Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte de cercetare
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiecte de cercetare curente

Proiecte Programe de Stat:

 1. ANCD 20.80009.5007.01 (2020 - 2023) Cooperativitate cuantică între emițători (nuclee, atomi, puncte cuantice, molecule, biomolecule, metamateriale) și aplicarea acesteia în informatică, bio- fotonică avansată optogenetică, conducător - Nicolae Enachi, dr. hab., prof.
 2. ANCD 20.80009.5007.03 (2020 - 2023) Dispozitive fotovoltaice și fotonice cu elemente active din noi materiale calcogenice obținute prin tehnologii economic accesibile, conducător - Ernest Arușanov, dr.hab., prof., acad. AȘM
 3. ANCD 20.80009.5007.06 (2020 - 2023) Intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpuri electrice, electromagnetice, cavitaționale; aplicativitatea, conducător - Mircea Bologa, dr. hab., prof., acad. AȘM
 4. ANCD 20.80009.5007.07 (2020 - 2023) Tehnologii cuantice hibride avansate, conducător - Mihai Macovei, dr.hab., conf.
 5. ANCD 20.80009.5007.14 (2020 - 2023) Nanocompozite hibride multifuncționale de diferită arhitectură din polimeri și emiconductori necristalini pentru aplicații în optoelectronică, fotonică și biomedicină, conducător - Mihail Iovu, dr.hab., prof.
 6. ANCD 20.80009.5007.15 (2020 - 2023) Implementarea principiilor ingineriei cristalelor și cristalografiei cu raze X pentru designul și crearea materialelor hibride organice/anorganice cu proprietați avansate fizice și biologic active funcționale, conducător - Victor Kravțov, dr., conf.
 7. ANCD 20.80009.5007.18 (2020 - 2023) Obţinerea de noi materiale micro-şi nano-structurate prin metode fizico-chimice şi elaborarea tehnologiilor pe baza acestora, conducător - Alexandr Dicusar, dr.hab., prof., mem.-cor. AȘM
 8. ANCD 20.80009.5007.19 (2020 - 2023) Noi materiale uni-,bi- și tridimensionale cu proprietăți magnetice, optice și dielectrice dirijate pe baza metalelor de tranziție, conducător - Leonid Culiuc, dr.hab., prof., acad. AȘM

Proiecte bilaterale:

 1. ANCD 21.80013.5007.1M (2021 - 2023) Elemente optice difracționale polarizate în nanostructuri din filme subțiri din sticle calcogenice și azopolimeri: modelare și implementare, conducător - Elena Achimova, dr.hab.

Proiecte internaționale:

 1. ANCD 20.70086.16/COV (2020 - 2021) Aplicarea biomedicală a microscopiei holografice digitale sensibilă la polarizarea luminii, conducător - Elena Achimova, dr.hab.
 2. H2020-MSCA-RISE-2017-777968 (2017 - 2022) Cooperarea internaţională pentru dezvoltarea celulelor solare rentabile de nouă generaţie tandem kesterit/c-Si de starturi subţiri, conducător - Ernest Arușanov, acad.
 3. H2020-MSCA-RISE-2017-778357 (2018 - 2022) Electrozi metalici și semiconductori inteligenți pentru procesarea electrochimica și dispozitivele electrochimice, conducător - Natalia Țînțaru, dr.

report a bug close

Report a bug