Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT 14.518.02.04A
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 14.518.02.04A Ingineria cristalelor la crearea materialelor metaloorganice cu proprietăţi cooperative

Tip : Proiect în cadrul programului de stat "Design-ul substanțelor chimice și dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicații", finanțat de CSȘDT, cu cifrul 14.518.02.04A
Conducător : dr. Victor Kravțov
Durata : 2014 - 2015
Laborator : Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului “Tadeuș Malinowski”

      Materialele metal-organice poroase funcţionale (MMO) reprezintă un domeniu de cercetare de o mare amploare datorită aplicării în energie (la depozitarea H2, CH4), la adsorbţia selectivă a gazelor nocive şi moleculelor mici, ca sensori, înregistrând răspuns optic sau magnetic la includerea moleculelor „oaspete” în matricea carcasei. Designul raţional al MMO se bazează pe principiile ingineriei cristalelor, cunoştinţele referitor la chimia reţelelor reticulare metalorganice, noţiunile de blocuri moleculare de construcţie (BMC), unităţi secundare de construţie (USC), ce permit interpretarea arhitecturii structurei cristaline ca „nod” şi „spacer”. Graţie modulării inerente, topologia MMO în care sunt integrate două sau mai multe proprietăţi fizice/chimice poate fi obţinută prin combinarea ionilor de metal/clusterilor (nod) cu molecule organice (spacer). Arhitecturile moleculare necesare obţinute la împachetarea unităţilor cu dimensiuni mici în carcase supramoleculare pot fi determinate de legături de hidrogen şi interacţiuni π–π. În ultimile decenii s-au dezvoltat mult cunoştinţele şi tehnicile de sinteză referitor la reţele MMO nu doar având funcţii adsorbtive, cum ar fi depozitarea, separarea şi cataliza, dar şi având funcţii fizice/chimice ca conductibilitatea, luminescenţa, posibilitatea de livrare a medicamentelor şi activitatea biologică.

     Scopul proiectului a constat în elaborarea designului noilor MMO în baza principiilor ingineriei cristalelor, a topologii structurale şi a ultimilor elaborări ale echipei.  Printre obiectivele proiectului menţionăm:

  • Dezvoltarea protocoalele raţionale pentru obţinerea dirijată a MMO cu proprietăţi utile (adsorbţia/luminescenţa/cataliza, incluziune/magnetizm, incluziune/activitate biologică, etc.).
  • Crearea MMO prin conectarea raţională a ionilor anorganici neflexibili/clusterilor metalelor de tranziţie (noduri) prin fragmente organice (specer), în care dimensiunea şi înconjurarea chimică a cavităţilor din cristal vor fi determinată de geometria şi funcţionalităţile unităţilor de structură.
  • Caracterizarea materialelor obţinute prin analiză spectroscopică, determinarea structurilor cristaline şi a omogenităţii materialelor în baza studiului cu raze X al monocristalelor şi pulberilor.
  • Studiul corelaţiei structură-proprietăţi pentru MMO cu antrenarea tehnicilor de investigaţie disponibile.
report a bug close

Report a bug