Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Premiul Iurii Simonov > Laureații premiului 2017
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laureatul Premiului Memorial "Iurii Simonov" 2017

 

Premiul Memorial Yurii Simonov din 2017 a fost acordat Dnei Diana Chișca pentru contribuția ei în designul, sinteza și analiza cu raze X a polimerilor coordinativi ai Co(II) de diferită dimensionalitate cu amestec de liganzi cum ar fi acizii dicarboxilici, liganzii bis(piridinici) de diferită rigiditate sau liganzii nicotinici. În baza acestor materiale sunt posibile transformări reversibile monocristal-în-monocristal însoțite de schimbarea culorii ca rezultat al eliminării/ absorbției moleculelor de solvent. Sinteza noilor materiale împreună cu studiul proprietăților adsorbtive, magnetice, spectroscopice și mecanice reprezintă un pas valoros spre dezvoltarea materialelor bazate pe polimeri coordonativi. Diana Chișca a absolvit Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, Moldova în 2004 și la moment activează la Institutul de Fizică Aplicată a AȘM, unde își susține teza de doctor. Premiul acordat parțial face parte din lucrarea de doctorat. Diana Chișca își îmbină activitatea de cercetare cu activitatea de predare la Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău. 

report a bug close

Report a bug