Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Diviziunile stiintifice > Laboratorul de Optoelectronică "Andrei Andrieș"
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laboratorul de Optoelectronică "Andrei Andrieș"

Șeful laboratorului:

    prof., dr. hab. Mihail Iovu
    cab. 248
    tel. : + (373) 22 728807
    fax : + (373) 22 738149
    e-mail : [javascript protected email address]

 

Domeniile de activitate

  • Tehnologia de obţinere şi spectroscopia optică a sticlelor calcogenice, fibrelor optice, straturilor amorfe, inclusiv dopate cu impurităţi metalice şi elemente de pământuri rare, a materialelor nanocompozite din polimeri coordonaţi cu lantanide.
  • Studiul fenomenelor electrice, optice, fotoelectrice, de luminiscenţă şi fotoinduse în semiconductori necristalini şi fibre optice.
  • Studiul teoretic al dinamicii electronice şi vibraţionale în sisteme cuantice cu dimensiuni reduse (nanostructuri) şi în sisteme moleculare cuantice sub acţiunea câmpurilor externe (electrice, magnetice, radiaţiei laser de intensitate mare).
  • Elaborarea dispozitivelor fotonice şi optoelectronice (fotoelemente, medii de înregistrare, detectori de gaze, microdeformaţii, temperatură şi radiaţii IR şi ionizate).

Laboratrul dispune de un șir de echipament performant/unicat, unele dintre aceastea sunt disponibile și pentru cercetători din afara IFA. De exemplu:

Laboratorul de Optoelectronică „Andrei Andrieş” (LO) este succesorul Laboratorului „Proprietăţi Fotoelectrice ale Semiconductorilor” fondat în a. 1970 în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al AŞM (Şef de Laborator Acad. Andrei Andrieş, din 2006 Dr.hab. Mihail Iovu).

academician Andrei Andrieș dr.hab, conf. Mihail Iovu

Activitatea ştiinţifică al LO este axată pe studiul proprietăţilor electrice, optice, fotoelectrice şi luminescente ale diferitor sisteme binare şi ternare de semiconductori calcogenici vitroşi, numite şi sticle calcogenice. O atenţie specială este acordată obţinerii straturilor subţiri fotosensibile din sticle calcogenice, elaborării medilor de înregistrare a informaţiei optice şi holografice, elaborării diferitor senzori cu fibră optică pentru domeniul IR al spectrului, dispozitivelor fotonice şi în optoelectronice.

În LO sunt studiate sticlele calcogenice As2S3, As2Se3, As2S3-Sb2S3, As2S3:Sn, As2Se3:Sn, As-Se-Ge, As-S-Se-Sn, Ge-Sb-Te, inclusiv dopate cu elemente de pământuri rare (Pr3+, Dy3+, Nd3+, Sm3+, Ho3+); materialele nanocompozite din polimeri cu compuşi coordonativi din elemente de pământuri rare (Eu3+, Tb3+); nanocompozite din polimeri/semiconductor anorganic (As2Se3, As2S3, CdS, CdSe, etc). Din punct de vedere teoretic sunt studiate efectele cuantice cauzate de confinementul dimensiunilor în materialele nanocompozite. LO a participat la realizarea granturilor şi proiectelor internaţionale NATO, FP7, INTAS, CRDF, STCU, bilaterale; menţine relaţi de colaborare ştiinţifică cu centre de excelenţă de cercetare din Marea Britanie, România, Ungaria, Rusia, Ukraina, Franţa, Italia, Polonia, Grecia, Republica Cehă, Republica Slovacă, Bulgaria.

În LO au fost pregătite şi susţinute teze de doctori în știinţe fizice de către colaboratorii E.P. Colomeico, V.I. Verlan, M.A. Iovu, M.R. Cernii, V.G. Abaşchin, A.A.Simaşchevici, V.V. Bivol, I.P. Culeac, E.A. Achimova, I.A. Cojocaru, S.A. Malkov, V. Dolghieru, E.G. Hancevskaya, N. Gumeniuc, D.V. Harea şi de doctor habilitat S.D. Şutov, M.S. Iovu, D.I. Țiuleanu, V.N. Ciumaş, A.I. Buzdugan, A.A. Popescu.

report a bug close

Report a bug