Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.07A
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.07A Transfer de sarcină, căldură și masă la acționări termoelectrofizice și cavitaționale; elaborări tehnologice și tehnice

Tip : Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.07A, acronim - TSCM
Conducător : acad. Mircea Bologa
Durata : 2015 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice

Proiectul a cuprins cercetări experimentale și teoretice, elaborări și soluții tehnologice și tehnice în domenii prioritare privind interacțiunea câmpurilor termo- și electrofizice, ultrosonore și cavitaționale hidrodinamice cu medii omogene și sisteme eterogene. Obiectivele: Intensificarea transferului de sarcină, căldură și masă la acționări termoelectrofizice; studiul legităților proceselor ultrasonore și cavitaționale privitor la intensificarea prelucrării materialelor vegetale; nano-compozite în baza diatomitului privind rezolvarea problemelor ecologice și de cataliză. Relevanța se evidențiază prin necesitatea și importanța intensificării procesilor de transfer, acțiunile câmpurilor electrice, ultrasonore și cavitaționale care se deosebesc printr-o eficientă înaltă, ușor reglabilă și fără inerție.Perspectivele sunt legate de intensificarea transferului de căldură și masă, de tratarea și procesarea  sistemelor eterogene, a produselor vegetale si lactate secundare.

Cercetările planificate au fost reliefate prin cunoștințe și legități noi ale proceselor de transfer, indici tehnologici și tehnici, ecologici și economici de performanță.

Metodele prevăzute au asigurat înregistrarea caracteristicilor termice, electrofizice, hidrodinamice, structurale, ultrosonore, cavitaționale.

Rezultatele preconizate: caracteristici, parametri, legități ale proceselor de electrizare, transfer, tratare și procesare, recomandări tehnologice și tehnice privind: intensificarea și reglarea transferului de sarcină, căldură și masă la acționări termo- și electrofizice, ultrasonore și cavitaționale; optimizarea parametrelor procesării: electrofizice a produselor lactate secundare, ultrasonore în scopul extracției substanțelor biologice, active, eficientizării prelucrării prin electroplasmoliză și cu solvenți a materiei prime vegetale; obținerea și cercetarea proprietăților nonocompozițelor în baza diatomitului privitor la degradarea compușilor toxici organici din soluții apoase.

Au fost determinate regimurile optime ale proceselor de transfer, argumentate recomandări tehnologice și tehnice pentru realizarea lor.

report a bug close

Report a bug