Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte de cercetare
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiecte de cercetare curente

Proiecte Programe de Stat:

 1. ANCD 20.80009.5007.01 (2020 - 2024) Cooperativitate cuantică între emițători (nuclee, atomi, puncte cuantice, molecule, biomolecule, metamateriale) și aplicarea acesteia în informatică, bio- fotonică avansată optogenetică, conducător - Nicolae Enachi, dr. hab., prof.
 2. ANCD 20.80009.5007.03 (2020 - 2024) Dispozitive fotovoltaice și fotonice cu elemente active din noi materiale calcogenice obținute prin tehnologii economic accesibile, conducător - Ernest Arușanov, dr.hab., prof., acad. AȘM
 3. ANCD 20.80009.5007.06 (2020 - 2024) Intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpuri electrice, electromagnetice, cavitaționale; aplicativitatea, conducător - Mircea Bologa, dr. hab., prof., acad. AȘM
 4. ANCD 20.80009.5007.07 (2020 - 2024) Tehnologii cuantice hibride avansate, conducător - Mihai Macovei, dr.hab., conf.
 5. ANCD 20.80009.5007.14 (2020 - 2024) Nanocompozite hibride multifuncționale de diferită arhitectură din polimeri și emiconductori necristalini pentru aplicații în optoelectronică, fotonică și biomedicină, conducător - Mihail Iovu, dr.hab., prof.
 6. ANCD 20.80009.5007.15 (2020 - 2024) Implementarea principiilor ingineriei cristalelor și cristalografiei cu raze X pentru designul și crearea materialelor hibride organice/anorganice cu proprietați avansate fizice și biologic active funcționale, conducător - Victor Kravțov, dr., conf.
 7. ANCD 20.80009.5007.18 (2020 - 2024) Obținerea de noi materiale micro-și nano-structurate prin metode fizico-chimice și elaborarea tehnologiilor pe baza acestora, conducător - Alexandr Dicusar, dr.hab., prof., mem.-cor. AȘM
 8. ANCD 20.80009.5007.19 (2020 - 2024) Noi materiale uni-,bi- și tridimensionale cu proprietăți magnetice, optice și dielectrice dirijate pe baza metalelor de tranziție, conducător - Leonid Culiuc, dr.hab., prof., acad. AȘM

Proiecte bilaterale:

 1. ANCD 21.80013.5007.1M (2021 - 2024) Elemente optice difracționale polarizate în nanostructuri din filme subțiri din sticle calcogenice și azopolimeri: modelare și implementare, conducător - Elena Achimova, dr.hab.
 2. ANCD 22.80013.5007.5BL (2022 - 2024) Compuși Cu2ZnGeS4, Cu2CdGeS4 și soluțiile solide de Cu2ZnxCd1-xGeS4: sinteza, creștere și proprietăți fizico-chimice, conducător - Ernest Arușanov, acad.
 3. ANCD 22.80013.5007.6BL (2022 - 2024) Materiale nanocompozite care conțin complexe de pământuri rare pentru utilizare în optoelectronică și energie solară, conducător - Victor Verlan, dr.
 4. ANCD 22.80013.5007.7BL (2022 - 2024) Tehnologie și utilaje de depunere a acoperirilor multicomponente și multifuncționale pe suprafețele metalice la interacțiunea plasmei descărcărilor în impuls de tensiune joasă cu materiale pulverulente, conducător - Valentin Mihailov, dr.
 5. ANCD 23.80013.5007.2TR (2023 - 2024) Dezvoltarea biosenzorilor FET imprimați complet cu jet de cerneală folosind dicalcogenuri 2D ale metalelor de tranziție pentru detectarea bacteriilor E.coli, conducător - Leonid Culiuc, acad.

Proiecte internaționale:

 1. AERONET NASA/GFSC 618, USA (2021 - 2030) Aerosol Robotic Network (AERONET), conducător - dr. Alexandr Aculinin

report a bug close

Report a bug