Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT-STCU 5985
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT-STCU 5985 Cu2ZnSnS4 pentru convertoare ecologice a energiei regenerabile

Tip : Proiect bilateral, finanțat de CSȘDT (ASM) și STCU, cu cifrul 15.820.16.03.08.STCU/5985
Conducător : acad. Ernest Arușanov
Durata : 2015 - 2016
Laborator(~oare) : Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

Pentru obținerea unei tehnologii fotovoltaice efectivă și ecologică este necesară utilizarea unor materiale care ar asigura conversia energiei la scara TW. Cu2ZnSnS4 (CZTS) este unul din cei mai promițători candidați pentru convertorii fotovoltaici. Substituția pațială a sulfului cu seleniu duce la îmbunătățirea parametrilor energetici ai convertorilor. Cea mai efectivă și iefțină metodă de obținere a compoziției optime pentru straturile subțiri de Cu2ZnSn(S1-x Sex)4 (CZTSSe) este selenizarea straturilor de CZTS crescute preventiv.

Obiectivul principal al acestui proiect a constat în cercetarea materialului absorbant Cu2ZnSn(S1-x Sex)4  (CZTSSe) pentru celulele solare pe bază de straturi subțiri nontoxice ce conțin elemente abundente în scopul dezvoltării sectorului energetic mondial. Pentru fabricarea dispozitivelor de conversie low-cost au fost obținute straturi subțiri de CZTS prin metoda pulverizării cu piroliză.

În cadrul proiectului au fost efectuate următoarele lucrări:

  1. Dezvoltarea tehnologiei de creștere a straturilor subțiri de CZTSSe prin metoda pulverizării cu piroliză a straturilor de CZTS.
  2. Optimizarea tehnologiei de creștere a monocristalelor de CZTSSe din soluție de Sn și prin metoda transportului chimic de vapori.
  3. Caracterizarea proprietăților structurale, optice, luminiscente și de transport ale straturilor subțiri și monocristalelor de CZTSSe. Studiul comparativ al straturilor subțiri și monocristalelor.
  4. Caracterizarea electronilor de suprafață ai straturilor și monocristalelor de CZTSSe.
  5. Experimentul transient-grating pentru probele CZTSSe, determinarea coeficienților de difuzie și a timpului de viață al purtătorilor de sarcină.
  6. Fabricarea dispozitivelor fotovoltaice pe bază de straturi subțiri de CZTSSe.
report a bug close

Report a bug