor asupra proprietăților suprafețelor metalice

Tip : Proiect internațional bilateral, finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Rebublicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Stiință și Tehnologie al Republicii Belarus
Conducător : Valentin Mihailov, dr.
Durata : 2019 - 2020
Laborator(~oare) : Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor “Boris Lazarenko”

1. Elaborarea procesului tehnologic de aliere prin scantei electrice a suprafeţelor metalice cu electrozi din titan, wolfram şi grafit în vederea obţinerii în straturile superficiale ale metalelor de carburi şi a fazelor nanostructurate;

2. Elaborarea şi confecţionarea machetelor experimentale a generatoarelor de impulsuri electruice şi a aplicatoareloer de realizare a procesului cu posibilităţi de variere într-un diapazon larg a regimurilor energetice şi tehnologice;

3. Stabilirea legităţilor procesului alierii prin scântei electrice cu electrozi din titan, wolfram şi grafit şi optimizarea parametrilor energetici (energia descărcărilor în impuls, frecvenţa şi durata acestora) şi tehnologici (forma mişcării electrozilor: vibraţii sau rotaţii) în vederea obţinerii acoperirilor cu proprietăţi fizico-mecanice înalte;

4. Studiul transformărilor structurale şi de fază în straturile superficiale formate în procesul alierii prin scântei electrice cu electrozi din titan, wolfram şi grafit;

5. Studierea proprietăţilor fizico-mecanice a straturilor formate la alierea prin scântei electrice cu electrozi din titan, wolfram şi grafit: a) duritatea şi b) rezistenţa la uzare;

6. Elaborarea bazelor tehnologice ale procesului de aliere prin scântei electrice cu electrozi de prelucrardin titan, wolfram şi grafit;

7. Elaborarea recomandărilor privind construcţia utilajului tehnologic de aliere prin scântei electrice cu electrozi din titan, wolfram şi grafit: capacitatea bateriei de acumulare a energiei electrice, frecvenţa impulsurilor electrice şi durata lor, amplitudinea curentului de descărcare, frecvenţa de rotaţii sau vibraţii a electrozilor de prelucrare, forma geometrică şi dimensiunile acestora.

report a bug close

Report a bug