Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiecte de cercetare finisate recent

Proiecte instituționale:

 1. CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.03A (2015 - 2019) Elaborarea de noi materiale optice nanostructurate din nanocompozite în baza de polimeri-semiconductori anorganici cu aplicații practice, conducător - dr. hab., conf. Mihail Iovu
 2. CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.04A (2015 - 2019) Sintetizarea și caracterizarea materialelor semiconductoare calcogenice multicomponente noi pentru aplicații în fotovoltaică și fotonică, conducător - acad. Ernest Arușanov
 3. CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.05A (2015 - 2019) Metode fizico-chimice și aspectele inginerești ale obținerii materialelor și suprafețelor noi pentru tehnologiile de multiscară, conducător - m. cor. Alexandr Dicusar
 4. CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.05F (2015 - 2019) Condensarea Bose-Einstein a excitonilor și atomilor în nano și microstructuri sub influenta câmpurilor electromagnetice, conducător - acad. Sveatoslav Moscalenco
 5. CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.06A (2015 - 2019) Deformarea la nanoindentare pentru caracterizarea mecanică și inducerea unor structuri locale noi pentru materiale vitroase, polimerice și cristaline, conducător - dr., conf. Olga Șikimaka
 6. CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.06F (2015 - 2019) Materialele multifuncționale oxicalcogenice și metaloorganice cu proprietăți magnetice, absorptive și luminescente avansate: sintetizare, studiu experimenntal, modelare și aplicații, conducător - acad. Leonid Culiuc
 7. CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.07A (2015 - 2019) Transfer de sarcină, căldură și masă la acționări termoelectrofizice și cavitaționale; elaborări tehnologice și tehnice, conducător - acad. Mircea Bologa
 8. CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.07F (2015 - 2019) Efecte ale opticii și cineticii cuantice în nanostructuri pentru informatică și biofotonica avansată, conducător - dr. hab., prof. Nicolae Enachi
 9. CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.08F (2015 - 2019) Metode cuantice, statistice și cinetice pentru studiul sistemelor cu multe particule. Aplicații la materia condensată și nucleară, conducător - dr. Mircea Baznat
 10. CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.09F (2015 - 2019) Coerențe cuantice și nano-fotonică, conducător - dr. hab. Mihai Macovei

Proiecte Programe de Stat:

 1. ANCD 20.80009.5007.01 (2020 - 2023) Cooperativitate cuantică între emițători (nuclee, atomi, puncte cuantice, molecule, biomolecule, metamateriale) și aplicarea acesteia în informatică, bio- fotonică avansată optogenetică, conducător - Nicolae Enachi, dr. hab., prof.
 2. ANCD 20.80009.5007.03 (2020 - 2023) Dispozitive fotovoltaice și fotonice cu elemente active din noi materiale calcogenice obținute prin tehnologii economic accesibile, conducător - Ernest Arușanov, dr.hab., prof., acad. AȘM
 3. ANCD 20.80009.5007.06 (2020 - 2023) Intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpuri electrice, electromagnetice, cavitaționale; aplicativitatea, conducător - Mircea Bologa, dr. hab., prof., acad. AȘM
 4. ANCD 20.80009.5007.07 (2020 - 2023) Tehnologii cuantice hibride avansate, conducător - Mihai Macovei, dr.hab., conf.
 5. ANCD 20.80009.5007.14 (2020 - 2023) Nanocompozite hibride multifuncționale de diferită arhitectură din polimeri și emiconductori necristalini pentru aplicații în optoelectronică, fotonică și biomedicină, conducător - Mihail Iovu, dr.hab., prof.
 6. ANCD 20.80009.5007.15 (2020 - 2023) Implementarea principiilor ingineriei cristalelor și cristalografiei cu raze X pentru designul și crearea materialelor hibride organice/anorganice cu proprietați avansate fizice și biologic active funcționale, conducător - Victor Kravțov, dr., conf.
 7. ANCD 20.80009.5007.18 (2020 - 2023) Obținerea de noi materiale micro-și nano-structurate prin metode fizico-chimice și elaborarea tehnologiilor pe baza acestora, conducător - Alexandr Dicusar, dr.hab., prof., mem.-cor. AȘM
 8. ANCD 20.80009.5007.19 (2020 - 2023) Noi materiale uni-,bi- și tridimensionale cu proprietăți magnetice, optice și dielectrice dirijate pe baza metalelor de tranziție, conducător - Leonid Culiuc, dr.hab., prof., acad. AȘM
 9. CSSDT 14.518.02.04A (2014 - 2015) Ingineria cristalelor la crearea materialelor metaloorganice cu proprietăți cooperative, conducător - dr. Victor Kravțov
 10. CSSDT 16.00353.50.05A (2016 - 2017) Designul și dirijarea arhitecturii materialelor metaloorganice funcționale prin aplicarea ingineriei cristalelor, conducător - dr. Victor Kravțov

