Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Premiul Iurii Simonov > Laureații premiului 2016
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laureatul Premiului Memorial "Iurii Simonov" 2016

 

Premiul Memorial Iurii Simonov pentru 2016 a fost acordat Dr. Sergiu Șova pentru contribuția sa valoroasă în studiul cristalografic structural cu raze X a materialelor cristaline construite din arhitecturi moleculare discrete și polimerice bazate pe metale de tranziție 3d și liganzi flexibili conținând silan și unități siloxanice. Cercetările sale au permis stabilirea unei corelații dintre structura acestor materiale și proprietățile lor fizice. Dr Sergiu Șova a absolvit Universitatea de Stat din Moldova în anul 1980 și a obținut titlui de doctor în chimie în 1985. Dr. Șhova este un cercetător bine cunoscut în domeniul chimiei și cristalografiei compușilor coordinativi și supramoleculari. Sergiu Șova a predat și mai are cursuri de chimie anorganică, cristalochimie și ce țin de studiu cu raze X a materiei cristaline. Dr. Șova a activat/activează la Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei și Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" al Academiei Române din Iași, România. El a fost antrenat des ca coordonator ori executant într-un număr mare de proiecte internaționale de cercetare. Dr. Șova a publicat circa 200 de lucrări științifice în reviste internaționale recenzate prestigioase.

report a bug close

Report a bug