Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.07A
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.07A Transfer de sarcină, căldură şi masă la acţionări termoelectrofizice şi cavitaţionale; elaborări tehnologice şi tehnice

Tip : Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.07A, acronim - TSCM
Conducător : acad. Mircea Bologa
Durata : 2015 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice

Proiectul a cuprins cercetări experimentale şi teoretice, elaborări şi soluţii tehnologice şi tehnice în domenii prioritare privind interacţiunea câmpurilor termo- şi electrofizice, ultrosonore şi cavitaţionale hidrodinamice cu medii omogene şi sisteme eterogene. Obiectivele: Intensificarea transferului de sarcină, căldură şi masă la acţionări termoelectrofizice; studiul legităţilor proceselor ultrasonore şi cavitaţionale privitor la intensificarea prelucrării materialelor vegetale; nano-compozite în baza diatomitului privind rezolvarea problemelor ecologice şi de cataliză. Relevanţa se evidenţiază prin necesitatea şi importanţa intensificării procesilor de transfer, acţiunile câmpurilor electrice, ultrasonore şi cavitaţionale care se deosebesc printr-o eficientă înaltă, uşor reglabilă şi fără inerţie.Perspectivele sunt legate de intensificarea transferului de căldură şi masă, de tratarea şi procesarea  sistemelor eterogene, a produselor vegetale si lactate secundare.

Cercetările planificate au fost reliefate prin cunoştinţe şi legităţi noi ale proceselor de transfer, indici tehnologici şi tehnici, ecologici şi economici de performanţă.

Metodele prevăzute au asigurat înregistrarea caracteristicilor termice, electrofizice, hidrodinamice, structurale, ultrosonore, cavitaţionale.

Rezultatele preconizate: caracteristici, parametri, legităţi ale proceselor de electrizare, transfer, tratare şi procesare, recomandări tehnologice şi tehnice privind: intensificarea şi reglarea transferului de sarcină, căldură şi masă la acţionări termo- şi electrofizice, ultrasonore şi cavitaţionale; optimizarea parametrelor procesării: electrofizice a produselor lactate secundare, ultrasonore în scopul extracţiei substanţelor biologice, active, eficientizării prelucrării prin electroplasmoliză şi cu solvenţi a materiei prime vegetale; obţinerea şi cercetarea proprietăţilor nonocompoziţelor în baza diatomitului privitor la degradarea compuşilor toxici organici din soluţii apoase.

Au fost determinate regimurile optime ale proceselor de transfer, argumentate recomandări tehnologice şi tehnice pentru realizarea lor.

report a bug close

Report a bug