Proiecte pentu tineret:

 1. CSSDT 14.819.02.16F (2014 - 2015) Studiul metodelor de obținere a materialelor nanostructurate cu proprietățile performante corelate cu tehnologiile de vârf, conducător - dr. Natalia Țînțaru
 2. CSSDT 14.819.02.17F (2014 - 2015) Studiul proprietăților electrice și optice a compușilor Cu2ZnSi(Se,Te)4 pentru aplicații în producerea energiei din surse regenerabile, conducător - dr. Viorel Felea
 3. CSSDT 14.819.02.18F (2014 - 2015) Interacțiunea polaritonilor magnetoexcitonici bidimensionali în prezența interacțiunii spin-orbită de tip Rashba, conducător - dr. Igor Podlesnîi
 4. CSSDT 14.819.02.20A (2014 - 2015) Formarea structurilor de difracție complexe și suprapuse în straturi foto- și electrono-sensibile (As4S3Se3)1- x:Snx, conducător - dr. Diana Șepeli
 5. CSSDT 15.819.02.01F (2015 - 2016) Creșterea și cercetarea proprietăților structurale și magnetice a monocristalelor multiferoici HgCr2S4 și Fe1- xCuxCr2S4, conducător - dr. Stanislav Belevschi
 6. CSSDT 15.819.02.03F (2015 - 2016) Elaborarea designului și fabricarea compușilor coordinative în baza metalelor 3d și liganzilor polidentați cu diverse seturi de atomi donori, conducător - dr. Lilia Croitor
 7. CSSDT 16.80012.02.03F (2016 - 2017) Materiale magnetice semiconductoare MnCr2S4 și CoCr2S4 pentru aplicații în tehnologii spintronice, conducător - Roman Marianna, dr.
 8. CSSDT 16.80012.02.05F (2017 - 2018) Designul, prepararea și studiul materialelor metalorganice în baza metalelor de tranziție și liganzilor micști și polidentați cu proprietăți utile, conducător - Lilia Croitor, dr.
 9. CSSDT 16.80012.02.24F (2017 - 2018) Studiul proprietăților fizice ale pulberilor de Cu2ZnSn(S,Se)4 cu abatere de la stoichiometrie cu grad diferit al dezordinii structurale, conducător - Maxim Guc, dr.
 10. CSSDT 16.80012.02.25F (2017 - 2018) Creșterea monocristalelor voluminoase a compusului FeCr2S4 cu structura de tip spinel. Caracterizarea proprietăților lor fizice., conducător - Stanislav Belevschi, dr.
 11. CSSDT 16.80012.50.22A (2017 - 2018) Elemente optice de difracție pentru protecția produselor economiei naționale, conducător - Oxana Iaseniuc, dr.
 12. CSSDT/ANCD 18.80012.02.10F (2018 - 2019) Tehnologia de creștere a monocristalelor supraconductoare pe baza calcogenizelor de fier de tip Fe1+xTe1-xSex și RbFe2Se2-xSx, conducător - Roman Marianna, dr.
 13. CSSDT/ANCD 18.80012.50.33A (2018 - 2019) Diagnoza biomoleculelor folosind interacțiunea Raman a luminii, conducător - Marina Țurcan, dr.

Proiecte bilaterale:

