Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT 14.518.02.04A
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 14.518.02.04A Ingineria cristalelor la crearea materialelor metaloorganice cu proprietăți cooperative

Tip : Proiect în cadrul programului de stat "Design-ul substanțelor chimice și dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicații", finanțat de CSȘDT, cu cifrul 14.518.02.04A
Conducător : dr. Victor Kravțov
Durata : 2014 - 2015
Laborator : Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului “Tadeuș Malinowski”

      Materialele metal-organice poroase funcționale (MMO) reprezintă un domeniu de cercetare de o mare amploare datorită aplicării în energie (la depozitarea H2, CH4), la adsorbția selectivă a gazelor nocive și moleculelor mici, ca sensori, înregistrând răspuns optic sau magnetic la includerea moleculelor „oaspete” în matricea carcasei. Designul rațional al MMO se bazează pe principiile ingineriei cristalelor, cunoștințele referitor la chimia rețelelor reticulare metalorganice, noțiunile de blocuri moleculare de construcție (BMC), unități secundare de construție (USC), ce permit interpretarea arhitecturii structurei cristaline ca „nod” și „spacer”. Grație modulării inerente, topologia MMO în care sunt integrate două sau mai multe proprietăți fizice/chimice poate fi obținută prin combinarea ionilor de metal/clusterilor (nod) cu molecule organice (spacer). Arhitecturile moleculare necesare obținute la împachetarea unităților cu dimensiuni mici în carcase supramoleculare pot fi determinate de legături de hidrogen și interacțiuni π–π. În ultimile decenii s-au dezvoltat mult cunoștințele și tehnicile de sinteză referitor la rețele MMO nu doar având funcții adsorbtive, cum ar fi depozitarea, separarea și cataliza, dar și având funcții fizice/chimice ca conductibilitatea, luminescența, posibilitatea de livrare a medicamentelor și activitatea biologică.

     Scopul proiectului a constat în elaborarea designului noilor MMO în baza principiilor ingineriei cristalelor, a topologii structurale și a ultimilor elaborări ale echipei.  Printre obiectivele proiectului menționăm:

  • Dezvoltarea protocoalele raționale pentru obținerea dirijată a MMO cu proprietăți utile (adsorbția/luminescența/cataliza, incluziune/magnetizm, incluziune/activitate biologică, etc.).
  • Crearea MMO prin conectarea rațională a ionilor anorganici neflexibili/clusterilor metalelor de tranziție (noduri) prin fragmente organice (specer), în care dimensiunea și înconjurarea chimică a cavităților din cristal vor fi determinată de geometria și funcționalitățile unităților de structură.
  • Caracterizarea materialelor obținute prin analiză spectroscopică, determinarea structurilor cristaline și a omogenității materialelor în baza studiului cu raze X al monocristalelor și pulberilor.
  • Studiul corelației structură-proprietăți pentru MMO cu antrenarea tehnicilor de investigație disponibile.
report a bug close

Report a bug