Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Diviziunile stiintifice > Laboratorul de Optoelectronică "Andrei Andrieș"
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laboratorul de Optoelectronică "Andrei Andrieș"

Șeful laboratorului:

    dr. Ion Cojocaru
    cab. 147
    tel. : + (373) 22 738087
    fax : + (373) 22 738149
    e-mail : [javascript protected email address]

 

Domeniile de activitate

  • Tehnologia de obținere și spectroscopia optică a sticlelor calcogenice, fibrelor optice, straturilor amorfe, inclusiv dopate cu impurități metalice și elemente de pământuri rare, a materialelor nanocompozite din polimeri coordonați cu lantanide.
  • Studiul fenomenelor electrice, optice, fotoelectrice, de luminiscență și fotoinduse în semiconductori necristalini și fibre optice.
  • Studiul teoretic al dinamicii electronice și vibraționale în sisteme cuantice cu dimensiuni reduse (nanostructuri) și în sisteme moleculare cuantice sub acțiunea câmpurilor externe (electrice, magnetice, radiației laser de intensitate mare).
  • Elaborarea dispozitivelor fotonice și optoelectronice (fotoelemente, medii de înregistrare, detectori de gaze, microdeformații, temperatură și radiații IR și ionizate).

Laboratrul dispune de un șir de echipament performant/unicat, unele dintre aceastea sunt disponibile și pentru cercetători din afara IFA. De exemplu:

Laboratorul de Optoelectronică „Andrei Andrieș” (LO) este succesorul Laboratorului „Proprietăți Fotoelectrice ale Semiconductorilor” fondat în a. 1970 în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al AȘM (Șef de Laborator Acad. Andrei Andrieș, din 2006 Dr.hab. Mihail Iovu).

academician Andrei Andrieș dr.hab, conf. Mihail Iovu

Activitatea științifică al LO este axată pe studiul proprietăților electrice, optice, fotoelectrice și luminescente ale diferitor sisteme binare și ternare de semiconductori calcogenici vitroși, numite și sticle calcogenice. O atenție specială este acordată obținerii straturilor subțiri fotosensibile din sticle calcogenice, elaborării medilor de înregistrare a informației optice și holografice, elaborării diferitor senzori cu fibră optică pentru domeniul IR al spectrului, dispozitivelor fotonice și în optoelectronice.

În LO sunt studiate sticlele calcogenice As2S3, As2Se3, As2S3-Sb2S3, As2S3:Sn, As2Se3:Sn, As-Se-Ge, As-S-Se-Sn, Ge-Sb-Te, inclusiv dopate cu elemente de pământuri rare (Pr3+, Dy3+, Nd3+, Sm3+, Ho3+); materialele nanocompozite din polimeri cu compuși coordonativi din elemente de pământuri rare (Eu3+, Tb3+); nanocompozite din polimeri/semiconductor anorganic (As2Se3, As2S3, CdS, CdSe, etc). Din punct de vedere teoretic sunt studiate efectele cuantice cauzate de confinementul dimensiunilor în materialele nanocompozite. LO a participat la realizarea granturilor și proiectelor internaționale NATO, FP7, INTAS, CRDF, STCU, bilaterale; menține relați de colaborare științifică cu centre de excelență de cercetare din Marea Britanie, România, Ungaria, Rusia, Ukraina, Franța, Italia, Polonia, Grecia, Republica Cehă, Republica Slovacă, Bulgaria.

În LO au fost pregătite și susținute teze de doctori în științe fizice de către colaboratorii E.P. Colomeico, V.I. Verlan, M.A. Iovu, M.R. Cernii, V.G. Abașchin, A.A.Simașchevici, V.V. Bivol, I.P. Culeac, E.A. Achimova, I.A. Cojocaru, S.A. Malkov, V. Dolghieru, E.G. Hancevskaya, N. Gumeniuc, D.V. Harea și de doctor habilitat S.D. Șutov, M.S. Iovu, D.I. Țiuleanu, V.N. Ciumaș, A.I. Buzdugan, A.A. Popescu.

report a bug close

Report a bug