 1. ANCD 18.80013.16.02.01/ERA.Net (2018 - 2020) Dezvoltarea unei metode de îmbunătățire a proprietăților materialelor prin combinarea deformării plastice în volum și la suprafață, conducător - Daria Grabco, prof.
 2. ANCD 19.80013.16.02.01F/BL (2019 - 2020) Creșterea cristalelor soluțiilor solide Cu2Zn1-xCdxSnS4 și cercetarea proprietăților fizico-chimice și fizice ale acestora pentru proiectarea fotoconvertorilor solari, conducător - Ernest Arușanov, acad. AȘM, dr. hab., prof.
 3. ANCD 19.80013.50.07.04A/BL (2019 - 2020) Designul și dezvoltarea elementelor optice de difracție de tip "vortex" pe straturi subțiri de azopolimeri pentru aplicații în biomedicină, conducător - Elena Achimova, dr.
 4. ANCD 19.80013.50.07.05A/BL (2019 - 2020) Tehnologia de producție a elementelor optice difractive holografice pe structuri cu straturi subțiri metal-semiconductor calcogenic vitros, conducător - Andrian Nastas, dr.
 5. ANCD 19.80013.50.07.06A/BL (2019 - 2020) Tehnologie de sintetizare a carburilor și a nanostructurilor la alierea prin scântei electrice cu electrozi din grafit, Ti și W și studierea influenței lor asupra proprietăților suprafețelor metalice, conducător - Valentin Mihailov, dr.
 6. ANCD 19.80013.58.07.07A/BL (2019 - 2020) Sinteza filmelor de conversie a iradierii UV și utilizarea lor pentru majorarea eficienței celulelor solare din siliciu, conducător - Dormidont Șerban, dr.hab.
 7. ANCD 21.80013.5007.1M (2021 - 2023) Elemente optice difracționale polarizate în nanostructuri din filme subțiri din sticle calcogenice și azopolimeri: modelare și implementare, conducător - Elena Achimova, dr.hab.
 8. ANCD 22.80013.5007.5BL (2022 - 2023) Compuși Cu2ZnGeS4, Cu2CdGeS4 și soluțiile solide de Cu2ZnxCd1-xGeS4: sinteza, creștere și proprietăți fizico-chimice, conducător - Ernest Arușanov, acad.
 9. ANCD 22.80013.5007.6BL (2022 - 2023) Materiale nanocompozite care conțin complexe de pământuri rare pentru utilizare în optoelectronică și energie solară, conducător - Victor Verlan, dr.
 10. ANCD 22.80013.5007.7BL (2022 - 2023) Tehnologie și utilaje de depunere a acoperirilor multicomponente și multifuncționale pe suprafețele metalice la interacțiunea plasmei descărcărilor în impuls de tensiune joasă cu materiale pulverulente, conducător - Valentin Mihailov, dr.
 11. CSSDT 13.820.05.07/GF (2013 - 2015) Controlul dinamicii cuantice a sistemelor de atomi artificiali, conducător - dr. hab. Mihai Macovei
 12. CSSDT 13.823.15.09/GA (2013 - 2015) Transferul de sarcină în amestecuri de gaze ale heliului la temperaturi și presiuni înalte în condițiile descărcării coronă, conducător - dr. hab. Fiodor Grosu
 13. CSSDT 13.823.15.10/GA (2013 - 2015) Utilizarea microscopului holografic digital pentru studiul țesuturilor biologice utilizând LabVIEW, conducător - dr. Elena Achimova, acad. Maria Duca (UnASM)
 14. CSSDT 14.820.18.02.02/U (2014 - 2015) Elaborarea generatoarelor de impulsuri electrice - generație nouă - pe bază de invertori de tensiune și a aplicatoarelor cu mișcare complexă a electrodului de prelucrare : vibrații-rotații-oscilații și studierea legităților procesului mecanizat de durificare și recondiționare prin scântei electrice a organelor de mașini și a sculelor, conducător - dr. Valentin Mihailov
 15. CSSDT 14.820.18.04.05/U (2014 - 2015) Sinteza, proprietațile, structura moleculară și cristalină a liganzilor receptorilor benzdiazepinici și fibrinogenici, conducător - dr. Victor Kravțov
 16. CSSDT 15.820.16.02.01/It (2015 - 2016) Investigarea materialelor metal-organice multifuncționale necentrosimetrice noi pentru aplicații opto-electronice, conducător - dr. Marina Fonari
 17. CSSDT 15.820.18.02.04/It (2015 - 2016) Simulări și informatică pe atomi suprarăciți captați în capcane, conducător - dr. hab. Nicolae Enachi
 18. CSSDT 16.820.5007.02/ERA.Net (2016 - 2017) Sensori TeraHertz pentru protecția sănătății, conducător - acad. Ernest Arușanov
 19. CSSDT-STCU 5929 (2013 - 2015) Efecte orbitale în generația nouă a magneților monomoleculari: elaborarea criteriilor pentru designul rațional, conducător - dr. hab. Sofia Clochișner
 20. CSSDT-STCU 5985 (2015 - 2016) Cu2ZnSnS4 pentru convertoare ecologice a energiei regenerabile, conducător - acad. Ernest Arușanov
 21. CSSDT-STCU 6098 (2016 - 2018) Designul și dezvoltarea de elemente optice difractive bazate pe azopolimeri pentru utilizare în biofotonică și optoelectronică, conducător - dr. Elena Achimova
 22. CSSDT-STCU 6117 (2016 - 2018) Nanocompozite polimer/compuși organici cu ioni de pământuri rare pentru aplicații fotovoltaice, conducător - dr. Victor Verlan
 23. CSSDT-STCU 6140 (2016 - 2018) Efecte optoelectronice pentru modernizarea implanturilor avansate, conducător - dr. hab. Nicolae Enachi
 24. CSSDT/ANCD 16.80013.5007.04/Ro (2016 - 2018) Noi derivați carboxilici aromatici non-toxici cu rol în reglarea creșterii plantelor: de la sinteză și investigații structurale la teste biologice (CAREPLANT), conducător - dr. Pavlina Bouroș
 25. CSSDT/ANCD 17.80013.5007.03Ua (2017 - 2018) Noi materiale și structuri compozite functionale pe baza de sticle calcogenice și fotopolimeri pentru aplicatii optice si optoelectronice (CHALCOPOLIMAT), conducător - Elena Achimova, dr.
 26. CSSDT/ANCD 17.80013.8007.07Ua (2017 - 2018) inteza, proprietățile, structura moleculară și cristalină a liganzilor receptorilor benzdiazepinici și fibrinogenici (SARBEFIR), conducător - Victor Kravțov, dr.
 27. CSSDT/ANCD 18.80013.16.03.03/It (2018 - 2019) Materiale anorganice / organice hibride noi bazate pe ligandul triimidazol activ optoelectronic, conducător - Marina Fonar, dr.
 28. CSSDT/ANCD-STCU 6219 (2017 - 2019) Comutatori moleculari optici și Magnetici: Perspective pentru aplicații practice, conducător - Sofia Clochișner, prof.

Proiecte internaționale:

 1. AERONET NASA/GFSC 618 (2010 - 2020) Aerosol Robotic Network, conducător - dr. Alexandr Aculinin
 2. FP7-ICT 608899 (2013 - 2015) European Innovation Ecosystem as a gate for supporting FoF Research and Experimentation, conducător - dr. Elena Achimova
 3. FP7-INCO 609534 (2013 - 2016) Reinforcing cooperation with Eastern Partnership countries on bridging the gap between research and innovation for inclusive and secure societies, conducător - dr. Elena Achimova
 4. FP7-PEOPLE 269167 (2011 - 2015) International cooperative programme for photovoltaic kesterite based technologies, conducător - acad. Ernest Arușanov
 5. FP7-PEOPLE 295202 (2012 - 2016) Training and collaboration on material development and process improvements in oil and sugar production, conducător - m. cor. Alexandr Dicusar
 6. FP7-TRANSPORT 335091 (2013 - 2015) Tangential Impulse Detonation Engine, conducător - Tudor Cuciuc
 7. H2020-MSCA-RISE-2017-777968 (2017 - 2023) Cooperarea internațională pentru dezvoltarea celulelor solare rentabile de nouă generație tandem kesterit/c-Si de starturi subțiri, conducător - Ernest Arușanov, acad.
 8. H2020-MSCA-RISE-2017-778357 (2018 - 2022) Electrozi metalici și semiconductori inteligenți pentru procesarea electrochimica și dispozitivele electrochimice, conducător - Natalia Țînțaru, dr.
 9. H2020-TWINN-2015 No: 687328 (2016 - 2018) Stimularea excelenței științifice și capacitatea de inovare în microscopie holografică digitală a Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei, conducător - dr. Achimova Elena
 10. NATO EAP.SFPP 984890 (2015 - 2018) Decontaminare energetic-eficientă cu UV și plasmă rece utilizând metamateriale, conducător - dr. hab. Nicolae Enachi
 11. SCOPES IZ73Z0_152404 MT1 (2014 - 2017) Synthesis, Experimental and Theoretical Study of Bistable Magnetic Materials Based on 3d and 3d-4f Exchange Coupled Clusters: Prospects for Practical Applications, conducător - dr. Svetlana Baca
 12. SCOPES IZ73Z0_152404 MT2 (2014 - 2017) Synthesis, Experimental and Theoretical Study of Bistable Magnetic Materials Based on 3d and 3d-4f Exchange Coupled Clusters: Prospects for Practical Applications, conducător - dr. hab. Sofia Clochișner
 13. SCOPES IZ73Z0_152734 (2014 - 2017) Spin-liquid and Spin-ice States in Frustrated Rare Earth and Transition Metal Spinels, conducător - dr. hab. Vladimir Țurcan
 14. STCU 6011 (2015 - 2017) Prelucrarea electrofizică a zerului cu obținerea produselor benefice pentru sănătate și protecție a mediului: tehnologie și instalație, conducător - dr. Elvira Vrabie
 15. STCU 6224 (2017 - 2019) roprietățile fizice și fotelectrocatalitice ale compusului (Ag,Cu)2ZnSn(S,Se)4 pentru dispozitive fotovoltaice ecologice și fotoelectrocatalitice, conducător - Ernest Arușanov, acad.

Alte proiecte:

 1. ANCD 20.70086.16/COV (2020 - 2021) Aplicarea biomedicală a microscopiei holografice digitale sensibilă la polarizarea luminii, conducător - Elena Achimova, dr.hab.
 2. ANCD 21.70105.15SD (2021 - 2023) Arsenid de niobiu - obținerea și caracterizarea monocristalelor, conducător - Ernest Arușanov, acad.

Page under construction.

report a bug close

Report a bug